Kütahya Çavdarhisar (Aizanoi) Türk Kaya Resimleri

0
642
????????????????????????????????????
Çavdarhisar ilk dönemlerde MS 1300 yy.Çavdar tatarlarının merkezi olmuş denilse de.adının buradan
kaynaklandığı ifade edilse de kesin değildir.Çavdarhisar’lılar kendilerinden önceleri orada yaşamış olan Aizanoi’lilerle ilgili bilgileri günümüze taşımış,fakat Çavdar Tatarları ile ilgili hiç bir bilgi,hikaye rivayet  yok. Bugünkü Çavdarhisar ahalisinin Tatarlık konusunda hiç bir bilgisi olmaması Kendilerine Çinli ve Avrupalıların Tatar dediğini bilmemesi veya kabullenmemiş olmaları ihtimali var. Kendilerine Tatar denilen bazı savaşçı gurupların Çavdarhisar’da Üs kurmuş oldukları inanılır belgelerde belirtilmiş olduğu da bir gerçek.
Tatar’larla ilgili bilgi Araştırmacı  Oğuz Çetinoğlu
Moğolların Slav ırkından insanların yaşadığı bölgelere gelmesiyle, Tatar isimlendirmesi yaygınlaştı. Bura-larda da Moğol orduları; Türkmen, Uygur ve Tatar olarak anılan ve aslen Türk ırkına mensup askerlerden oluşuyordu. Bu sebeple Çinlilerden sonra Ruslar da Türk-Moğol-Tatar isimlendirmelerini yanlış yorumladılar. İlmî araştırmacılar, Tatar olarak anılan Türklerin Moğol ırkından olmadıklarını ortaya koymaktadırlar. Tatar adının ve bu isimle anılan insanların nasıl ve niçin ön plâna çıktığı konusunda da farklı yorumlar vardır. Asıl sebep, onların etkili ve başarılı olmalarında aranmalıdır.
Çavdar tatarları -Kara tatarlar:
Çavdar tatarları veya Kara tatarlar da dinilen soyun mensupları Ata binen,iyi kılıç kullan gözü pek insanlardı. Bu nedenlerden dolayı bu ad verilmiştir.Esas kökleri ise Kereit Türklerine dayanıyor. Kereit beyinin oğlu ÇAVDAR”dan geliyor. ÇAVDAR BEY,Alınak NOYAN’ın oğludur.Anlaşılan odur ki  Tatar denilmesi bir SOY ifadesi olmayıp,Cesaret-savaşçı  ünvanıdır. Kereit’ler Cengiz HAN ile birlikte hareket ediyorlardı. Öncü güç vurucu birliklerde ön safta yer alıyorlardı. Bu özelliklerinden dolayı Avrupa’lılar da Tatar olarak anarlardı.Liderler Toğrıl Han’dı ve Uygur Alfabesi kullanıyorlardı. İlhanlı hanı Hülagu’nu eşi Dokuz Hatun Kereit Türk’lerindendi. O yıllarda Türk soylarının Oğuz’lar  hariç tamamı Cengiz HAN ordularına katılmış. Bunların tamamına Önceleri Çinliler,Sonraki yıllarda Avrupa’lılar tatar adı vermişler. Kıpçak Türkleri de Tatar olarak anılırdı. Kıpçak ve Kereit Türklerinin Çavdarhisar yöresine, MS 1300. yerleştikleri neticesi ortaya çıkıyor.Çavdarhisar’lıların Karadenizin Kuzeyinde Yaşayan Tataristan ve diğer Tatar soyları ile bir ilgisi yok. Zaten onlarda kendilerini Türk olarak ifade ediyorlar. Çavdarhisar halkının tamamının Türk Boylarına mensup olduğu ,İslamiyeti kabul etmiş olduğu kesin olarak biliniyor.
Çavdarhisar çevre yerleşim yerlerinin bazı  ismi belli olan (bazı köylerin ismi henüz konmamıştı)
Köylerin KIZIK Demiroluk ( Beytemur),Barağı gibi ve diğer yerlerin Savaşcıları Çavdarhisar’da karargahta konuşlanıyordu. Sürülerini otlatan diğer işlerle uğraşan insanlar kendi köylerinde bulunuyordu.
