5.Çakra – BOĞAZ ÇAKRASI (Gırtlak/Vishuddha)

1047

1) İlgili Özellikleri
Boyun ile boğaz arasındaki çukur bölgededir.
Rengi; açık mavi
Elementi; eser (kainattaki boşluğu dolduran, havadan hafif olan, ısı ve ışığı ileten cevher)
Duyusu; işitme
Notası; sol
Mantrası; ham
Bedende etkilediği bölgeler; boyun omurları, omurilik başı, boğaz, çene, dişler, ağız, dil, tükürük bezleri, kulaklar, burun, ses telleri, nefes – yemek boruları, akciğerler, bronşlar, kollar (bedendeki dengedir, denge bozulduğunda kollar ağrır) .
İlgili salgı bezleri; tiroit ve paratiroit. Tiroit bezi, gırtlağın hemen altında, nefes borusunun iki yanında yer alır. Salgıladığı hormonla sağlıklı ve dengeli bir yaşam için vücut metabolizmasının hızını ayarlar. Paratiroit bezi, kemiklerdeki ve kandaki kalsiyum miktarını dengeler. Kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenler.

2) Enerjisel Fonksiyonu
Boğaz çakrası insanın, irade, ifade ve iletişim yeteneği ile gerçeği yansıtabilmenin merkezidir.
Bu çakra kişiye iradesini nasıl kullanacağını öğretir. Yaşamında iradesi üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlar. Yaşamımızın her ayrıntısında seçim yapmak durumundayızdır. Yaşam boyunca yapılan her seçim de kişisel irademiz ile olur.
Hem alt, hem de üst çakralarla bağlantısı vardır. Çakraların dilidir.
Hem başkalarını, hem de kendi iç sesimizi dinlemek, bu çakranın enerjisi gereğidir.
3) Enerjinin Dengede Olması
Uyumlu çalışan bir boğaz çakrasıyla, düşünceler ve duygular özgürce, net bir şekilde, dürüstçe ve cesaretle ifade edilir.
Kişinin sesi gür ve konuşması akıcıdır. Kullandığı sözcüklerin gücünün farkındadır. Sözlerden yayılan enerjinin bedeninde, zihninde ve ruhunda yaratacağı etkilerin bilincindedir.
Karın çakrası da dengeli ise, kişi yaratıcılığını hem sözle, hem de spor ya da sanat dallarının biriyle özgürce ifade edebilir.
Hayır diyebilme ve ihtiyacını söyleyebilme cesaretine sahiptir.
Kendisine ve başkasına karşı dürüsttür. Yalan söylemez.
Kendisine ya da başkasına verdiği sözü tutar. Sözünün eridir.

İtirafta bulunma cesaretine sahiptir. Boğaz çakrası yoluyla gerçekleşen bu eylemle, kişi olumsuz düşünce kalıplarından ve korkularından da arınmış ve rahatlamış olur.
Boğaz çakrasındaki enerjinin dengede olmadığı zaman kişide; yargılanmak kaygısı, kişisel ve mesleki ilişkilerde söz hakkı ya da seçim gücünü ve kendi irade gücünü kaybetme kaygısı gibi kaygılar ortaya çıkar.
4) Aşırı Faaliyet
Bu çakranın enerjisinin dengesi bozulduğunda kişi ifade ve iletişim gücünü, başkalarının ilgisini çekmek ve kandırmak üzere kullanır. Üstün olma çabası içindedir.
Kaba ve soğuk konuşur. Ses tonu çok yüksektir.
Küstah ve alaycıdır. Tartışmış olmak için tartışır.
Anlaşmazlıklardan hoşlanır.İnkar ve yalanlama yoluna gider.
Sabırsız ve sorumsuz olur.
5) Enerjinin Bloke Olması
Boğaz çakrasındaki enerji yetersiz olduğunda, kişi kendini özgürce ifade edemez.
Duygu ve düşüncelerini yeterince açıklayamama gibi bir yapı oluşur. Kekeleme baskındır.
Kendine güvenmez, korkak, ürkek, utangaç, sessiz ve eziktir.

Kendinden ve gerçeklerden kaçar, irade zayıflığı görülür.
6) Hastalıkları
Astım, baş dönmesi, alerji, anemi, larenjit, yorgunluk, boyun ağrıları, boğaz sorunları, işitme kaybı, saç, cilt ve solunum sorunları, konuşma problemleri, ağız yaraları, diş hastalıkları, irade zayıflığından kaynaklanan madde bağımlılığı (uyuşturucu, alkol, sigara, yemek yeme), belkemiği eğriliği, tiroit beziyle ilgili sorunlar.
Simgesi; 16 yapraklı lotus

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here