Sosyalizm Nedir?

1
1211

Sosyalizm temel olarak üretim araçlarının ve iktidarın halkta olmasıdır. Değiş tokuş ve üretim araçlarının ortaklaşa kullanılması yoluyla toplumsal sınıfları ortadan kaldıran, toplumun örgütlenmesinde köklü bir değişiklik amaçlayan toplumsal öğreti, toplumculuk
Tüm mülkiyetlerin eşit bir biçimde paylaşılmasını hedefler.

Komünizm: “1. Bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni. 2. Böyle bir düzenin kurulmasını amaçlayan siyasal, ekonomik ve toplumsal öğreti” olarak geçmektedir. Burada on maddede aralarındaki farkı inceleyeceğiz. Şunu önceden belirtmeliyiz ki ikisi rakip ya da karşıt olgular değildir. Marx’ın Kapital’inde belirttiğine göre: kapitalizmden sonra sosyalizm egemen olacaktır. Daha sonra da komünizm kurulacaktır. Marx’ın tarih teorisine göre sosyalizm bir geçiş aşamasıdır.

marksizmin-essiz-bir-ozeti-marksist-ogretibabfe9a7d8c46ebba226

 • Komünizm sosyalizmin bir türüdür. Sosyalizmin diğer türlerinden: sosyal demokrasi, liberal sosyalizm, anarşizm, İslami sosyalizm sayılabilir.
 • Sosyalizm bir ekonomik sistemdir. Komünizm hem ekonomik hem de politik bir sistemdir. Sosyalizm eşit bir yaşam tasarlarken, komünizm hem eşit bir yaşam hem de eşit bir yönetim tasarlar.
 • İkisi de toplumsal eşitliği savunur. Ancak yönetim aşamasında ayrılır.
 • İkisi de toplumdaki eşitliği savunurken Komünizm sosyalizmin radikal(uç) noktası olarak bilinir.
 • Sosyalizmde insanlar ekonominin yönetiminde söz sahibidir. Çoğunluğun kararı uygulanır. Komünizmde tek parti vardır. Parti otoritesi geçerlidir.
 • Gelir dağılımında: sosyalizm bireyin verimliliğine bağlı olarak dağıtımı savunurken, komünizm bireyin ihtiyacına göre gelir dağılımı savunur.
 • Sosyalizmde özel mülkiyet mümkündür. Üretim araçlarının devlete ya da bireylere ait olduğu şekiller mevcuttur. Komünizmde üretim araçları devletindir. Özel mülkiyet yoktur. İkisinde de özel mülkiyet kişileri sömürme amaçlı kullanılamaz.
 • Sosyalizm kapitalizmle beraber yaşayabilir ve bunu bir geçiş imkanı olarak değerlendirir. Ancak komünizm sınıfsız bir toplum oluşturmak için kapitalizmi tümden yok etme fikrindedir.
 • Sosyalizmde özgür din seçimi vardır. Komünizm dini ortadan kaldırır.
 • Sosyalizmde çok partili seçimler vardır. Hükümetin- devletin başında liderler bulunabilir. Komünizmde lider yoktur. Direkt olarak halk tarafından yönetilir. Bu şekliyle hiç uygulanamamıştır. Esas komünizm lidersiz ve komünün kararına bağlıdır.
 • Sosyalizmde mülkiyetin çoğu ortaklık içindedir ve gerçek sahipliği işçilere atfetmektedir. Komünizm ise tüm mülkiyetin toplum veya devlete atfedildiği toplumsal örgütlenme biçimidir.
Dünya’da sosyalizmi uygulayan hiçbir ülke  tek başına kullanmamıştır.Sosyalizmi altlık olarak kullanıp beraberinde din veya milliyetçilik ile birleştirmiştir.Çünkü sosyalizm doğası gereği kendi milletinin dışına hizmet etmeyi amaçlamamaktadır.
Türkiye’de sosyalizm ise içinde ulusalcılık kavramının olmadığı bir yapıda gibi görünsede, Kürt etnik milliyetçiliğinin tabanında oluşturulan Türkleri özgürlük, barış, kardeşlik kandırmacası ile kendine taraftar bulmaya yönelik ikiyüzlü bir siyaset uygulanmaktadır.
1970’lerden günümüze kadar bu siyaset sinsice uygulandıktan sonra 2010’dan sonra gerçek yüzünü özerklik ve bölünmek gibi kavramlarla göstermektedir.
Aşağıda görülen ülkelerin hiçbirinde farklı etnik kökenleri kucaklar bir oluşum söz konusu bile değildir. Rus etkisindeki Yugoslavya ve Çekoslavakya bu duruma dayanamayıp bölünen devletlerdendir.

Günümüzdeki Marksist-Leninist ideolojiye bağlı Sosyalist Ülkeler

 Küba Cumhuriyeti: 1 Temmuz 1961’den beri sosyalist ülkedir.
 Çin Halk Cumhuriyeti: 1 Ekim 1949’dan beri sosyalist ülkedir.
 Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti: 2 Temmuz 1976’dan beri sosyalist ülkedir.
 Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti: 2 Aralık 1975’den beri sosyalist ülkedir.

Eski Marksist-Leninist ideolojiye bağlı Sosyalist Ülkeler

Yüzüklerin Efendisi romanında yer alan en önemli karakterlerin hangi mitolojilerden alındığını karşılaştırmalı ve detaylı olarak anlatan inceleme-araştırma çalışması yayımlandı. Bugüne kadar sayısız araştırma yapıldı. Kitaplar, makaleler yazıldı. Ancak tam anlamıyla deşifre edilemedi. Bu konuda rehber bir kitap olacak. Kısacası, Tolkien’in romanı yazarken yaptığı kokteyli nasıl hazırladığını göreceksiniz. Bunun yanında Türk kültürünün diğer kültürlerle olan derin bağlarını da. Röportaj için buraya tıklayın. Kitabı imzalı satın almak için buraya tıklayın.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here