Brezilya


 

Siyasi ve İdari Yapı:
Brezilya, “Başkanlık” sistemiyle yönetilen “Federal Cumhuriyet”tir. 26 eyalet ve bir federal başkentten oluşan idari yapıda, her eyalete ait federal meclisi ve iç yönetimi bulunmaktadır. Eyalet valilerinin federal meclis ve senatörler üzerinde güçlü etkisi olmakla beraber başkan, federal hükümetin yürütme kurulunun başı ve 4 yılda bir
ve en fazla iki dönem üst üste seçilebilme hakkına sahiptir.

Geniş yetkilere sahip olan başkanın kanun yapma yetkisi olmamakla beraber kongrenin uygun bulması halinde geçici kararname çıkarma yetkisine sahiptir. 513 üyeli temsilciler meclisi ve 81 üyeli senato olmak üzere iki meclisli olan kongrede; meclis üyeleri 4 yılda bir başkanla eş-zamanlı olarak, senato üyeleri ise 8 yıl için seçilmektedir. 4 yılda bir sırasıyla senatonun üçte ikisi veya üçte biri yenilenmektedir.

Nüfus ve İşgücü Yapısı:
Dünyanın en kalabalık beşinci ülkesi olan Brezilya’nın 2010 yılı itibarıyla nüfusu, yaklaşık olarak 194,9 milyon kişiden oluşmaktadır. Demografik yoğunluk, kilometre kareye 22 kişi olup, nüfus dağılımı sahil boyunca uzanan dar bir kıyı şeridinde yoğunlaşmıştır. Brezilya’da üç farklı ırk ve bunların karışımından söz edilebilir. Yerli halk yani Güney Amerika yerlileri, Avrupa’dan gelmiş beyazlar ve Afrika’dan gelmiş siyahlar Brezilya halkının günümüzdeki yapısını oluşturmaktadır.

Halkın büyük bir çoğunluğu kentlerde yaşamakla beraber ortalama yaşam süresi 72,3 yaş olup, erkekler için 68,5, kadınlar için ise 76,1 yaş ortalama yaşam süresidir. Erkek nüfusun yaşam süresinin daha kısa olmasının ana nedeni, 60 yaş altındaki erkeklerde şiddet suçlarından kaynaklanan ölümlerin fazla olmasıdır.

Coğrafi Konum
Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük beşinci ülkesi olan Brezilya, kuzeyden güneye 4.320 km, doğudan batıya 4.326 km’dir. Ülkenin, yaklaşık olarak yüzde doksan gibi büyük bir kısmı, Ekvator ile tropikal Oğlak dönencesinde yer almaktadır. Atlantik Okyanusu ile çevrili ülkenin İspanyolca konuşan Güney Amerika ülkeleri ile 12.000 km’lik sınırı vardır ve Şili ile Ekvator haricinde Güney Amerika ülkelerinin hepsi ile sınır komşusudur.

Amerika kıtasının %21’ini, Latin Amerika’nın %47,7’sinin kaplayan Brezilya’nın arazi yapısında güneyin son ucunda Porto Alegre’den kuzeydoğudaki Natal’a kadar sahil hattını yakından izleyen sıradağlarından sonra kıvrımlarını açan Brezilya yaylası ile egemen engebeler söz konusudur. Esas düz arazi bölgeleri, sahilleri ve
Amazon ovaları ve Paraguay Çöküntüsü (Mato Grosso Pantanal)’dür. Ülkenin en yüksek noktası Amazon bölgesinin en kuzeyinde yer alan 3.014 m yükseklikteki Pico da Neblina’dır.

Bunu da okuyabilirsiniz  1944 Davası - Sabahattin Ali- Hüseyin Nihal Atsız - 1

Brezilya’nın başkenti Brasilia, politik ve idari merkez olmakla birlikte ekonomi, ticaret ve sanayi merkezleri başkentten uzakta Atlas okyanusu kıyısında yoğunlaşmıştır. Sao Paulo, güneydoğuda başkentten 1.015 km. uzaktadır. Diğer büyük şehirler Rio de Janerio, Belo Horizonte güneydoğuda, Porto Alegre güneyde, Salvador ve Recife ise kuzeydoğuda yer almaktadır.

Brezilya’nın GSYİH’sı nın %50’si güneydoğu bölgesinde, Sao Paulo,Rio de Janeiro, Minas Gerais ve Esprito Santo eyaletlerinde üretilmektedir. Üretim altyapısı yüksek oranda çeşitliliğe sahiptir. Ülke genelinde km2’ye ortalama 22 kişi düşerken bu bölgede km2’ye 85 kişi düşmektedir. Brezilya’da ekvatoral, tropikal, yarı kurak, dağlık tropikal ve astropikal olmak üzere beş iklim bölgesi vardır. Amazon Bölgesi’nde yıllık ortalama sıcaklık 22-26 C dolayındadır.

brezilya_haritasi

Doğal Kaynaklar ve Çevre
Amazon ormanları ile dünyadaki en geniş tropikal orman ve oksijen rezervlerine sahiptir. Ormanlar ülkede çok büyük bir alanı sahiptir. Yapraklarını dökmeyen ağaçlardan oluşan mapa ormanları bütün Amazon bölgesini, Sao Paulo’nun batı yaylalarını ve güney kısımlardaki yaylaların geniş bir kısmını kaplamaktadır. Kuzeydoğu Brezilya’nın en yüksek ve en sulak yerlerinde de bu ormanlara rastlanmaktadır.

