Gayrimenkul Değerleme – Bazı Değer Kavramları

0
515

Taşınmaz (Gayrımenkul) değerlemesinin yapılabilmesi için  taşınmazlarla ilgili değer kavramlarının iyi bilinmesi, farklılıklarının ortaya konulması gerekir.

 DEĞER, sözlük anlamıyla; bir şeyin önemini belirtmeye yarayan soyut ölçü; alım satım arasındaki para karşılığı ederi, pahası anlamına gelen fiyatla ölçülür. FİYAT ise malın pazarda gerçekleşmiş para karşılığı, biçilen değer; uzman tarafından uyarlanarak bulunan para karşılığıdır.

  Genel olarak taşınmaz değerlemesi; taşınmazın;

  • Değerleme günündeki değeri,
  • Taşınmaza bağlı hak ve faydaların değerlemesidir.

BAZI DEĞER KAVRAMLARI:

Değer kelimesi yalnızca taşınmazlara özgü bir kavram olarak kullanılsa da pek çok anlamlar taşır. Ancak taşınmazın kredi, sigorta, yatırım, vergi, bildirge, kamulaştırma, piyasa, sürüm, satış, peşin, taksit, ipotek, gerçek, maliyet, tavan v.b. değeri deyişleri de sık sık duyulur ya da kullanılır.

Bazı yasalarımızda da değer kavramına ilişkin farklı ifadeler de kullanılmaktadır. (Örneğin Emlak Vergisi Yasası).

Rayiç Bedel; Beyan tarihindeki normal alım- satım bedelidir.

Vergi Değeri; Emlak vergisi mevzuatına göre giren bina ve arazinin beyan tarihindeki normal alım- satım bedelidir.

Kredi Değeri; Kredi anlaşmasının geçerli olacağı sürece normal alım- satım bedelinin altında olmaktadır.

Sigorta Değeri; Taşınmazın hasara uğramamsı ya da yok olması durumunda yerine koyma maliyetidir.

Yatırım Değeri; Taşınmazın ileride getireceği gelirlerden sağlanacak kârın bugüne dönüşümüdür.

Tavan Değeri; Bir taşınmazın normal ekonomik durumlardaki akçesel karşılığını yansıtan en yüksek değerdir.

Kayıtlı Değer; Bir taşınmazın muhasebe kayıtlarında, bilançosunda gösterilen ya da vergi yöntemlerinde kayıtlı bulunan hesap değeridir.

Net Aktif Değeri; Varlıkların rayiçleri ile alacakları toplamından, borçlarının düşülmesiyle ulaşılan değerdir.

Borsa Değeri; Borsada işlem gören kurumlara ait hisse senetlerinin değerlemeden önceki son işlem gününde, borsadaki işlemlerinin ortalama değeridir.(Gayrimenkul sertifikaları gibi taşınmaza dayalı yatırım araçlarının izlenmesinde ve karlılık ölçülmesinde kullanılır.)

Maliyet Değeri; Yapılı bir taşınmazın değerleme günündeki  yapım giderlerinden, yıpranma payı, eskime ve diğer giderlerin çıkartılmasıyla ulaşılan değerdir.

Yerine Koyma Değeri; Yapının modern inşaat malzemeleri, tasarım teknikleri ve işçilik kullanılarak yeniden  üretilmesinde kullanılan değerdir.

Sürüm Değeri (Pazar Değeri); Belirli bir zaman aralığı içinde alıcı ve satıcı tarafların ödeme güçlerinin, isteklerinin ve piyasaya ilişkin yeterli bilgilerin bulunduğu koşullar altında oluşan peşin para değeridir.

İpotek Değeri; Borçlu ve alacaklı arasında belirlenen bir değerdir.

Kaynak: Değerleme Ders Notları

Yüzüklerin Efendisi romanında yer alan en önemli karakterlerin hangi mitolojilerden alındığını karşılaştırmalı ve detaylı olarak anlatan inceleme-araştırma çalışması yayımlandı. Bugüne kadar sayısız araştırma yapıldı. Kitaplar, makaleler yazıldı. Ancak tam anlamıyla deşifre edilemedi. Bu konuda rehber bir kitap olacak. Kısacası, Tolkien’in romanı yazarken yaptığı kokteyli nasıl hazırladığını göreceksiniz. Bunun yanında Türk kültürünün diğer kültürlerle olan derin bağlarını da. Röportaj için buraya tıklayın. Kitabı imzalı satın almak için buraya tıklayın.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here