Antik Mısırda Thot’un Kitabındaki Sırlar Bilgisi

0
316

Thot bir gün varoluşun kökenini derin derin düşündükten sonra uyuya kalmıştı… Bedenini ağır bir uyuşukluk içinde hissediyordu. Bedenindeki bu uyuşukluğa paralel olarak ruhu da uzaya doğru gitgide yükselmeye başlamıştı. Tam o sırada tarif edilebilecek bir şekle sahip olmayan ilâhi bir varlığın kendisini ismiyle çağırdığını farketti. Korkuya kapılan
Thot: “Sen kimsin?” diye sormuştu.
— Ben Osirisim…En yüce Zekayım…,Her sırın örtüsünü kaldırabilirim… Sen ne istiyorsun?
— “Ey İlâhi Osiris! Varlıkların ve varoluşun kaynağını seyretmek ve Tanrı’yı tanımak istiyorum…”
Osiris kesin bir dille cevap verir:
— Arzun yerine gelecek
Bu kısa konuşmanın ardından, benliğini kaplayan ağırlık yerini büyük bir hafifliğe bırakmıştı…

Thot, kendisini büyük bir huzur ve iç aydınlanma sağlayan  bir ışığın içine gömülmüş olduğunu hissetmeye başlamıştı. Bu saydam ışın demetlerinin içinden, hayranlık uyandırıcı güzellikte şekiller geçmekteydi. Ancak birden bire her şey değişivermiş ve üzerine aniden, içinde canavarımsı şekillerin bulunduğu korkunç karanlıklar çökmeye başlamıştı. Koyu gri sisler içinde, iç karartıcı böğürmelerin duyulduğu rutubetli soğuk bir girdabın içine yuvarlanıvermişti. Girdabın içinde döne döne düşerken, ne dediği anlaşılamayan bir ses yükselmişti. Bu ses, ışığın sesiydi… Ne dediğini anlamasada, bu sesi duyar duymaz rutubetli ve soğuk karanlık girdabın derinliklerinden insanı yakmayan büyük bir alev yükselmiş ve Thot’u üzerine alarak, onu bu karanlıklar girdabından yukarılara doğru hızla çıkartmaya başlamıştı. Bu alevle birlikte
yükselen Thot, kendisini pırıldayan yıldızların süslediği, uzayın ferahlatıcı atmosferinin içinde bulmuştu. Alevin çevreye saçtığı pırıltılar çok tatlı bir sesle uzayın derinliklerinde kaybolup gitmişti…
Tüm uzayı ışığın sesi doldurmuştu… Aşağıda yeryüzü, yukarıda gökyüzü… İkisinin tam ortasında ise Osiris, boşlukta asılı duruyordu…
Her şey bir anda olup bitmiş ve Thot şaşkınlık içinde Osiris’e bakıyordu.
Osiris Thot’a: “Gördüklerinin anlamını kavradın mı?”
diye sormuş, “Hayır!” cevabı alınca da sözlerine şöyle devam etmişti:

– Peki!.. Öyleyse olanı biteni  az sonra öğreneceksin. İlk gördüğün ışık Tanrılar’ın dünyası, daha sonra içine daldığın karanlık ise, içinde insanların yaşam sürdüğü maddi alemdir. Derinliklerden fışkıran ateşe gelince, o İlahi Kelam’dır. Tanrı Baba’dır. Kelam da Oğul. Her ikisinin oluşturduğu bütünlük ise Yaşamdır.

Bu açıklamanın üzerine, Thot zihnine takılan kendisiyle ilgili bir soru sorar:
– “Bende nasıl bir içsel güç gelişim gösterdi ki, beden gözleriyle değil de, gönül gözleriyle görmeye başladım?

Toprağın çocuğu! Kelam sendedir de ondan. Sende bulunup hareket eden,gören , işiten şey Kelam’ın ta kendisidir. Kutsal Ateş senin içinde gizlidir.

“Bu herkes için geçerli midir? Yoksa sadece bana mı özgüdür? ” diye soran Toht’a Osiris’in cevabı son derece kısa oldu.

Kutsal Ateş herkesin içinde gizlidir. Ancak onu sadece inisiye uyandırabilir.

Thot’un sembolik olarak Osiris’le olan konuşmasının temeli ruhsal irtibata dayanır. Dinsel terminolojide bu irtibat tekniğine “Vahiy Sistemi” denmiştir. Yani yukarıdaki satırlar Thot’un aldığı vahiydir. Thot’un Kitabı’nda yer alan bu satırlar arasında kullanılan sembollerin İsa Peygamber’in kullandığı semboller arasında büyük bir paralellik olduğunu sanırım farketmişsinizdir.

Bu semboller: “Tanrılar’in Dünyası”, “İlâhi Kelâm”,Baba”, “Oğul” ve “Kutsal Ateştir. Bunların hepsi Ezoterik Öğreti’nin temelini oluşturan Mu Sembolleri‘dir. Bu sembolizmi aynı şekliyle İsa Peygamber de kullanmıştır.Thot’un kitabında “Kutsal Ateş senin içinde gizlidir” sözleriyle dile getirilen ezoterik sırrı,

İsa Peygamber şu şekilde ifade etmiştir: “Tanrı’nın Krallığı sizin içinizde ve çevrenizdedir.”

Yüzüklerin Efendisi romanında yer alan en önemli karakterlerin hangi mitolojilerden alındığını karşılaştırmalı ve detaylı olarak anlatan inceleme-araştırma çalışması yayımlandı. Bugüne kadar sayısız araştırma yapıldı. Kitaplar, makaleler yazıldı. Ancak tam anlamıyla deşifre edilemedi. Bu konuda rehber bir kitap olacak. Kısacası, Tolkien’in romanı yazarken yaptığı kokteyli nasıl hazırladığını göreceksiniz. Bunun yanında Türk kültürünün diğer kültürlerle olan derin bağlarını da. Röportaj için buraya tıklayın. Kitabı imzalı satın almak için buraya tıklayın. Kitabı indirimli satın almak için buraya tıklayın.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here