Parapsikolojik İstihbarat


CIA’in verdiği kod adıyla SCANATE Projesi diye anılan girişim 1973 ile 1975 arasında iki yıl sürdü. Bu konu çerçevesinde, Price’ın da katıldığı yüzlerce deneme yapıldı. Sovyet nükleer denizaltılarını ve kıtalararası nükleer füze üslerini, hatta CIA’in Langley’deki merkezini hedef alan denemelerle konu türlü biçimlerde incelemeden geçirildi.
CIA’in deneme sonuçlarından hoşnut kaldığı ve CIA otoritelerinin bu konuda çok hassas davrandıkları, olayı bağımsız istihbarat uzmanlar heyetinin değerlen­dirme incelemesinden geçirdikleri biliniyor. Bu heyetin raporuna göre, SCANATE denemeleri içinde ESP ( Extra-Sensory Perception, Duyudışı Algılama )olgusu yeterli doyuruculukta bir rol oynamıştı. Bağımsız intelijans uzmanlarının raporunda şu uyarı da yer almaktaydı: ESP olgusu, denemelerdeki rehberliğine ve bütünleyiciliğine rağmen, geleneksel intelijans toplama yöntemlerini kökten değiştirebilecek kıvama erişmemiştir.

Burada sorun, “top secret” sınıflamasına sokulmuş olduğu için, bağımsız ,intelijans uzmanlarının raporunda yer alan gerçekleri daha ayrıntılı ifadeye imkan kalmıyor. Ayrıca, bu konuda ek olarak Washington DC yüksek yöneticilerinin birçok tartışmalı konu arasında parapsikolojiyi de pek gözde tutmadığı biliniyor.
Patrick Price, daha önceki günlerde, Stanford Araştırma Enstitüsü’nde uygulaması yapılan bir dizi denemenin önde gelen katılımcı­larından biri olmuştu, Puthoff elindeki mektubu okumaya başladı­ğında onu hemen hatırlayamamıştı. Birkaç yıl önce onunla kısa bir karşılaşması olmuştu; bir de uzunca bir telefon konuşması yapmışlardı. Price’ın asıl mesleği polislikti. Emekliye ayrılmadan önce, Burbank (California) polis teşkilatında başkomiser olarak görev yapı­yordu. Meslek yaşamı boyunca suçluları izleme ve yakalama işlem­lerinde, olağanüstü sezgisi ya da talihiyle ün yapmıştı. En karmaşık olaylarda kullandığı doğru algılamaları sonucunda psişik yeteneğe sahip olduğuna inanmış ve enstitünün denemelerinde gönüllü denek olmuştu.
Daha sonra açıklayacağı gibi, Puthoff içgüdüsel ağırlıklı bir etkileşim sonucunda, Price’ı bir dizi “uzaktan görünüm elde etme deneylerinde” kullanmıştı. Bu çok özel bir denemeydi, Harita üzerinde saptanmış hedefin koordinatları Washington DC’nin 135 mil kadar güneybatısındaydı.

Bunu da okuyabilirsiniz  Sabun kiri nasıl gideriyor?

Saptanan hedefin durumu o derece karmaşık değildi. Alt düzeyde yapılan bir jeografik araştırma, hedefin kolayca betimlenmesine yardımcı olabilirdi. Ama Price tarafından Puthoff’a verilen betimleme, bir araştırmacının beklediğinden ayrıntılıydı. Saptanmış hede-fin 500 metre üzerinden başlayan ve tam beş sayfayı dolduran yorumsal bir gezi özetlemesiydi. İçeriğinde, yapı komplekslerinin yanısıra, yeraltı depolama alanlarına dahi yer veriliyordu. Ordu muhabere personelinin kullanımındaki iletişim araçları ve bilgisayarların masabaşı yöneticilerinin isim plakalarını açıklayan ayrıntılara kadar iniliyordu.

Böyle konularda birikim sahibi olan Puthoff’ u bile müthiş şaşkınlığa düşüren bu uzaktan görünüm elde etme deneme dizisinin bu çapta doğruluk düzeyine erişmesi çok ürkütücüydü. Böylesine başarılar gizlilik işlemlerini aklın alamayacağı çok boyutlu problemlerle yüzleştirebilirdi. Nitekim, konu hiç beklenmedik bir anda CIA, Central Intelligence Agency, (Merkezi lstihbarat Teşkila­tı)’nın güvenlik sorumluluğu alanına yansımakta gecikmedi. Stanford Araştırma Enstitüsü’nün çok önemli bir bölümü parapsikoloji çalışmalarının gizlilik örtüsü altına alındı.
Bundan sonra, Stanford Araştırma Enstitüsü’nün bu bölümündeki araştırmalara SCANATE kod adı verildi. Bu kod terim aslında “SCANning by coordinATE” (inceleme ve koordinasyon) sözcüklerinin birleşiminden oluşuyordu.
Parapsikoloijk istihbarat konusunda özellikle Hitler döneminde Alman ordusunda yoğun araştırma ve uygulamalar yapıldığı bilinmektedir. Günümüzde ise başta Amerika ve Rusya olmak üzere dünyanın birçok isthbarat teşkilatında bu konu (PSI.INT) kapsamında resmi ya da gayriresmi olarak incelenmektedir. Hatta modern istihbarat teknolojisini kullanan ülkeler dahi zaman zaman parapsikolojik metotlara başvurmaktadır.
Parapsikolojik istihbarat konusunda en yoğun çalışmaların yapıldığı; fakat dışarıya en az bilginin sızdığı (hatta genellikle hiç sız­madığı) ülke ise İsrail’dir.

Kaynak : Emrullah Tekin- X Files, Gizli Parapsikolojik Araştırmalar.