Sözcükleri Nasıl Algılıyoruz ?


Farkında olmasak da inanılmaz bir beceriye sahibiz: sözcükleri anında biçimlerinden tan›mak. Üstelik yazının başlangıcı da yaklaşık 6000 yıl öncesi gibi evrim açısından çok yeni sayılabilecek bir zamana dayandığı halde. Sinirbilimciler, bu yetide önemli rolü olduğu tahmin edilen bir beyin bölgesine bir süredir odaklanmış olsalar da, yakın zamana kadar bölgenin bu işleviyle ilgili olarak kesin (ya da kesine yakın) verilere henüz rastlamış bulunuyorlar. İşlevsel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) yöntemiyle yapılan taramalar, beyin korteksinin “görsel sözcük biçimi alanı” (Visual Word Form Area – VWFA) olarak adlandırılan bu bölgesinin, okuma sırasında etkinleştiğini (ancak diğer nesnelerin görsel olarak tanınması sürecinde etkinleşmediğini) göstermiş bulunuyor. Beyinlerinin bu bölgesinde hasar olan kişilerinse, sözcükleri bir bütün olarak tanıma yetilerini kaybettikleri, harf harf okudukları ortaya çıkmış. Ancak, fMRI yöntemi sözkonusu bölgeyle ilgili olarak nedensel bir ilişki ortaya çıkarmada yetersiz kaldığı gibi, hasarın VWFA dışındaki bölgeleri de kapsıyor olmasıda, işi karmaşık hale getiren bir başka etken. Duruma noktayı koyan, sara hastalığını tedavi amacıyla geçirdiği ameliyata bağlı olarak VWFA ile sınırlı bir bölgenin devre dışı kaldığı, 46 yaşında bir hasta. Ameliyattan önce okuma işlevlerinde herhangi bir sorun sergilememiş olan hastanın ameliyat sonrası bulgularının hiç de benzer olmadığı ortaya çıkmış. İlginç olan, ameliyat sonrasında nesne tanıma, yüz tanıma, isimlendirme ve genel dilsel becerilerde herhangi bir aksaklığının görülmeyip, sorunun okuma becerileriyle sınırlı olması. Asıl can alıcı noktaysa, hastanın ameliyattan önce uzun sözcükleri kısaları kadar hızlı tanımış olmasına karşın, ameliyat sonrasında tanıma süresinin, sözcüğün uzunluğuyla orantılı olarak artması. Bu da araştırmacılara göre, hastanın sözcükleri birer bütün olarak değil de, harf harf tanıdığının kesin kanıtı. Araştırmacıların ilgi odağı, şimdi asıl soruya kaymış durumda: “Nasıl oluyor da belli bir sinir dokusu bölgesi, insanın tarihinde oldukça ‘yeni’ sayılabilecek, sözcük tanıma gibi bir karmaşık bir bilişsel işlevi üstlenebiliyor?”

Bunu da okuyabilirsiniz  Paleopatoloji Nedir?

Kaynak : Bilim -Teknik


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,