Savanlar, ülkenin ikinci önemli bitki örtüsünü oluşturmaktadır. Orta Brezilya’nın az verimli topraklarında savan, yerini dikenli, cılız çalılara bırakmaktadır. Amazon Bölgesi, dünya kauçuk üretiminde birinciliğe sahiptir. Yağış ve nem oranının yüksek olduğu ülkenin, en sıcak bölgesi olan kuzeydoğu kısımlarında kurak alanlar bulunmaktadır. Brezilya, çevreyle dost bir enerji kaynağı olduğu gerekçesiyle etanol üretimi ve kullanımını desteklemiştir.

Dünyanın en büyük sulak arazilerinden Pantanal’ın kıyısında daha fazla etanol üretim tesisi oluşturulması bu bölgede çevre kirliliğine yol açmakta, toprağı verimsizleştirmektedir.

Ekonomik Yapısı:
2000’li yılların başlarında, 60-70’li yıllarda dünyanın ikinci büyük kalkınma hızını yakalamış olan Brezilya’nın, Rusya, Hindistan ve Çin (BRIC Ülkeleri) ile beraber 2050’li yıllarda dünyanın ekonomik kaderini belirleyecek ülkelerden biri olacağı tahmin edilmektedir. Sahip olduğu yeni petrol rezervleriyle gelecekte petrol devi olması beklenen Brezilya’nın krize rağmen BRIC ülkeleri arasında varlığını sürdürmesinde, tedarikçi ülke olması ve zengin doğal kaynaklarının rolü önemli bir paya sahiptir. Brezilya, büyük bir pazara, geniş topraklara ve zengin doğal kaynaklara sahip bir ülke konumundadır.

Yoğun nüfusuyla ve 2 trilyon dolardan fazla GSMH’ sıyla Latin Amerika’nın birinci ülkesidir. Son zamanlarda ekonomisindeki hızlı gelişme ve ülkedeki siyasi istikrarla birlikte Brezilya, ticaret alanında daha da cazip hale gelmiştir. Nüfus yoğunluğu, tüketim potansiyeli ve artan ithalatı ile Brezilya, alternatif dış pazar arayan ihracatçılarımız için,değerlendirilmesi gereken önemli bir pazar konuma gelmiştir..

Bunu da okuyabilirsiniz  Niçin yaşlanıyoruz?

Ekonomi Politikaları
Brezilya, 1990’lı yıllardaki liberalizasyon çabalarının sonucunda özellikle otomotiv sanayi ve altyapı modernizasyonunda özelleştirme ve doğrudan yabancı yatırımlar sayesinde önemli gelişmeler sağlamıştır. Ürün çeşitliliğini artıran Brezilya, göreceli olarak kapalı ekonomi niteliğini halen sürdürmektedir.. Dünya ekonomisini etkileyen ve üst üste gelen Meksika (1995), Asya (1997) ve Rusya(1998) krizleri Brezilya’yı da etkilemiş, ekonomik dengenin sağlanmasında ciddi problemlere yol açmıştır. “Real Planı” ile enflasyonla mücadele edilmiş fakat kamu borçlanma oranı daha da büyümüştür. Son yıllarda ülkenin ekonomi politikaları üç hedefe kitlenmiş durumdadır:

· Enflasyonun Kontrolü,
· Dış Ticaret Dengesi,
· Ekonomik Kalkınmanın Desteklenmesi

Tarım ve Hayvancılık
Brezilya, zengin tarımsal kaynaklara sahiptir. Ülkenin iki tane önemli tarım bölgesi bulunmaktadır. Ülkenin güney kısmının yarısından oluşan ilk bölge, daha çok yağış almaktadır; yarı ılıman bir iklime, daha verimli topraklara, daha ileri teknoloji ve girdi kullanımına, yeterli altyapıya ve daha deneyimli çiftçilere sahiptir.

Brezilya hububatının, yağlı tohumlarının ve ihraç ürünlerinin çoğu bu bölgede üretilmektedir. İkinci tarım bölgesi ise, kurak kuzeydoğu bölgesinde ve Amazon havzasında yer almaktadır. Bu bölgede yağış dağılımı düzenli değildir; bölge verimli topraklara, yeterli altyapıya ve kalkınma sermayesine sahip değildir. Bu bölge, çoğunlukla kendine yetmek için üretim yapıyor olsa da, orman ürünleri, kakao ve tropikal meyve ihracatçıları için giderek önemli olmaya başlamaktadır.

