Genetikçilere Soruyorum: Haplogruplar Düzmece mi?


Ön-Türk Kültürü üzerine çalışmalar yaparken zaman zaman DNA analizlerine göz ucuyla bakarım. Ön-Türk Tarihi ile ilgili ortaya atılan iddialar için önemli bir sağlama yöntemi olduğunu düşünüyorum. Kim nereden nereye göç etmiş diye fikir sahibi olmak mümkün. Nihayetinde genetikçi olmadığım için kısıtlı bilgimle anlamaya çalışıyorum. Bazı konular kafama takıldı başkalarının kafasının karışması için bu yazıyı hazırlamak istedim. Konunun uzmanları bize izah ederse memnun oluruz.

http://eupedia.com adında DNA analizlerini yayınlayan ve haritalandıran bir site var. Bu sitenin bir haritasını inceledim ve bir gariplik olduğunu düşünüyorum.

Öncelikle Haplogrup’un tanımını yapalım.

Benzer haplotip gruplarının tümünde ortak atadan gelen aynı tek nükleotid polimorfizmi (SNP) mutasyonuna sahip gen serilerinin oluşturduğu grup. Bir haplogrup benzer haplotiplerden oluşur ve bu sayede bir haplogrubu haplotiplerinden tahmin etmek mümkündür. SNP testi bir haplogrubu doğrular. Haplogruplar harflerle adlandırılır. Örneğin R1b1 çeşitli sayı ve harf kombinasyonlarından oluşur. Y kromozomu ve mitokondriyal DNA haplogrupları farklı haplogrupları temsil eder. Haplogrupların oluşumları binlerce yıl öncesine dayanmaktadır.1

Haplogrupların iki türlüsü var. Y-kromozom Haplogrup yani baba soyundan gelen haplogrup ve mitokondriyal Dna yani ana soyundan gelen haplogruptur.

Aşağıdaki haritalar Y-kromozom haplogruplarına aittir.

Haritada net göremeyenler için yukarıdaki bilgileri yazayım.

Kırmızı R1b

Sarı  R1a
Açık yeşil I1
Mavi I2a
Açık Mavi I2b
J Yeşil
K/T Kahverengi
G Siyah
E3 b Turuncu
Q Pembe
N3 Mor
L Gri

Haplogruplara atfedilen uluslar ise şöyle;

R1b: Celtic (Kelt), Italic (İtalyan), Frisian (Bir cermen boyunun adı), Saxon
R1a: Slavic (Slav), Kurgan (Kurganlarda çıkan örnekler ve Türk diyemiyor?), Aryan
I1: Germanic (Nordic)
I2a: South Slavic, Sardinian (Güney Slav ve Sardunyalı)
I2b: Germanic (Saxon)
J1: Jewish (Yahudi), Arabic (Arap)
J2: Greco-Roman (Yunan-Romalı), Anatolian (Anadolulu), Mesopotamian (Mezopotamyalı)
T: Egyptian (Mısırlı), Near-Eastern (Yakın Doğulu)
E3b: Greek (Yunan), Near Eastern (Yakın Doğulu)
G: Caucasian (Kafkasyalı), Alanic (Bilgim yok), Georgian (Gürcü), Armenian (Ermeni)
N: Uralo-Finnic (Ural-Fin), Siberian (Sibiryalı)
Q: Hunnic (Hunlu), Central Asian (Orta Asyalı)2

Bunu da okuyabilirsiniz  Orta Dünyanın Analizi-Prof. Dr. Osman Karatay'ın Yorumu

İlk sorum şu: Bu haplogruplarda neden Türk yok? 

2- Maksimum birkaç bin yıllık slavların kocaman bir haplogrup’un (R1a) temsilcisi olması garip değil mi?

R1b’de İtalyan ve Kelt’i görünce içime bir kurt düştü. Çünkü aklıma ilk gelen şey Etrüskler ve İtalya civarı oldu. Daha önce paylaştığımız bir yazımızda Avrupa’nın iki önemli genetikçisi Keltlerin ana dna kaynağının Bask bölgesi ve İber Yarımadası olduğundan bahsediyordu. Diğer bir yazımız ise Etrüsklerin Türk olduğunu ortaya koyuyordu.4

Hemen araştırdım ve Etrüskler haplogruplarda neye denk geliyor öğrenmek istedim. R1b’nin yoğunluğundan da emindim. Tahminimde haklı çıktım.  Eupedia.com ‘un İtalya’da Etrüsklerin yaşadığı bölgelere göre ortaya koyduğu haplogruplar ağırlıklı olarak R1b idi, bir sonraki önemli istatistik ise R1a idi. 3. sırada ise J1 geliyordu. 

