Yunusların Çıkardığı Seslerden Görüntü Elde Edildi


Yunuslar, başlarında bulunan “melon” (kavun) adındaki özel bir organdan sıklığı saniyede 200 bin titreşime ulaşan ses dalgaları yollar. Bu canlı, kafasını hareket ettirerek dalgaları istediği tarafa doğru yönlendirebilir. Yayılan ses dalgaları katı bir cisme çarptığında yansıyarak yunusa geri döner. Balığın ağzının alt tarafı alıcı görevi görür. Alınan dalgalar önce iç kulağa, oradan da beyne gönderilir. Bu veriler oldukça hızlı olarak yorumlanır. Bu yorumlama sayesinde son derece hassas ve kesin bilgiler elde edilir. Yunus, bu sayede ses dalgasının çarptığı objenin hareket yönünü, hızını ve büyüklüğünü ayrıntılarıyla belirleyebilir.

Yunusun dalgaları yorumlama sistemi o kadar üstündür ki, bir balık sürüsü içindeki tek bir balığı bile izleyebilir.Hatta zifiri karanlıkta suda kendinden 3 km. uzakta duran iki ayrı metal parayı birbirinden ayırt edebilir.

Günümüzde, gemilerde ve denizaltılarda yön ve hedef tayininde SONAR adı verilen cihaz kullanılır. Sonarların çalışma prensibi, yunusların ses dalgalarını kullanma sistemiyle aynıdır

Birisi size ses dalgalarının deniz suyunda saniyede 1500 m. hızla ilerlediğini söylese ve şöyle bir soru sorsa: İçinde bulunduğunuz bir denizaltıdan bir gemiye gönderilen ses dalgaları 4 saniye sonra geri geliyorsa gemi ne kadar uzaktadır?

Yapacağınız hesaplama sonucunda bulacağınız sonuç, 3 km. olacaktır. Yunuslar da benzer hesaplamaları büyük bir rahatlıkla yaparlar. Ancak elbette ki yunuslar ne ses dalgalarının sudaki yayılma hızını, ne çarpma işlemini ne de bölme yapmayı bilirler.

Yunusun sonar özelliği yani objeleri uzaktan belli bir ses dalgası sayesinde algılayabilmek, gerçekten olağanüstü bir özellik. Yunuslar tüm yaşayan canlıların vücutlarından dışarı verdiği ufacık elektrik akımlarını algılayabilirler. Sonar özelliği uzaktaki objeleri bulmak için çok önemli bir özelliktir fakat yakınına geldiğinde ise fazla işlevi kalmaz. Elektrik algılama özelliği yunuslara yakınlarındaki, kumun altına saklanmış olan, kayanın arkasına gizlenmiş olan her türlü canlıyı hissedebilmelerini sağlar bu da balık avlamak için yiyecek bulmak için çok önemli bir özelliktir.

Bunu da okuyabilirsiniz  Klonlama Nedir?

YUNUS SESLERİ İMGELER ÜRETİYOR

Araştırma ekibi sesle yer belirleme ile yunusların imgeler ürettiğini keşfetti. Sesle yer belirleme kullanarak Yunusların iletikleri sesler yunus dilinin temeli olabilecek resimler üretiyor. Ve dahası, özel teknoloji ile araştırmacılar yunusların görmekte oldukları şeyi ilk kez gördüler. Bu potansiyel olarak yunusları ve kendi dillerinde yunuslarla iletişimi anlamaya yol açabilir.

SpeakDolphin.com Araştırma ekibi lideri ve kurucusu  Jack Kassewitz,  Biz 10 yıldır Yunus iletişimi üzerinde çalışıyoruz,”  görüntüler ve bir basın açıklaması mevcuttur . “Yunuslar % 92 doğruluk ile sesleri kaydedilen nesneleri tanımlayabilir. Seslerle yer tespiti üzerine ( echolocation ) deneyler yaparken hiç düşünmediğimiz bir şey keşfettik., biz bu sesleri ne olduğunu görmek için bir yol aramaya başladık.”  Bununla birlikte diğer hayvanlar ile ilgili pek çok şey hakkında bizim bakışımızı  değiştirmesi   olasıdır

Kaynak : http://conceptualrevolutions.com/2015/12/13/dolphin-sounds-research-team-discovers-sound-images/


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,