Antik Mısır Tanrıları ve Tanrıçaları


 

Açıklaması/tanımı uzun olan ayrı sayfada yayınlanıp linkleri eklenecektir. Yazı tamamlanana kadar güncellenecektir. Kısa olanlar bu sayfada yayınlanacaktır.

Aken:

Mısır mitolojisinde ölüler tanrısı Osiris’in yardımcısıdır. Koç kafalı olarak tasvir edilir. Letopolis şehri onun için kurulmuştur. İyi insanların gittiğine inanılan dünyanın (Aaru) dışında kalan bölgeyi Osiris yerine yönettiği için yardımcı olarak adlandırılır.

Aker:

Aynı zamanda Akar da denir. Mısır mitolojisinde ufuk çizgisinin tanrılaştırılmış hâlidir. Aker’in görevi Güneş’i ayarlamak ve yükseltmektir. Aker’e yardımcı olan bir tanrı topluluğu vardır bunlar Akeru olarak isimlendirilir.

Am-heh:

Mısır mitolojisinde karma Tanrı. Yeraltı dünyasının Tanrısı.

Ament /Amunet: Tıklayın

 

Ammit

Ammit (diğer söylenişleri: Ammut, Ammet, Amam, Amemet ve Ahemait), Mısır mitolojisinde ölülerin kalbiyle beslenen suaygırı, timsah ve aslanın melezi olan bir canavardır. Anubis tarafından yapılan mahkemede ölünün ruhu temiz ise Ammit ölüye dokunamaz ama Maat’ın tüyü ölünün kalbinden daha hafif ise Ammit ölünün kalbini yer ve Aaru’ya girişleri engellenir. Ruh, asla rahata eremez.


Amun

Amen, , Ammon, Amoun Amen” “saklı olan” demektir.

Amon, Teb’in baş tanrısıdır ve ilk tanrıdır ve bütün tanrıların tanrısıdır. Eşi Amunet’le birlikte tanrıdır. Kutsal hayvanları kaz ve koçtur. Orta Krallık Dönemi’nde sadece yerel bir tanrıydı ama Tebliler Mısır’a hakim olunca Amen önemli bir tanrı oldu. 18. Hanedan’dan itibaren Tanrıların Kralı oldu. Ünlü Amen Tapınağı Karnak, dünyanın en büyük dinî yapısıdır. 19. ve 20. Hanedanlar Amen’in “görünmeyen yaratıcı güç” olduğunu cennetteki, dünyadaki, engin derinlerde ve yer altı dünyasındaki hayatın temeli olduğunu düşünürlerdi.

Amon daha sonra Ra ile birleşerek dini törenlerde adı anılan ve kendisine yücelikler atfedilen Mısırın en güçlü tanrısı oldu.

Kral IV. Amenhotep Amon hoşnuttur anlamına gelen adını Akhenaton (Aton’un hizmetkarı) olarak değiştirdi ve Mısırda herhangi bir betimleme yapılmayan Aton dinini kurdu ve diğer tanrılara tapınmayı yasakladı. Kralların da tanrı değil insan olduğu düşüncesini yaydı. ancak Amon rahipleri bu durum karşısında ayaklandılar. Akhenaton’un ölümünden sonra Aton’un tek tanrıcı Güneş dini’ tarihten silindi.

Bunu da okuyabilirsiniz  Kurbanın Gücü

Güncel etkiler; Amon’un adı günümüze kadar dini tören ve dualarda Âmin, Âmen şeklinde tekrarlanmaktadır.


Amon-Ra

Anat

Anat veya Anath, Mısır’dan Mezopotamyaya kadar uzanan bölgede tapınılan bir tanrıçadır. Kökeni Mezopotamya uygarlıklarına kadar dayanırdı.

Mısırda; Bakire Anat olarak bilinir. Baal’ın kızı veya kardeşi ve Aley’in de kardeşiydi. Savaşçı bir tanrıça olup, her yıl Tanrı Mot’u kurban ederdi. Vazifesi kurbanlar sayesinde tanrıların yaşamasını temin etmekti. Aynı zamanda yağmur tanrısının kızı ve pınar tanrısının kardeşi olduğu için bitkilere yardım ederdi. Yakın ve uzak diyarlardaki ölülere su temin ederdi. Kadeş denilen tanrıça yine Anat’ın şeklindedir ve Mısır yazılarındaki sembolü aslandır

Mısırlılar onu Mezopotamya’daki tanrıça Baal’le özdeşleştirdiler. (Baal mısırlılara göre şeytanla arkadaş olan bir tanrıçaydı. Bunu da Baal’in bir simgesi olan lale ile özdeştiriyorlar.

 


Andjety için tıklayın


Anubis


Anuket: 

Anuket, Mısır mitolojisi’nde soğuk su dağıtıcısı olarak bilinmektedir. Mısır’ın Elephantine ve çevre kentlerinde Anukent’e tapılmıştır. Khnum’un kızıdır ve kutsal hayvanı Gazel’dir. Kafasında tüylü bir taç taşır. Anuka adıyla da bilinir.


Apep
Arensnuphis

Astarte
Aten
Atum
Auf
Ba-Pef
Babi
Banebdjetet
Bast
Bat
Benu
Bes
Buto
Dedwen
Denwen
Ennead
Fetket
Geb
Gengen Wer
Hapi
Hathor
Hatmehyt
Haurun
Heh ve Hauhet
Heqet
Heret-Kau
Heryshef
Heset
Hetepes-Sekhus
Hike
Horus
Hu
Iabet
Ihy
Imhotep
Ipy
İsis
Iusaas
Kebechet
Kek ve Kauket
Khenmu
Kherty
Khepri
Khonsu
Ma’at
Mafdet
Mahaf
Mahes
Male
Mandulis
Mehen
Mehet-Weret
Menhit
Mertseger
Meskhenet
Mihos
Min
Montu
Mut
Nefertem
Nehebkau
Nekhbet
Neith
Nephthys
Nun
Nuit
The Ogdoad
Thueris
Onuris
Osiris
Pakhet
Panebtawy
Peteese ve Pihor
Ptah
Qadesh
Ra
Renenutet
Reshep
Sah ve Sopdet
Satet
Satis
Sebiumeker
Sefkhet-Abwy
Seker
Sekhmet
Selket
Sepa
Serapis
Serqet
Seshat
Set
Shay
Shesmetet
Shesmu
Shu
Sia
Sobek
Sons
Sopedu
Ta-Bitjet
Tasenetnofret
Taurt
Taweret
Tayet
Tefnut
Tatenen
Thoth
Wadj Wer
Wadjet
Weneg
Wepwawet
Wosret
Yah
Yamm


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,