Hermes Kimdir ?

0
1124

Yunan Mitolojisine Göre Hermes :
Hermes bir Yunan tanrısıdır. Zeus’un Maya’dan olan oğlu olup Arkadia dağlarından Kyllene üzerindeki bir mağarada doğmuştur. Bir sa­bah vakti doğan Hermes daha öğlen olmadan kundağından çıkmış, bir kaplumbağanın kabuğundan yaptığı ” kitara” yı eline alıp şarkı söy­lemeye başlamıştır. Apollo’ nun çayırda otlamakta olan danalarından 50 tanesini çalmış ve sonra gene beşiğine gidip uslu uslu yatmıştır. Apollo gelip kendisini suçlayınca o denli masum bir pozla inkâr et­miştir ki Zeus araya girerek çocuk Hermes’e danaları geri vermesini buyurmuştur. Bunun üzerine Hermes sazını çalıp şarkı söylemeye başlar. Sazın ezgilerine hayran olan Apollo o zaman yitirdiği danaları bağışlayarak karşılığında bu sazı alır. O günden sonra ikisi arasın­da sarsılmaz bir dostluk başlar. Hermes bir yandan çayırların ve ot­lakların, öte yandan ozanların ve şarkı söyleyenlerin tanrısı ve tanrıların habercisiydi. Aynı zamanda gezginleri ve tacirleri de koru­yan tanrıydı. Düşler de onun getirdiği haberlerdi. Bunun yanında şans olgusu hemen tümüyle onun eseriydi. Bütün bu becerilerini Her­mes, Apollo’dan aldığı ve büyülü olan üç boğumlu ” Kerykeion değne­ği ” yardımıyla başarmıştır. Kanatlı papuçları da yolları uçarak aşması­nı sağlar. Ölülerin ruhlarını Hades’in ülkesine götüren de odur. Kumarbaz ve hırsızlann tanrısı da Hermes’ tir.
Mısır Mitolojisine Göre Hermes :
Hermes ” Tot ” adıyla yukarı Mısırda, bugünkü adı el-Aşmuneyn olan bölgedeki İchmunu kentinin özgün tanrılarından biri olarak ortaya çıkmıştır. İlk ortaya çıktığında ” balıkçıl kuşu” olarak görülmüş, daha sonra babun maymunlarının özelliklerini de yüklenmiştir. Başlangıçta ‘Ay Tanrısı’dır. Giderek anlama, kavrama ve öğrenmenin tanrısı ola­rak önem kazanmaya başlamıştır. Bu özellikleriyle insanlara yazı ye­teneğini bağışlayan odur. Büyük bir düşünce ve sezgi gücü vardır. Tanrıların kâtibi odur. Gene bu özelliğiyle tanrıların kurallarını yazı­ya dökmüş ve böylece yasal düzenlemeleri sağlamıştır. Giderek top­lumsal düzen de ondan sorulur olmuştur. Her türlü kuralı, dinsel tö­renlerin kural ve yöntemlerini düzenleyen o olmuştur. Tot ölümden sonra ruhların yüreklerinin tartılmasını sağlar ve sonucu, karar vere­cek olan Osiris’e ve öbür yargıç tanrılara bildirir. Tanrıların çelişkili ve tutarsız karar ve yargılarını da yoruma açar ve anlaşılmalarını sağlar. Kararsızlığa düştüklerinde tanrılar Tot’ tan akıl sorarlar. Osiris söylencesinde Tot, Osiris’in karısı İsis’e, tanrının oğlu, yaşayan tanrı- kral Horus’u doğuracağı sırada yardım etmiştir. Horus doğduktan sonra Seth tarafından yaralandığında da onun tedavisini yapmıştır. Tot, aklın tanrısı olarak dillerin ve gramer kurallarının da yaratıcısı­dır.
Semavi Dinlere Göre Hermes :
Toth’un sonraki Yahudi, Hristiyan ve İslâm inançlarında İdris adıyla geçen peygamberle büyük bir benzerliği vardır. Tot gibi o da insanla­ra “yazı” yı getirmiş ve ayrıca onların giyinebilmesi için elbise de dik­miştir. Bu yüzden terzilerin de piri sayılır.

Kaynak : Ali Babaoğlu – Hermetizm .

Yüzüklerin Efendisi romanında yer alan en önemli karakterlerin hangi mitolojilerden alındığını karşılaştırmalı ve detaylı olarak anlatan inceleme-araştırma çalışması yayımlandı. Bugüne kadar sayısız araştırma yapıldı. Kitaplar, makaleler yazıldı. Ancak tam anlamıyla deşifre edilemedi. Bu konuda rehber bir kitap olacak. Kısacası, Tolkien’in romanı yazarken yaptığı kokteyli nasıl hazırladığını göreceksiniz. Bunun yanında Türk kültürünün diğer kültürlerle olan derin bağlarını da. Röportaj için buraya tıklayın. Kitabı imzalı satın almak için buraya tıklayın. Kitabı indirimli satın almak için buraya tıklayın.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here