Din

Ölüler Kitabı – Bazı Bölümler -1

AYDINLANMA YOLU’NDA RUHUN SAFLAŞMASI

Mısır’ın Ölüler Kitabı ruhsal değişim için, hem ölünün hem de ölüye yardımcı olacakların yapmaları gereken bir dizi ritüelden bahseder. Bu ritüellerin çoğu majik unsurları da içinde barındırır. Sözü edilen bu ritüellerin uygulanmasından sonra ne olacağını da, yine o kendisine has üslubuyla şöyle dile getirir:

Kendisi için tüm bunlar yapılan her Ruh-Ruh, kutsal bir Tanrı olacak . Neter -Khert’de ve Osiris’in izinde olacak, düzenli olarak ve sonsuza dek…

Ölüler Kitabı’nın ana konusu “Ruhun Saflaşması”na yardımcı olmaktır. Ölünün ya da inisiyenin Öte Alem’in çeşitli safhalarından geçerek “Tanrılar’ın Huzuru”na çıkabilmesi için yapması gerekenler, Mısır’ın Ölüler Kitabı’nın Bablarını oluşturmuştur. Yani ölmeden önce ya da öldükten sonra inisiye rahiplerin yaptıkları ruhsal deneyimlerin ve kozmik irtibatlarını mitolojik bir üslupla anlatılmasıyla ortaya çıkmış metinlerdir bunlar…

Mısır’ın Ölüler Kitabı’nın önemli bir bölümünün çeşitli papirüslerden alınan yazıtlardan derlenerek hazırlandığını söylemiştik. Bu yazıtlar, o papirüsleri kaleme alan katiplerin  isimleriyle anılır. Nu Papirüsü, Ani Papirüsü, Anhai Papirüsü, Nefer-uben-f Papirüsü, Turin Papirüsü gibi…
Bu nedenle de bu papirüslerde çeşitli konuların başlangıçlarında:
“Osiris Nu der ki: …”, “Osiris Ani der ki:…” gibi ibarelere rastlanır.
Osiris Nu, Osiris Ani gibi tanımlamalar o papirüsü kaleme alan katibin bir Osiris Rahibi olduğu anlamına gelir. Yani Osiris Öğretisi’nin sırlarına vakıf inisiyeler demektir.
Evet.. Bu küçük hatırlatmadan da sonra, artık bu gizemli kitabın satırları arasında dolaşmaya başlayabiliriz…

Ölünün Neter-Khert’deki yolculuğu sırasında olacakların kısa bir özeti ve majik etkilere sahip bazı ilâhilerin okunması ile Mısır’ın Ölüler Kitabı başlar:

Günle gelecek olana ait bölümler burada başlar ve gelecek olanla Neter-Khert’e giriş için söylenen övgü ve methiye içeren ilahiler  ve güzel Amentet’te söylenen büyüler, cenaze gününde içeri girerken  söylenecekler.

Güzel Amen-tet’te söylenen büyülerden kasıt majik uygulamalardır.
Peki ama güzel olarak nitelindirilen Amen-tet
neresidir?
Amen-tet sözcük anlamı itibariyle “Saklı Yer” anlamına gelir. “Batı ‘daki Dağ” olarak da tercüme edilebilir. Bazı ezoterizm araştırmacıları bu sözcüğün farklı bir boyutu ya da halk hafızasında Atlantis’i ifade ettiği görüşündedirler. Muhtemelen Tufan önceki Atlantis’teki büyük inisiyatik merkez kastedilmektedir.
Güzel Amen-tet’te söylenen büyüler ise bu inisiyatik merkezde gerçekleştirilen majik çalışmalardır.
Metnin devamı övgü ve ilâhi özelliği taşır. Bu sözleri basit bir övgüymüş gibi düşünmemek gerekir. Bu sözlerin üzerine yüklenen enerjilerin meydana getireceği etki burada söz konusudur ancak tercüme edildiğinde, bu etkinin ortadan kalktığı da unutulmamalıdır. Bu konunun bir yönü. Diğer bir yönüyle ilgili olarak şunları söyleyebiliriz:
Ölüler kitabında ölüye Öte Alem’deki yolculuğu sırasında açıklanan yöntemler ve okuması gerektiği söylenilen ilâhiler, ölen varlığa astral mekandaki görevlilerce açıklanan inisiyatik sırlar ve bilgilerdir.

Osiris Katip Ani Derki 

Ey Tanrıların Efendisi . Hürmetler sana , ey benim ilahi babam  Osiris… Hürmetler sana , Ey Amentet Boğası , sonsuzluğun kralı Thot benimle. İlahi geminin yanındaki büyük Tanrıyım, senin için savaştım, ben o Tanrılardan biriyim, kelimelerin tartıldığı gün Osiris’in doğru sözünü düşmanlarının önünde ispat eden ilahi reislerdenim. Ben senin akrabanım Osiris. Ben senin akrabanın Horus, senin namına savaştım, sana senin adının hatırına geldim. 

