Amuntet Ament Amentit Imentet Kimdir?


 

Eski Mısır Tanrıçası Amentet (Ament, Amentit, Imentet ve İhtmet olarak da bilinir). Aken’in ( Ölüler gemisi vagonu) eşiydi. Adı “Batıdaki” anlamına gelir. Bazı bilim adamları Libya (Mısır’ın batısında) kökenli olduğunu düşünse de, bu sadece coğrafi bir ifade değildi. Gün batımı batıda olduğu gibi, ölüm ve yeryüzü dünyasıyla ilişkiliydi.

Bir başka tanıma göre ise
Ament, çöl kenarındaki bir ağaçta yaşayan ve öteki dünyanın kapısını gözleyen bir tanrıçanın adıdır. Yeni ölenleri karşılayıp onlara su ve ekmek ikram eder. Amonet’in varyasyonlarından birisi ya da ta kendisi olabilir. Amentet, Güneşin battığı yön olduğu için ölümle özdeşleştirilen batı yönünün kişileştirilmiş forum olan bir  tanrıça adıdır.

Eski Krallık’ta Hermopolis’te sekiz tanrıya ibadet edilirdi.

3. Hanedanlık’tan 8. Hanedanlık’a kadar bu böyle devam etti.

MÖ 2,686 – MÖ 2,134 Başlangıçlarda adı gizliydi. Amunet’in kadın tarafını, Amun’un da erkek tarafını almıştı. Çok önemli bir tanrıydı. En sonunda her iki soyut tarafı resmedildi ve herkes tarafından görüldü.

Ogdoad’daki kadın tanrıçalar, Amunet’i Mısırlı kobra yılanı gibi veya yılan başlı bir kadın olarak resmettiler. Ogdoad’daki erkek tanrılar ise kurbağa başlı olarak resmettiler. Amunet’in yaratıcı anne olduğunu, üremek için bir erkeğe ihtiyacı olmadığını, üremek için kendi kendine bunu yapabileceğini söyledi. Mısırlılar bunun hayvanlarla olamayacağını yoksa bütün kadınların yılan gibi olabileceğini düşündüler. Amunet gökyüzünde bir tanrıça olarak devam etti. Bazı zamanlar kanatlı tanrıça, şahinli tanrıça veya başında devekuşu tüyü olan bir tanrıça olarak tanımlandı.

Hiyerogliflerin birinde Amunet anlatılmıştı. Başının üzerinde şahin ya da devekuşu tüyü vardı. Adının anlamı “Batının Kadını”. Batı yönünün kişiselleştirilmesi olarak gösterilmişti.

Mısır tarihinde tanrı isimleri pek açığa vurulmaz. Çünkü kutsaldır. İsminin izinsiz bir şekilde buraya yazıldığını anlıyoruz. Yeraltındaki rolüne göre ismi Amentet ya da Imentet verilmiştir. Çoğu yerde Amunet akasya ağacıyla birleştirilmiştir.

Bunu da okuyabilirsiniz  Krişna Savaş Meydanında

Amunet yaratıcı anne olduğundan onun kendi ağacını ortaya çıkarmıştır. Akasya ağacı onun sembolüdür. Helopolis’in batı kenarlarındaki çöllerin üzerine bir akasya ağacı yerleştirilmişti.

Kuvvetli, dayanıklı, tıbbi özellikli ve yenilebilir olan akasya ağacı, yaşam ağacıydı. Yaşamın kaynağı bu ağaç etrafında bütün tanrıların doğum günleri kutlanırdı. Iusaaset bu ağacın kendine ait olduğunu söyleyince, Amunet bunu yerinden çıkardı.

Yardımcılık vasfında, kralın danışarak fikirlerini aldığı sözcü ve tarihçilerdir. Her olayı her zamanı tarihe naklettirmekte ve kayıtları kontrol etmektedirler.

Kişisel görüşüm Amentü duası ile bağlantılı olabilir. Yani buradan esinlenilmiş gibi duruyor.

Tüm tanrı ve tanrıçalar için buraya tıklayın

Kaynaklar:

1- https://ozhanozturk.com/2017/10/26/misir-mitolojisi-sozlugu-a-b/

2- http://www.dinvemitoloji.com/2018/01/amentet.html

3- http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQW1lbnQ


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,