Çevreden toplanan bi nevi asker sayabileceğimiz kişilerin bir kısmı üs’te kalıyor,ihtiyaç olduğunda
diğerleri köylerden gelip Üs merkezine katılıyordu.Sayıları hakkında bir bilgi,duyum yok.
Çavdaroğulları-Çavdartatarlarının İzleri Tapınak duvarına işlenmiş At Figürü tarihe ışık tutuyor.Bu atlı (Süvari) Orta Asya’dan Çavdarhisar ovasına dört nalaakıp gelmiş.Gururlu ve Korkusuz.Bu duruş-Vücut dili ,Çavdaroğullarına Çinlilerin ***Tatar *** adını koymasının boşuna olmadığını gösteriyor. Çadırların kurulduğu Yüksek düzlük  Üs merkezi.Korunak, kale-hisar görevi yaptığından burası, *ÜS** merkezi olarak kullanılmış.Tatarların Çavdarhisar’a Üs kurması :    Çavdarhisr’da yerleşim MS 1300 lerde tamamlanmış Cengiz Han ordularında vurucu güç görev yapan Atlı Tatar kuvvetlerinden bazıları Bizanstan kalma Zeus tapınağı Yükseltisi üzerine Kale gibi kullanmışlar. Kıl çadır kurmuşlar.
**Burada önemle vurgulanacak husus Burasının bir Askeri Üs olması. Burada Çavdar tatarlarının önemli yönetici ve komutanları ile bir kısım kuvvetleri kalıyordu. Tüm cevre köyler bu merkeze  bağlı idiler. Bu tatar savaşçıların esas bağlı oldukları yer Germiyanlar idi. Yakup bey komutasında  hareket ettikleri biliniyor.
Bu, hareketli birlik bazı bizans şehirlerine saldırı yapıyor ganimetle geri dönüyormuş. Bir seferinde
Karacahisar’a  (Trokokiya)  yani RUM şehrine baskın yapmışlar.O sırada Osmanlı Karacahisar’ı kısmen sahip  olmuştu. Tatarların baskınını kendisine karşıymış gibi algılamış ,Orhan Bey bunları yakalamış ve nasihat edip salıvermiş.Bu hikayenin doğruluğu şüpheli.Zaten şehir henüz Bizansın elinden tam alınamamış,Burada çıkar tartışması olduğu muhakkak. Bu kuvvetler ezip geçen savaşçı,İnsanlardan oluşmuş. o yüzden Tatar ünvanı verilmiş.Yakalamak!Sorguya çekmek zor olmalı.
Henüz Osmanlının .1304 lerde kuruluşunu tamamlayamamış olduğu düşünülürse bu tür gereksiz çatış-
maya girmemesi ,Rum şehirlerinin başkaları tarafından rahatsız edilmesi siyaseten Osmanlının işine
yaraması gerekmektedir.Ayrıca Çavdarların Rum şehrine basması o çağda Üstünlük olarak algılanan
bir durum idi. Zira her beylik Rumlarla  çatışma halinde idi. Kuvvetli olan güç kullanıyor yakıp yıkıp hakimiyet kuruyordu.Neticede Çavdaroğullarının yıprattığı yılgınlığa uğrattığı Bizans şehirleri kolayca Osmanlının eline geçmiş oluyordu. Osman beyin Çavdar tatarı için ** Komşudurlar ve müslümandırlar bırakın memleketlerine gitsinler ** demesi Çavdarlardan memnun olduğunun politik bir ifadesi olarak değerlendirilmelidir..
Kaynak : Ümit Şıracı 
Yüzüklerin Efendisi romanında yer alan en önemli karakterlerin hangi mitolojilerden alındığını karşılaştırmalı ve detaylı olarak anlatan inceleme-araştırma çalışması yayımlandı. Bugüne kadar sayısız araştırma yapıldı. Kitaplar, makaleler yazıldı. Ancak tam anlamıyla deşifre edilemedi. Bu konuda rehber bir kitap olacak. Kısacası, Tolkien’in romanı yazarken yaptığı kokteyli nasıl hazırladığını göreceksiniz. Bunun yanında Türk kültürünün diğer kültürlerle olan derin bağlarını da. Röportaj için buraya tıklayın. Kitabı imzalı satın almak için buraya tıklayın. Kitabı indirimli satın almak için buraya tıklayın.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here