Şimdi burada benim anladığım şu; Saksonlar, Keltler, İtalyanlar ve Frizian denilen Cermen boyu Etrüsk’tür. Etrüskler ise Türk.

Türklere ait https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrklerin_genetik_tarihi  adresinde aşağıdaki tablo yayınlanmış. Kaynağı olmasa da J için buraya koydum.

haplogruplar.com’da J1 için  İlhan Cengiz derki

“J1 Haplogrubu Semitik midir? 

Kuşkusuz en büyük hatalardan biri de Semitik halklardan daha eski olan J1 haplogrubunu Semitik gösterme çabalarıdır. Bu haplogrup da yaşı itibariyle on binlerce yıl öncesine dayanır. Dolayısıyla yaklaşık 5000 yıllık geçmişi olan Arap ve Yahudi toplumunu, 30.000 yıllık geçmişi olan kadim J1 haplogrubu ile eş tutmak en büyük bilimsel tahriflerden biridir. 

Nitekim bu konu, genetik olarak da değerlendirilince, Araplarda görülen J1 dalının yaklaşık 5000 yıl önce ortaya çıkan FGC11 dalı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla J1-FGC11 dalı dışındaki J1 dallarının Semitik olarak adlandırılması hatalı veya politik amaç güden bilimsel bir tahriftir. 6

“En eski antik J2 örnekleri nerelerde bulundu? 

Bunu da okuyabilirsiniz  Vesta Panel İçin Debian ve Ubuntu Üzerinde PHP 5.6'yi PHP 7x'e Yükseltme

En eski J2 örneği, MÖ 9000 yılına ait, Kuzeydoğu İran’da Cürcan yakınlarında Hazar denizi kıyısında bir mağarada bulunmuştur. J2 haplogrubuna mensup diğer Y-DNA örnekleri, şimdilik Avrupa, Ukrayna (Hazar dönemi), Altay (Hun dönemi), Sibirya ve Kafkasya’da bulundu.”7

3. Sorum: 20-30 bin yıllık haplogrupları birkaç bin yıllık uluslara yamayarak ne amaçlıyorsunuz?

Saymalıtaş’ta 10 bin yıllık kaya resimleri  dururken, aynı elden çıktığı gün gibi ortada olan benzerleri 8000 yıllık Çatalhöyük Kaya resimleri varken haplogrup oluşturup Ne R1b’ya Ne R1b’ye ne J1’e Türk diyemeyip Kurgan diyerek yaşadığı çıkmazı apaçık gösteren tablolarla bir yere varabileceklerini sanmıyorum.

Başta dediğim gibi ben genetikçi değilim. Sadece bu alanda çalışan uzmanların, insanlar kolay anlasın diye hazırladığı tablo ve grafikleri yorumlayan biriyim.

En önemli sorum şu: Düzmece olduğu apaçık ortada olan (DNA verilerinin doğru olduğunu düşündüğüm) ancak yanıltıcı olan grafik ve tabloları bana açıklayabilecek genetikçi var mı?

Not: Diğer haplogrupları irdeleme gereği bile duymuyorum. Ancak Cermenler, İskitleri ataları kabul ediyorlarmış gibi bir rivayeti de duydum. Diğer haplogrupları da sorgulamak için bir ipucu vermiş olayım.

Ha bir de Türkiye Türklerinin saf ırkı %7 oranında imiş yalanını söyleyenlere de buradan el sallıyorum.

Kaynaklar:

1- https://tr.wikipedia.org/wiki/Haplogrup

2- http://eupedia.com

3- http://ekstrembilgi.com/tarih/keltlerin-dnasi-uzerine/

4- http://ekstrembilgi.com/tarih/etrusklerin-turklugu-dna-testiyle-kanitlandi/

5- http://www.eupedia.com/genetics/italian_dna.shtml

6- http://www.haplogruplar.com/j1-haplogrubu/

7- http://www.haplogruplar.com/j2-haplogroup/


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,