Gayrimenkul Değerlemenin Amacı ve Kullanılan Alanlar


Değerleme çeşitli alanlarda kullanılmak üzere farklı amaçlarla gerçekleştirilebilir.

1-  Kiralamalarda tespit için,

2-  Krediye yönelik işlemlerde gayrimenkul teminatı alınması durumunda,

3-  Mülkiyeti değişimlerinde alış- satış fiyatını belirlemek için,

4- Uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama yapan şirketlerde, şirket aktiflerindeki gayrimenkullerin değerinin belirlenmesinde,

5- Hisse senedi borsada işlem gören tüm şirketlerin ödenmiş sermayelerinin % 5’ini aşan gayrimenkul alım-satımlarında ve kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete ayni sermaye olarak koymaları durumunda,

6-  Leasingin sat ve geri kirala işlemlerinde,

7-  Sigorta işlemlerinde,

8- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının portföylerinde yer alan gayrimenkullerin alım- satım kiralama ve yeniden değerlemelerinde, gayrimenkul ipoteklerini alırken, proje başlangıcında yasal prosedürlere uygunluk tespitinde,

9-   Mirasla mal intikal intikalinde adil mal paylaşımı istendiğinde,

10- Mülklerin en iyi ve en verimli kullanım analizinin ortaya konulması gerektiğinde,

11- Yapılması düşünülen yatırımların yıllar itibariyle yaratacağı gelirlerin giderlere oranı ve bugünkü proje değerinin tespiti çalışmalarında (finansal fizibilite eüdlerinde),

12- Kamulaştırmada adil ödeme için,

13- Bankaların icra takibine düşmüş alacaklarının 1.000 YTL’yi aşan bedelleri olanların değer tespitlerinde;

Bu kapsamda, söz konusu çalışmaları gerçekleştirecek profesyonel kişiler değerleme uzmanı olarak adlandırılmaktadır.

Değerleme uzmanının görevini yerine getirirken uyması beklenen mesleki etik kurallar şöyle sıralanabilir:

 

  • Bağımsızlık ve tarafsızlık,
  • Gizlilik ve sır saklama,
  • Dürüstlük,
  • Çıkar çatışması,
  • Standartlara bağlılık,
  • Yetkinlik (yeterli bilgi ve birikime,yeterlik ve deneyime sahip olmalıdır.Yeterliliğine uygun işler kabul edilmeli.)

 

DEĞERİ ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER:

 

Değeri etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Arz- talep, ikame, denge, kullanışlılık, nadir bulunma, istek satın alma gücü gibi değeri etkileyen unsurlar vardır.

 

            Değeri etkileyen dış etkenler arasında; azalan ve çoğalan piyasa getirileri, beklenti ve değişim, parselasyon, tevhid sayılır

Bunu da okuyabilirsiniz  Etil Alkol Üretimi Nasıl Yapılır?

1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,