Hermetizm

0
758

Hermetik Öğretiler :
“ Üstad’ın ayak sesleri işitildiğinde, öğretisine açık olanların
kulakları sonuna kadar açılır.” Kybalion

” Dünyanın sahip olduğu okült öğretilerin hiç biri, günümüz insan soyunun bebeklik günlerinde Mısır’ da ikamet etmiş olan Hermesçi öğretinin büyük kurucusu, ” tanrıların kâtibi ” ” üç kere yüce ” Hermes’ ten onlarca asrı aşıp bize ulaşan ‘ hermetik öğretiler’ in parçaları kadar iyi korunmamıştır. İbrahim’ in çağdaşı ve –efsanelere kulak verirsek– o saygıdeğer bilgenin öğretmeni olan Hermes, okültizmin merkezindeki ” büyük güneş” tir. Işığı yaşadığı günlerden bu yana vaaz edilen sayısız öğretiyi aydınlatmıştır. Her türlü ezoterik öğretide gömülü bütün temel ve esas öğretiler Hermes’ e kadar izlenebilir. Hindistan’ ın en eski öğretilerinin kökleri bile ilk hermetik öğretilerden gelmektedir.
Ganj nehrinin suladığı topraklardan bir çok ileri düzey okültist Mısır’ a gelmiş ve üstadın dizleri dibinde oturmuştur. Ondan birbirleriyle çelişen görüşlerini açıklayan ve uzlaştıran ” büyük anahtar ” ı edinmişler, gizli öğreti böylece sağlam bir şekilde tesis edilmiştir. Başka diyarlardan da arifler gelmiş ve hepsi Hermes’i ” üstatların üstadı ” olarak selamlamıştır. Etkisi öyle büyük olmuştur ki, bu farklı diyarların asırlık öğretmenleri bir çok kez yolun dışına çıkmış olsa da, bugünün sık sık birbiriyle çelişen bir çok teorisinin temelinde belli temel benzerlikler ve ilişkiler var olmaya devam etmektedir. Karşılaştırmalı din öğrencileri, ister geçmişte kalmış, ister bütün gücüyle hâlâ yaşıyor olsun, insanın bildiği kayda değer bütün dinlerde hermetik öğretilerin etkisini görebilecektir. Bu dinler çelişik özelliklerine rağmen belli benzerlikler içerirler ve hermetik öğretiler bu dinler arasındaki ” büyük arabulucu” dur.
Bu öğretiler, yaygın kanaatin aksine ” maddi elementler “den ziyade ” zihinsel güçler” de ehlileşme ve hâkimiyet, bir metali başka bir metale dönüştürmekten ziyade belli türden ” mental titreşimler” in diğerlerine dönüştürülmesi hakkında olan ” hermetik simya sanatı” nın temel prensiplerini tesis ediyordu.
Metali altına çevirecek olan “Felsefe Taşı” efsanesi hermetik felsefeyle ilgili bir teşbihti. ”
“Öğrencinin kulakları işitmeye hazır olduğunda onları bilgelikle
dolduracak dudaklar gelecektir.” Kybalion

 

 

Kaynak : Kybalion- Yedi Kozmik Yasa- Antik Mısır ve Yunan Hermetik Felsefesi.

Yüzüklerin Efendisi romanında yer alan en önemli karakterlerin hangi mitolojilerden alındığını karşılaştırmalı ve detaylı olarak anlatan inceleme-araştırma çalışması yayımlandı. Bugüne kadar sayısız araştırma yapıldı. Kitaplar, makaleler yazıldı. Ancak tam anlamıyla deşifre edilemedi. Bu konuda rehber bir kitap olacak. Kısacası, Tolkien’in romanı yazarken yaptığı kokteyli nasıl hazırladığını göreceksiniz. Bunun yanında Türk kültürünün diğer kültürlerle olan derin bağlarını da. Röportaj için buraya tıklayın. Kitabı imzalı satın almak için buraya tıklayın.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here