Sanayi
Sanayi yapısı, yoğun bir şekilde “eski” ağır endüstrilerde (çelik, metalürjik ürünler, makineler,elektrik ve iletişim ekipmanları ve araçları), kimyasallar/petrokimyasallarda, yiyecek ve içecek, tekstil, giyim ve ayakkabı, selüloz ve kağıt, plastik sektörlerinde yoğunlaşmaktadır. Bu sektörler toplam sanayi üretiminin yüzde 80’ini oluşturmaktadır. Bu sektörlerin yeni teknolojilere ihtiyacı olduğu gibi, gelişmiş malzeme ve bioteknolojilerin de kullanılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu süreç Brezilya pazarının dışa açılmasını sağlamıştır.

Madencilik
1995 yılında kabul edilen anayasa değişikliği ile madencilik sektöründe yabancı yatırıma izin verilmiştir. Yabancı ülkeler, özellikle altın keşfine yönelik büyük ilgi ve istek göstermektedir. Brezilya’nın en büyük madencilik firması “Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)”, aynı zamanda dünyanın en büyük demir cevheri üreticisidir. Mayıs 1997’de özelleştirilip, Brezilyalı çelik imalatçısı Companhia Siderurgica Nacional (CSN) konsorsiyumu tarafından satın alınmıştır.

Bunu da okuyabilirsiniz  İskambil kağıtlarındaki şekillerin anlamı nedir?

brezilya-ihracaati

Brezilya’nın En Fazla İthalat Yaptığı Ülkeler:
Brezilya’nın ithalatında en önemli ticaret ortakları yine ABD, Çin ve Arjantin’dir. İthalatındaki ilk 10 ülkenin toplam ithalatı içindeki payı %63’dür. Türkiye ise Brezilya’nın ithalatında 44’üncü sırada yer almakta ve toplam içerisinde %0,4′ lük bir pay almaktadır.

brezilya-ithalati

Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri
1 Ocak : Yılbaşı
20 Ocak : Yalnızca Rio de Janeiro’da tatildir.
Şubat-Mart : Karnaval (iki gün, resmi tatil değildir)
Mart : Paskalya
21 Nisan : Tiradentes Günü (Milli Kahraman)
23 Nisan : Yalnızca Rio de Janeiro’da tatildir.
1 Mayıs : İşçi Bayramı
10 Haziran : Corpus Christi
7 Eylül : Bağımsızlık Günü
12 Ekim : Lady Aparecida (Dini tatil)
15 Kasım : Cumhuriyet Bayramı
20 Kasım : Yalnızca Rio de Janeiro’da tatildir.
25 Aralık : Noel Tatili

Turizm

Roraima Dağı
Brezilya ve Venezuela arasında bulunan Roraima Dağı, dünyanın en gizemli yerlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Amazon ormanlarının ortasından fırlayan ve bulutların üzerine çıkan 2 bin 770 metre yüksekliğindeki Roraima Dağı, bilimadamları tarafından ‘kayıp dünya’ olarak adlandırılıyor. son derece sert kuvars taşından oluşan bu ilginç dağ bir mimarın elinden çıkmış görüntüsü veriyor. Bu görüntü yüzünden yerliler, uzun süre bu dağı burada yaşayan insanların yapmış olabileceği düşünmüşler.
Roraima-dagi
Iguazú Şelalesi

???????????????????????????

Fortaleza

Fortaleza

Pelourinho
 Pelourinho, Bahia eyaletinde bulunan Salvador kentinin tarihi merkezidir. Salvador, Bahia, Brezilya’da sayısız açıkhava partisi ve karnaval etkinliklerinin düzenlenmesi ile tanınmıştır. Yeni Dünya’daki en eski şehirlerden birisi olup, koloni Brezilya’sının ilk başkenti ünvanını da taşımaktadır. Tarihi geçmişi olan şehir merkezi 17. yüzyıl ile 19. yüzyıllar arasında inşa edilmiş Portekiz koloniyel döneminin mimarisi ve anıtsal yapıları ile ünlüdür. Şehir 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır.
Pelourinho
Tanguá Park
Curitiba Botanik Bahçesi
Amazon Yağmur Ormanları
Imperial Museum of Brazil
Dunas de Genipabu
Oscar Niemeyer Müzesi
Gruta do Lago Azul
Fernando de Noronha
İsa Heykeli
rio-de-janerio-panoramik

 

KAYNAKÇA:
· Brezilya Ülke Raporu, T.C. Sao Paulo Ticaret Ataşeliği ()
· Brezilya Yerinde Pazar Araştırması, Ar-Ge Başkanlığı, İGEME,2007
· ŞEN, Esin (2008). T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Brezilya Ülke Raporu, İstanbul.
· Brezilya Ziyareti Ülke Raporu, TÜSİAD International, TS/INT/05-023, Aralık 2005
· Brezilya Ülke Raporu, İzmir Ticaret Odası,2006


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,