Ra, Thot’a , Osiris’in sözlerinin doğruluğunu düşmanlarının önünde ispat etmesini emretti, emredilen şeyi benim yapmama izin verin Thot’un yanında .

Urt-ab’ın yıkanmaları için gizli su pınarlarını açarım. Ra-stau’daki Şetait Kabri’nin kapısının kilidini açarım. Osiris’in sol omzunun koruyucusu olarak Horus’un yanındayım. Sekhem’de Sebau Şeytanlarının yok edildiği gün onlarla içeri girer ver gelirim Alev-Tanrılarından. 

Ülkenin yüksek yerinde olanı yüceltirim.Ra-Stau’da saklı şeylere bakarım. Tetu’da Ruh-Tanrı’nın bayramındaki ayinin sözlerini söylerim.Ben Sem rahibiyim. ve görevlerini yerine getiririm.

Selam sana, mükemmel ruhları Osiris’in Evine sokana, Osiris Ani katibinin ruhunu iyi eğitene, sözü doğru olana , Osiris’in evine girmek ve seninle orada olmak için. Senin duyduğun gibi onun duymasına, gördüğün gibi görmesine ,yerinde oturduğun gibi oturmasına izin ver.

Yukarıdaki sözler her ne kadar bir övgü, ilâhi ve dua niteliği taşıyorsa da aynı zamanda olacakların da kısa bir özetini bize sunmaktadır.İnisiyasyonda ya da ölümden sonra karşılaşılacak zorluklardan sonra ulaşılması hedeflenen Osiris’in Evi’ne girişin safhaları  burada anlatılmaktadır. Burada geçen sembollerin bir kısmını kısa maddeler halinde açalım:
“İlâhi Baba Osiris”: Burada Mu Uygarlığı’na ait çok eski bir sembolle karşılaşmış bulunuyoruz. Mu Kültürii’ne ait bir sembol olan “Baha” sembolü, daha sonra Atlantis’e oradan da Mısır’a geçmiştir. Bu sembolü daha sonra İsa Peygamber de kullanmıştır. Baba sembolü, o sözü söyleyenin bağlı bulunduğu ruhsal planın en üst hiyerarşik noktasını ifade eder, “Savaşmak”: Hem Öte Alem’de, hem de yaşarken inisiyasyon sırasında geçilen safhalar sırasında sarfedilen çaba ve zorlukları ifede eder. Bu, insanın kendisiyle olan savaşıdır

“Gizli su pınarlarının açılması”: Şuurlandıncı spiritüel tesirlerin ortaya çıkışının sembolüdür. Su aynı zamanda bilginin de sembolüdür.

“Kabrin kapısının kilidinin açılması”: Ölümün ne olduğunu ve ruhsal varoluşun süreklilliğinin anlaşılmasını ifade eder. Aynı zamanda ruhsal irtibatın kurulması anlamına da gelir. “Sebau Şeytanları”: Negatif enerjilerin merkezi konumundaki ruhsal planın sembolüdür.

“Osiris’in duyduğu gibi duymak ve gördüğü gibi görmek”: Onun anlayış ve bilgisine ulaşmak demektir Öte Alem’de Osiris’in cennetine ulaşmak, yeryüzünde ise inisiyasyonu tamamlamak anlamına gelir.

Selam, yolu açana Osiris’in Evi’ne doğru uzanan yolda mükemmel ruhlara rehberlik edene onun için yolu açın. Osiris’in ruhuna yollarda rehberlik edin. Karşısına engel çıkmasın ve oradan geri gönderilmesin. Osiris’in lütfuyla içeri girsin ve dışarı doğru olan sözlerinin kabulüyle memnun çıksın. Osiris’in evinde  onun emirleri yerine getirilsin, sözleri seninle dolaşsın, senin gibi şerefli olsun. Terazi’de hafif bulunmasın, Terazi’den geçebilsin.

Bu bölümde de rehberlik sisteminin varlıklara yardımı dile getirilmektedir. Yolun açılması ve engellerin bu yardım sayesinde ortadan kaldırılması anlatılmaktadır. Böylelikle o meşhur tartılma ritüelinden varlığın geçebilmesine olanak sağlanmaktadır.
Turin Papirüsü’nde, bu bölüm aşağıdaki sözlerle biter:

Çoğunluğun ağzına göre yargılanmama izin verme. Dünyadayken  saf bulunduktan sonra ruhumun Osiris’in önünde yükselmesine izin ver.

“Çoğunluğun ağzı”: İnisiyasyondan geçmemiş kişilerin anlayışını ifade eder.
“Dünyadayken saf bulunmak”: İnisiyasyonu tamamlamış ve astral tortularından kurtulmuş kişi demektir.

