Gayrimenkul Değerlemenin Amacı ve Kullanılan Alanlar

0
263

Değerleme çeşitli alanlarda kullanılmak üzere farklı amaçlarla gerçekleştirilebilir.

1-  Kiralamalarda tespit için,

2-  Krediye yönelik işlemlerde gayrimenkul teminatı alınması durumunda,

3-  Mülkiyeti değişimlerinde alış- satış fiyatını belirlemek için,

4- Uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama yapan şirketlerde, şirket aktiflerindeki gayrimenkullerin değerinin belirlenmesinde,

5- Hisse senedi borsada işlem gören tüm şirketlerin ödenmiş sermayelerinin % 5’ini aşan gayrimenkul alım-satımlarında ve kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete ayni sermaye olarak koymaları durumunda,

6-  Leasingin sat ve geri kirala işlemlerinde,

7-  Sigorta işlemlerinde,

8- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının portföylerinde yer alan gayrimenkullerin alım- satım kiralama ve yeniden değerlemelerinde, gayrimenkul ipoteklerini alırken, proje başlangıcında yasal prosedürlere uygunluk tespitinde,

9-   Mirasla mal intikal intikalinde adil mal paylaşımı istendiğinde,

10- Mülklerin en iyi ve en verimli kullanım analizinin ortaya konulması gerektiğinde,

11- Yapılması düşünülen yatırımların yıllar itibariyle yaratacağı gelirlerin giderlere oranı ve bugünkü proje değerinin tespiti çalışmalarında (finansal fizibilite eüdlerinde),

12- Kamulaştırmada adil ödeme için,

13- Bankaların icra takibine düşmüş alacaklarının 1.000 YTL’yi aşan bedelleri olanların değer tespitlerinde;

Bu kapsamda, söz konusu çalışmaları gerçekleştirecek profesyonel kişiler değerleme uzmanı olarak adlandırılmaktadır.

Değerleme uzmanının görevini yerine getirirken uyması beklenen mesleki etik kurallar şöyle sıralanabilir:

 

  • Bağımsızlık ve tarafsızlık,
  • Gizlilik ve sır saklama,
  • Dürüstlük,
  • Çıkar çatışması,
  • Standartlara bağlılık,
  • Yetkinlik (yeterli bilgi ve birikime,yeterlik ve deneyime sahip olmalıdır.Yeterliliğine uygun işler kabul edilmeli.)

 

DEĞERİ ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER:

 

Değeri etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Arz- talep, ikame, denge, kullanışlılık, nadir bulunma, istek satın alma gücü gibi değeri etkileyen unsurlar vardır.

 

            Değeri etkileyen dış etkenler arasında; azalan ve çoğalan piyasa getirileri, beklenti ve değişim, parselasyon, tevhid sayılır

Yüzüklerin Efendisi romanında yer alan en önemli karakterlerin hangi mitolojilerden alındığını karşılaştırmalı ve detaylı olarak anlatan inceleme-araştırma çalışması yayımlandı. Bugüne kadar sayısız araştırma yapıldı. Kitaplar, makaleler yazıldı. Ancak tam anlamıyla deşifre edilemedi. Bu konuda rehber bir kitap olacak. Kısacası, Tolkien’in romanı yazarken yaptığı kokteyli nasıl hazırladığını göreceksiniz. Bunun yanında Türk kültürünün diğer kültürlerle olan derin bağlarını da. Röportaj için buraya tıklayın. Kitabı imzalı satın almak için buraya tıklayın.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here