Türk Bayrağının Kozmik Kökeni


Genel kabul edilen görüşe göre Türk bayrağı rengini şehitlerin kanından, ilhamını da bu kan gölüne yansıyan ay ve yıldızdan almıştır. Bayrağımız hakkındaki bu bilgi her ne kadar duygusal bir histe ve doğru olsa da, bu onun tarihsel gelişimini veya kökenini açıklamaya yetmemektedir. Doğrudur, Türk bayrağı ay ve yıldız sembollerinden meydana gelmiştir. Fakat, burada dikkat edilmesi gereken nokta Türk bayrağının sembolleri olan ay ve yıldızın yolculuğuna ay ve yıldız olarak başlamamış olmasıdır. Peki, Türk bayrağının gerçek anlamı nedir? Bayrağımızın kökeni nerelere kadar uzanıyor?

Ay-yıldız, Türk kültürüne ve bayrağına modern çağda girmemiştir. Son dönemde keşfedilen bazı Göktürk paralarında ay-yıldız motiflerini, bazı Hun dönemi paralarında ise Güneş-Ay sembollerini görmek mümkündür. Türkler, ay-yıldız sembolünü eski zamanlardan beri kullanagelmektedir. Fakat, ay-yıldız sembolünden çok daha önce ve sürekli bir biçimde kullanmış olduğumuz bir simge daha bulunmaktadır; Kün-Ay. Yani, Güneş-Ay.

Türkler ay-yıldız sembolünü kullanmadan çok daha önce Kün-Ay sembolünü kullanmıştır. Kün-Ay sembolü Güneş ve hilal halindeki Ay’dan oluşur. Çoğu zaman Güneş sembolünün ortasında bir nokta veya daire bulunur. Bu ayrıntı çok önemlidir. Çünkü bu nokta veya daire, aydınlığın karanlığa galip gelişini, güneşin aydınlatma gücünün karanlığa baskın geldiğini gösterir. Türkler buna yaruk ırkı der; yani aydınlık sembolü. Kün-Ay sembolü, birlikte düşünüldüğünde aslında bahar ayının ilk gününü ifade eder. Yeniden dirilişi, yeniden doğuşu, toprağın uyandığı günü yani ilkbahar ekinoksunu simgeler.

 

Kün-Ay sembolünün en eski halini Hakasya kaya resimlerinde görürüz. Dünyanın en eski gözlemevlerinden biri olduğu düşünülen, doğal kaya yapılardan oluşan ve Sunduki adı verilen yerde keşfedilen bu Kün-Ay tamgası M.Ö. 17 binli yıllara tarihlenmektedir. Olasılıkla bu gözlemevi çoğu diğer antik gözlemevi gibi ekinoks ve gündönümü tarihlerini belirlemek için kullanılmıştır. Burasının hem bir gözlemevi olması hem de aynı yerde bulunan kayalara işlenen betimlemenin hilal şeklindeki Ay’la birlikte ortasında bir daire olan güneş sembolünü göstermesi çok manidardır. Hakasya’daki Kün-Ay sembolünün aynısına binlerce yıl sonra Anadolu’da Göbeklitepe tapınaklarında da rastlamaktayız. Birbirinin birebir aynısı olan bu iki sembol iki coğrafya arasında bir bağ olduğu, kültürel bir köprü olduğu varsayımını ortaya atmamıza da neden olur. Göbeklitepe’deki Kün-Ay tamgası Anadolu topraklarında yer alan en eski tarihli Kün-Ay tamgası olma özelliğini de taşır. Kün-Ay sembolü, M.Ö. ilk bin yılda Çu Türklerinin bayraklarında da kullanmıştır. Bugün Moğolistan bayrağında halen Kün-Ay sembolü yer almaktadır.

İlkbahar ekinoksunu, dolayısıyla Türklerin Ulu Kün bayramını da simgeleyen Kün-Ay sembolü, daha sonradan özellikle Sümerliler zamanında Ay-yıldız biçimine dönüşmüştür. Ay-yıldız, Sümerlilerde de yeniden doğuşun ve tarımın sembolü olmuştur. Bir tarım toplumu için ilkbahar ekinoksu hayati öneme sahiptir ve Sümerliler de bunun kıymetini iyi bilmiştir. İlkbahar ekinoksunu anlatan şu ünlü İnanna-Tammuz hikayesini hatırlayalım. Sümerlilerden sonra Hititler, Etrüskler, Romalılar ve Yunanlılar da ay-yıldız sembolünü kullanmışlardır. Bu kültürlerin hepsinde ay-yıldız sembolü yeniden doğuşun sembolü olmuştur.

O halde, Türk bayrağının kökeni Kün-Ay tamgasıdır ve bunun ilk formları HAKASYA ve GÖBEKLİTEPE’de bulunmaktadır. Türk bayrağının kökeni zaman olarak bilinenden çok daha eskiye, M.Ö. 17 binli yıllara kadar dayanmaktadır. Türk bayrağının gerçek anlamı ise YENİDEN DOĞUŞ ya da YENİDEN DİRİLİŞ’tir; İLKBAHAR EKİNOKSU’dur, ULU KÜN’dür, AYDINLIĞIN KARANLIĞA YENİDEN GALİP GELİŞİ’dir.

 

ÖZGÜR BARIŞ ETLİ
Gökbilimci

Bunu da okuyabilirsiniz  SFENKS'İN SIRRI

1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,