Çevre Kirliliğinin Zararları

431

Atıklar ve Çevre

Atıklar çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadırlar. Bazen; naylon poşet, plastik ambalaj kapları, cam şişe, vb.. Bazen; radyoaktif soğutucu, ozon tabakasını delen spreyler, tehlikeli etkiler taşıyan atık sular, vb.. Bazen; ev ve işyerimizin bacasından yükselen gaz ve tozlar, yangınların çıkardığı dumanlar, vb.. Bu atıkların çevremizi kirletmesinin yanı sıra, doğal kaynakların hızla tüketilmesi sorunu da ortaya çıkmaktadır. Özellikle ileriki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak ve teknolojik gelişmelerin sürdürülebilmesi için mevcut kaynakların uygun şekilde kullanılması, sürdürülebilirliğini ön plana çıkarılması gerekmektedir.

Yeni teknolojilerde çevreye olan etkiler hep ön planda tutulmalıdır. Çünkü toplum tehlikeler hakkında gittikçe bilinçlenmekte ve tepkisini göstermektedir. Bu yüzden çevre duyarlılığı olmayan teknolojilerin ve ürünlerin yaşaması giderek imkansız hale gelmektedir. 1950’li yıllarda üst sınıf bir otomobilin ağırlığı takriben 1900 kg iken 2000’li yıllarda 1400 kg a kadar düşmüştür. Bu da hammadde kaynaklarını tasarruflu kullanma açısından önemlidir.

Bugün dünya büyük bir içme suyu tehlikesi ile karşı karşıyadır. 1100 bilim adamı tarafından hazırlanan Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Raporuna göre;

 • Dünya nüfusunun en az yarısı 2032 yılında içecek su bile bulamayacak. Ortadoğu halklarının %95 i, Asya ve Pasifik’te yaşayanların %65 i ciddi su sıkıntısı çekecek.
 • Kentleşmedeki patlama, atık suların değerlendirilmesindeki yetersizlik, turizm ve yoğun tarım yapılan alanlar nedeni ile Akdeniz kıyıları çevre sorunları ile kuşatılacaktır
 • Bugün için, kuşların %12’si, memelilerin %25’i yok olma tehdidi altındadır ve dünya balık kaynaklarının üçte biri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır.
 • Ormanlarımız bu hızla tüketilirse, atmosferdeki karbondioksit miktarı 2050 yılında iki katına çıkabilecektir.
 • Son 10 yılda hava kirliliğinin yol açtığı hastalıklardan etkilenenlerin sayısı 147 milyondan 211 milyona yükselmiştir.
 • 1972 ye göre nüfus 2 milyar artmış, 30 yıl sonra 2 milyar daha artacaktır.
 • Halen nüfusun %40’ı içme suyu bulamamaktadır. 30 yılda bu oran %50 ye çıkacaktır.
 • Karasal alanların en az %15’i insan faaliyetlerin kurbanı olacaktır.
 • Meraların aşırı tüketimi %35 toprak kaybına, %30 orman kaybına, tarım alanlarının %27 yok olmasına yol açmaktadır.
 • 1 milyarı aşkın dünya nüfusu gecekondularda yaşamaktadır. 2010 yılında kentlerdeki nüfus 1 milyar daha artacaktır.
 • Nehirlerin yarısı kirlilik kurbanıdır ve en büyük 227 nehirden %60 ı barajlarla tahrip olmuştur
 • Her yıl 4 milyar ishal vakasına rastlanmakta ve 2,2 milyon insan ishalden ölmektedir.
 • Sıtma 2 milyar insanı tehdit etmekte ve her yıl 2 milyon insan sıtmadan ölmektedir.
 • Dünya nüfusunun 1/5’i tüketimin %90’nından sorumludur. Nüfusun 2/3’ü yani 4 milyar insan günde 2 dolar bile kazanamamaktadır
 • 20–30 yıl önce Ülkemizin zengin su kaynakları ile övünürdük. Bu gün şehirlerimizin çoğu suyu satın almakta su kaynaklarının sorumsuzca kirletilmesi sebebi ile çeşmelerinden su içilememektedir.
 • Barajlarımızdaki su seviyelerinin düşüklüğü sebebi ile elektrik santralleri yeterli verimle çalıştırılamamaktadır. Buna bağlı olarak elektriğin bir kısmı satın alınmaktadır. Bu miktarın önümüzdeki yıllarda daha da artacağı öngörülmektedir.
 • Halen çok büyük boyutlu olmasa da komşu ülkelerle su yüzünden yaşadığımız sürtüşmeler, Birleşmiş Milletler Raporuna göre %95’i susuzluk tehlikesi altında olan Ortadoğu Halkları ile ülkemiz arasında ciddi boyutlara ulaşabileceği düşünülmektedir.

Kaynak: Prof. Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here