“Osiris’in önünde yükselmek”: Astral tortularından kurtulan varlıklar Öte Alem’in ya da Mısırlı 1ar’in terminolojisiyle söyleyecek olursak, Neter-Khert’in katlarında kolaylıkla yükselebilecekler demektir. Bunun da, Osiris’in bilgisine ulaşmakla mümkün olacağı anlatılmaktadır.

Bu yükselişin nihai noktasını ise “Tanrılar gibi olmak” diye ifade eder;

Senin huzuruna geleyim, Ey Tanrılar’ın Efendisi, Maati Salonu’na geleyim; oturduğum yerden hayat bahşedilmiş bir Tanrı gibi kalkabileyim; cennette oturan  Tanrılar Birliği gibi ışık saçayım; sizin gibi olayım; Kher -Aha şehrinde adımlarımı kaldırayım, Tanrı Saah’ın yüce olanın, Sektet Gemisi’ne bakayım, gökyüzünden geçerken, geri göndermeyeyim, Tuat’ın Efendileri’ne bakayım veya diğer bir öğretiye göre Tanrılar Birliği’ne, Tanrılar Birliği’nin ilahi yemeğinin kokusu alayım, onlarla oturayım. Ve  ne kalp-ruhum ne de onun efendisi geri gönderilmesin.

Mısır’ın Ölüler Kitabı bu bölümün ölü tarafından bilinmesi halinde olucaklan şöyle açıklar:

Eğer bu metin dünyada bilirse ( ölü) veya metnin mezarının üzerine yazılmasına sebep olursa, istediği gün alabilir ve evine uzaklaştırılmadan girebilir.Ra’nın sunağından ona kek,bira ve et verilecek, ve dünyada zenginleştiği gibi orada da zenginleşecek..

Cenaze gününde  Sahu’nun Tuat’a girebilmesi için gerekli sözler:

Bu Bölüm,  yıkanıp temizlendikten  ve keten elbise giydirildikten ve ayağına beyaz deri  sandalet geçirildikten  ve gözleri rastlıkla boyandıktan ve bedeni mürrüsafi merhemiyle mesheldikten  sonra ölü tarafından söylenecek.

Ve hiçbir kapıdan çevrilmeyecek  ve Güney’in Kuzey’in krallarıyla gidecek ve Osiris’in koruyucuları arasında olacak, sonsuza dek  sürekli ve düzenli bir biçimde.Ve dilediği şekilde yaşayan bir ruh olarak gelecek, ebediyen ve ebediyen ve ebediyen. 

Ve o, kralın ve onun prenslerinin kalplerini dolduran gibi olacak.

Ölümden sonra cesede de yapılacak bir takım manyetik enerji aktarımları söz konusudur. Bundaki amaç ruh ve beden ilişkisinin kesilmesidir. Ölünün yıkanmasının da ardında yatan metapsişik prensip bununla ilgilidir.Ölümle birlikte her ne kadar ruhsal ve fiziksel ayrışma zaten kendiliğinden meydana geliyorsa da, fizik beden ruhsal enerjiyi astral enerjisiyle bir girdap gibi kendisine çekmeye devam eder. Ve bu çekim varlığın fizik alemden kopuşunu zorlaştırır. Yükselişini engeller. İşte ölümden sonra yapılan çeşitli ritüeller bu çekimi ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bu yapılan ritüellerde uygulanan asıl yöntem, manyetik
enerjilerle bu çekime karşı bir barikat oluşturmaktır. Su manyetik enerjileri bünyesinde depolayabilme özelliğine sahip olduğundan, manyetik enerjiler öncelikle suya aktarılır ve daha sonra da bu suyla ceset yıkanırdı.

Buraya kadar ilk bilgiler verilir. Artık sıra ölümden sonra “Sahu “nun yani bedenini terk etmiş ruhsal varlığın öte aleme intibak edebilmesi için gerekli açıklamalardadır.

Mısır’ın Ölüler Kitabı’nın bu konuyla ilgili babları şu sözlerle başlar :

Bu Bölüm’ün sözleri ölü istirahate yatırıldıktan sonra söylenecek , onlar sayesinde Tenn-t bölgesi efendisiyle memnun olacak.Ve Osiris , kraliyet katibi, Nekhtu-Amen, sözü doğru olan gelecek ve Ra’nın Gemisi’ne binecek ve Sahu tabutunun üstünde sayılacak ve Tuat’a yerleştirilecek.

ölümden sonra ruhun bedenden ayrılıp kendi varlığını sürdürmesi Mısır’ın Ölüler Kitabı’nda son derece açık bir şekilde dile getirilmektedir. “Sahu’nun tabutunun üstünde sayılması” ile bu açık bir şekilde dile getirilmektedir.

Orta Dünyanın Analizi'ni satın almak için tıklayın

admin

1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Konut değerleme Uzmanı, Ekstrembilgi Yöneticisi, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü, TDUB üyesi

Related Articles

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker