Biyodizel-Biodizel Yakıt Nedir? Tarihçesi


Yeni ya da kullanılmış bitkisel yağlardan kimyasal yöntemler yardımıyla üretilen; çevre dostu, yenilenebilir ve sıvı halde bulunan bir yakıttır.

Biyolojik yakıtların gelişim tarihi teknolojik açıdan çok politik ve ekonomik değişimlere dayanır. Alternatif dizel yakıtı biyodizel, büyük ilgiyi 1970’lerde yaşanan enerji krizi ile kazanmıştır. Aslında bitkisel yağların transesterifikasyonu, gliserin elde etmek amaçlı olarak 1800’lerden beri uygulanmaktadır. Organik yağlardan transesterifikasyonla üretilen metil veya etil esterler (biyodizel) ana amaç gliserin elde etmek olduğundan, o günlerde yan ürün olarak alınmaktaydı.

Bitkisel yağ ve türevlerinin dizel yakıt olarak kullanımı ise 1900’lerde dizel motorun icat edilişi ile başlar. Dizel motorun mucidi alman makine mühendisi Rudolf Christian Karl Diesel (1858-1913) 1898 de Paris’de dizel motorunu fıstık yağı ile çalıştırmayı başarmıştır. Bitkisel yağlar yakıt olarak 1920’lere kadar kullanılmıştır. Bu yıllarda bir tür petrol artığı olan, dizel yakıtı gündeme gelmiştir ve dizel motorlar bu yakıtı kullanacak biçime modifiye edilmiştir. Uygun fiyatı, bulunulabilirliği, devlet desteği ile dizel yakıtı olarak petrol dizeli tercih edilmeye başlanmıştır.

İlginç olan bir başka gelişme de II. Dünya Savaşı sırasında Almanya ve müttefikleri araçlarında biyokütle yakıtlarını kullanmışlardır. Bu gelişmeye rağmen biyoyakıtların kullanımı gelişim gösterememiş ve silik kalmıştır.

Biyoyakıtların ulaşım sektörü için çok önem kazanacağını düşünen tek kişi Rudolf Diesel değildir. Henry Ford’ da otomobilleri dizayn ederken 1908’den sonraki modellerinin etanol kullanımına uyumlu olmasını göz önünde tutmuştur.

Rudolf Diesel ve Henry Ford gibi dizel motoru üreticilerinin yenilenebilir kaynaklardan üretilecek yakıtların geleceğini çok önceden görmelerine rağmen politik ve ekonomik savaşın arasında, sektör gereken ilgiyi zamanında bulamamıştır.

1973’de yaşanan ilk krizde OPEC dünya petrol durumunu kontrol ederek petrol teminini düşürmüş ve bu da fiyatların yükselmesine yol açmıştır. 1978’de yaşanan ikinci krizle birlikte otomobil alıcıları daha çok dizel araçları tercih etmeye başlamıştır. Ardından kullanıcılar kendi biyoyakıtlarını kendileri yapma yoluna gitmişlerdir ve biyoyakıt potansiyeline yeniden başvurulmuştur. 1980’lerde, alternatif yakıt olabilecek bitkisel yağların yüksek viskozite sorununun yağların metil alkolle reaksiyonuyla metil esterlerine yani biyodizele dönüştürülerek giderildiği görülmüştür. Böylece biyodizel ismi gündeme gelmiştir.

Bunu da okuyabilirsiniz  Antropolojik Kazı Yöntemleri ve Teknikleri

Biyodizel Nedir?

Biyodizel, hayvansal veya bitkisel yağlar gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen alternatif bir dizel yakıtıdır. Kimyasal olarak ise, uzun zincirli yağ asidi mono alkil esteri olarak tanımlanabilir. ‘Biyo’ kökü biyolojik esaslı olduğunu, ‘dizel’ kelimesi ise dizel yakıtı olduğunu gösterir. Biyodizel bitkisel veya hayvansal yağların bir alkol ve katalizör ile reaksiyona sokulmasıyla üretilir.

biyodizel-biodizel-yakit-nedir

Biyodizel Standartları

Biyodizel saf ve dizel-biyodizel karışımları şeklinde yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu yakıtlar aşağıdaki gibi adlandırılmaktadır:

B5 : % 5 Biyodizel + %95 Dizel

B20 : % 20 Biyodizel + %80 Dizel

B50 : % 50 Biyodizel + %50 Dizel

B100 : %100 Biyodizel

Biyodizel Üretiminde Kullanılan Hammaddeler Biyodizel üretimde kullanılabilecek yağ kaynakları:

• Bitkisel Yağlar: Ayçiçek, Soya, Kolza, Aspir, Pamuk, Palm Yağları

• Geri Kazanım Yağları: Bitkisel Yağ Endüstrisi Yan Ürünleri (Soapstock, Hurda Yağı) • Şehirsel ve Endüstriyel Atık Kökenli Geri Kazanım Yağları

• Hayvansal Yağlar: Don Yağları, Balık Yağları ve Kanatlı Yağları

• Atık Bitkisel Yağlar: Kullanılmış Yemeklik Yağlar

Kaynak : Yıldız Teknik Üniversitesi – Fizik Öğretmenliği- Belde Şener – Aslı Çakar


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,