Etrüskler’in Türklüğü DNA Testiyle Kanıtlandı

13031

Özet :

Etrükslerin kökeni  belirsizdir ve eski İtalya’nın  Hint-Avrupa olmayan  nüfüsudur. Kendi kültürlerini bölgesel olarak geliştirmiş geniş bir mutabakat bulunmaktadır.Ancak Etrüsklerin evrimsel süreci ve göç ilişkileri büyük ölçüde bilinmemektedir. Bu çalışmada, milattan önce 7. ve 3. yüzyıllarda  arasında yaşamış 80 Etrüskler kemik örneklerinden elde edilen çoklu klonlar mitokondriyal DNA dizilerini belirlenmiştir.Çalışmanın ilk aşamasında, antik DNA verilerinin onaylanması için dokuz testten herhangi modern bir DNA ile bozulma veya kirlenme ya meydana gelmiş olabileceği şüphesini gündeme olan tüm örnekler ortadan kaldırılmıştır.Kalan 30 kişiden alınan verilere dayanarak, Etrüsklerin hangi modern toplumdan olduğu ortaya çıktı. Etrüsk topluluklarının bir kültür değil aynı zaman mitokondriyal gen havuzunda birbiriyle bağı olduğu ortaya çıktı.Genetik uzaklıklar ve dizi karşılaştırmaları, modern İtalyan nüfusa oranla Etrüskler için Doğu Akdeniz kıyıları ile daha yakın evrimsel ilişki içinde olduğunu göstermektedir.Etrüskler arasında gözlenen tüm mitokondriyal soylar genellikle Avrupa veya Batı Asya görünür, ama sadece birkaç haplotip Roma devletinin içine asimilasyonundan sonra Etrüskler ‘kaderi hakkında yeni sorular yönelterek, modern mitokondriyal veritabanında tam bir eşleşme bulunmuştur.

Etruscans
Tanıtım :

Modern toplumlarda genetik verilerin analizi insanın evrimsel tarihinin önemli  ve güçlü bir araç olduğunu kanıtlamıştır . (Cavalli-Sforza et al. 1994; Ingman et al. 2000 ): Barbujani ve Bertorelle 2001; Tishkoff’un ve Verrelli 2003). (Et al. 1994 handt; Di Benedetto ve ark 2000). Şimdi doğrudan eski insanların DNA’larını inceleyerek bu analizleri doğrulamak için teknik olarak mümkün olduğunu, ancak şimdiye kadar sadece Avrupalıların genetik dizilerinin bir kısmı yayınlanmıştır.Bu çalışmada antik çağda Etrüsklerin Avrupa nüfusu ile ilgili ilk kapsamlı verilerdir.

Etrüsk kültürü milattan önce 1000 yılında İtalya’da gelişti.Etrüsklere ait bilinen en eski yazıtlar m.ö 8. yüzyılın sonuna kadar Hint-Avrupa dilinden izole  bir şekilde gelişmiştir. Etrüks şehirleri aynı din ve dili konuşan insanlardan oluşmaktaydı. Ancak asla siyasi bir birim olmamışlardır.Sonrasında milattan önce 7. ve 5. yüzyıllar arasında  Magna Graecia ve Po Vadisi arasında siyasi ve kültürel liderliğini kurdu.

ETrusklerin yasadigi yerler

Sonrasında askeri yenilgiler, Roma’nın genişlemeci ve asimilasyonu sebebiyle Etrüsk kentleri özerkliklerini kaybetti. Haritada görülen gri alandaki çizgi Etruria diye tabir edilen Etrüsk etkisinin olduğu bölgedir.Paleoantropolojik çalışmalar Etrüskler ile Demir Çağı arasındaki benzerlikler kanıtlanmıştır.Arkeolojik kanıtlar Etrüsk kültürünün bazı özellikleri bir Doğu etkisiyle  geliştirildiğini düşündürmektedir.

Etrüskler’in nereden geldiği ile ilgili yoğun tartışmalar yaşanmıştır.  Tarihçi Herodot’a göre kıtlıktan Anadolu’dan kaçan lidyalılar olarak anlatılmaktadır. Ancak hiçbir arkeolojik kanıt ve orijinal belge açıklığa kavuşturamamıştır.

DNA dizileri , Etrüskler ‘in  nereden geldiğini bize söyleyemez, ama iki önemli soruya cevap verebilir.

1. Etrüskler, tek bir nüfus varmıydı?, ya da sadece bir dili ve kültürü paylaşan bireylerin kümesi değil, ortak bir soy var mıydı?

2. Etrüskler’in diğer Avrupa soylarıyla bağı neydi? Nasıl bir ilişki vardı?

İtalya’daki çeşitli müzelerde korunmuş 80 adet iskeletten konunun uzmanı arkeologlar tarafından Etrüskler’e ait olduğu tespit edilmiştir.İskeletlerin bulunduğu yerde yapılan kazılarda Etrüsk alfabesi ile yazılmış çanak ve çömlekler de bulunmaktadır.

Yapılan DNA analizine göre Modern toplumlar ve  İtalyan Toplumlarına göre analizi aşağıdaki gibidir.

etrusk

Tabloda görüldüğü üzere Etrüskler’in Türk kökenli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu analiz aynı zamanda Baskların da Türklerle akraba olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu araştırma Amerika’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ulusal sağlık enstitüleri tarafından yapılmıştır.

Makalenin orijinali buradadır.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1181945/

Yüzüklerin Efendisi romanında yer alan en önemli karakterlerin hangi mitolojilerden alındığını karşılaştırmalı ve detaylı olarak anlatan inceleme-araştırma çalışması "Orta Dünyanın Analizi" çıktı.Yazarından imzalı satın almak için Tıklayın
PAYLAŞ
Önceki İçerikProtest Müziğin Doğuşu
Sonraki İçerikJüpiter’in ikizi bulundu
36 yaşındayım. Yıldız Teknik Harita Mühendisliği mezunuyum. Taşınmaz değerlemesi yapıyorum. Bilim,uzay, tarih,arkeoloji konularına ilgi duyuyorum. Ön Türk Tarihini araştırmaktan keyif alıyorum.

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER