Limbik Sistem


Beynimizin, etrafımızdaki dünyaya reflekssel ve anında, gerçek zamanlı ve düşünmeksizin tepki veren kısımdır. Bir diğer deyişle, limbik sistem dış çevreden gelen bilgilere en gerçek karşılığı vermektedir.

Hayatımızı sürdürmemiz limbik sistemin sorumluluğunda olduğundan, mola vermek diye bir şey söz konusu değildir  limbik sistem her zaman “açık”tır. Beynimizin bu kısmı aynı zamanda duygusal merkezimizdir. Sinyaller limbik sistemden çıkarak beynin farklı kısımlarına iletilir ve davranışlarımız, duygularımıza ya da hayatımızı sürdürmemize yönelik olarak ayarlanır. Fiziksel olarak ayaklarımıza, gövdemize, kollarımıza, ellerimize ve yüzümüze yansıyan bu davranışlar gözlemlenebilir ve çözümlenebilir. Bu tepkiler, sözcüklerin aksine düşünmeksizin oluştuğundan, gerçeği göstermektedir. Bu suretle, sözel olmayan davranışlarımızı göz önüne alarak konuşacak olursak, limbik sistem “dürüst beyin” olarak da değerlendirilebilir.

Hayatımızı sürdürmemize yönelik limbik tepkilerimiz yalnızca bebeklik yıllarımıza değil, aynı zamanda insanoğlu olarak ilk atalarımıza dek uzanmaktadır. Bu tepkiler sinir sistemimize bağlı olduğundan gizlenmeleri ya da bertaraf edilmeleri çok zordur. Bunu, irkilme tepkimizi bastırmaya benzetebiliriz: çok gürültülü bir ses duyacağımızın bilincinde olduğumuz bir anda bile, irkilmemizi engellememiz kolay değildir. Limbik davranışların dürüst ve güvenilir tepkiler olduğu açık bir şekilde ortadadır; bu davranışlar düşünce, duygu ve niyetlerimizin gerçek birer göstergesidir.

Beynimizin üçünü kısmı oluşum açısından görece daha yeni sayıldığından, bu kısma yeni beyin anlamına gelen neokoı teks denmektedir. Yüksek mertebede bilişsel fonksiyonlar ve hafızadan sorumlu olmasından ötürü, beynimizin bu kısmı “insan beyni”, “düşünen beyin” ya da “düşünsel beyin” olarak da tanımlanmaktadır. Neokorteks, büyük bir bölümü düşünmek için kullanıldığından dolayı, bizi diğer memelilerden ayıran kısımdır. İnsanoğlunun aya çıkmasını sağlayan neokortekstir. İnsan türüne özgü bir düzeyde hesaplama, analiz etme, yorumlama ve sezme yetileriyle beynimizin bu yaratıcı kısmı, varoluşumuz açısından kritik önem ifade etmektedir. Diğer bir taraftan, neokorteks beynimizin en dürüst olmayan kısmıdır – burası bizim “yalancı beynimizdir”. Karmaşık düşünce yeteneği sayesinde neokorteks (limbik sistemin aksine) beynin üç ana kısmı içinde en az güvenilir olanıdır. Aldatma yetisine sahiptir ve çoğu zaman bunu yapar da.

Bunu da okuyabilirsiniz  CIA Operasyonları -1

Örnek olayımız üzerinden gidecek olursak, gümrük memurları tarafından sorgulanması esnasında limbik sistemi milenyum bombacısını aşırı derecede terlemek durumunda bırakırken, neokorteks bombacıya gerçek durumu hakkında yalan söyleme imkânını tanıyabilir. Beynin düşünen bu kısmı (konuşmamızı yöneten kısım; Broca merkezi), bombacıyı, arama yapmak isteyen memura (bu açıklama açık bir şekilde yalan olsa da) “arabamda hiçbir şey yok,” diye açıklamada bulunmaya yönlendirebilir. Neokorteks, aslında hiç sevmemiş olsak bile, bir arkadaşımıza yeni saç tarzından hoşlandığımızı söylememize de müsaade edebilir. Ya da çok inandırıcı tonda bir beyanda bulunmamıza: “Bu bayanla, Bayan Lewinsky’le, cinsel bir ilişkim olmadı.”

Aldatma yetisine sahip olmasından ötürü, neokorteks (düşünen beyin) güvenilir ya da doğru bilgi açısından iyi bir kaynak sayılamaz. Özetlemek gerekirse, insanları okumamıza yardımcı olacak sözel olmayan davranışların açığa çıkarılmasında, limbik sistem beden dilinin kutsal kâsesi olarak görülebilir.

Kaynak : Joe Navarro- Beden Dili


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir