Umut Vaat Eden Deha Ödülleri

0
432

Gelecekten Gelenler Bilim ve Teknoloji Derneği, istihdamın gelişeceği, yenilikçi teknolojilerin uluslararası arenada etkin olacağı bir neslin yetişmesi amacı ile Ülke vizyonuna uygun projeler gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. Amaçlarımız doğrultusunda, Yenilikçi ve Üretken Gençlik, Üretken Yeni Nesiller vizyonu ile aşağıda belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için bir Uluslararası Ödül Programı planlamaktadır;

1. Küresel ekonomide söz sahibi, yüksek katma değer üreten, yenilikçi ve yaratıcı ekonomi,

2. Adil paylaşan,eşitlikçi, kapsayıcı ve öğrenen toplum,

3. Bilim Dilini bilen gençler,

4. Örnek Bilimİnsanları

5. Yenilikçi Gençler ve büyüyen Türkiye.

Belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için genç nüfusun üretkenliklerinin arttırılması, projelerinin desteklenmesi ve katma değer sağlayacak ürünlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde kurumumuzca, sosyal sorumluluk kapsamında, gençlerimizin örnek alacağı öncü bilim adamlarının ödüllendirilmesi ve kamuoyu oluşturulması planlanmaktadır. Umut Vaad Eden Deha Ödülleri’ne 5 kategoride aday olabilir ya da aday gösterebilirsiniz.

Başvurular 16 Nisan 23:59’a kadar devam edecektir.

1.GENEL KATEGORİ: Tüm Bilim Dallarında akademik çalışmaları bulunan Bilim İnsanları ile Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri içerisinde Uluslararası başarı yakalamış geliştiriciler vb. kişiler aday gösterilebilir ya da ödül için başvuru yapabilirler.

2.SAĞLIK BİLİMLERİ KATEGORİSİ: Sağlık Bilimleri içerisinde çalışmaları bulunan 45 yaşını doldurmamış Akademisyenler, Doktorlar ve Araştırma Geliştirme Faaliyetleri yürüten kişi ve kurumlar aday olabilir yada aday gösterilebilirler.

3.UZAY VE TEKNOLOJİ KATEGORİSİ: Uzay, Teknoloji ve Havacılık alanından akademik çalışmaları bulunan, 45 yaşını doldurmamış Akademisyenler, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri yürüten kişiler aday olabilir ya da aday gösterilebilirler.

4.SOSYAL KATKI VE BARIŞ ÖDÜLÜ KATEGORİSİ: Toplum yararına Hizmetleri bulunan, Ulusal yada Uluslararası barışa katkılar sunan veya bu alanda akademik öneriler sağlayacak kişi, kurum, sivil toplum kuruluşları, devlet adamı, akademisyenler aday olabilir ya da aday gösterilebilirler.

5.UMUT VAAD EDEN GENÇ DEHA ÖDÜLÜ KATEGORİSİ: Lise ve Üniversite düzeyi gençler herhangi bir kuluçka içerisinde modellenmiş fikir sahipleri bireysel yada ekip olarak eğitim durumlarına bakılmaksızın “Umut Vaad Eden Genç Deha” ödülü için, Tüm Bilim Dallarında projeleriniz ile www.progeniusprize.com ve www.umutvaadedendeha.com web sitelerimizden başvuru yapabilirler. Bu açıklamalar ışığında Bilimin konuşulacağı, uluslararası etkileşimin tetikleneceği, barış ve bilim kavramlarının yeni nesle aktarılacağı, kısacası dünya ve insanoğlunun kazanacağı bir organizasyon olacağına inandığımız projemize bugünün ve yarının tüm bilim insanlarını davet ediyoruz. “Büyük Türkiye için Bilim” ve “Daha iyi Bir Gelecek için Bilim” anlayışı ile çalışıyor ile şimdiden tüm katılımcıları kutluyoruz.

3 1. Umut Vaad Eden Akademisyenler Kategorisi

a) Ödül programına Dünya genelinde başvurular Kabul edilmektedir.

b) Ödül Programı Finali 14 Mayıs 2017’de İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

c) Dört Kategoride 16 Bilim İnsanı ödüllendirilecektir. Bu sayı Yönetim Kurulu’nca arttırılabilir, değiştirilebilir.

2. Umut Vaad Eden Genç Kategorisi

a) Yarışmaya Katılacak Ülkeler ve Yetki Verilmesi Yarışmaya tüm ülkelerden lise ve düzeyi öğrenciler katılabilir. Öğrencilerin ülkelerinde geçerli referanslar elde edebilmeleri amacı ile Avrupa’da 8, Asya Kıtası’nda 6, Afrika’da 1, Avustralya’da 1 ve Amerika Kıtası’nda 1 Üniversite ile iş birliğine girilmesi gerekmektedir. Verilecek yetki yarışmada final sergisine katılmaya hak kazananlara tanınacak ünvan (Ülke birincisi, Kıta derecesi vb.) ve derecelerin akredite edilmesi işidir.

b) Yarışmaya Katılacak Okul ve Kuluçka Merkezleri Yarışmaya tüm kuluçka merkezleri ve bilim kursları ile uluslararası düzeyde tüm dünyadaki üniversite ve lise düzeyi seviyesindeki kurumlar ve kurumlara bağlı öğrenciler katılım sağlayabilir.

c) Umut Vaad Eden Genç ödülü için düzenlenen yarışmaya özellikle, “Enerji Verimliliği”, “Teknoloji”, “Bilimsel Araştırma Projeleri ve Yazılım Projeleri” olmak üzere dört (d) farklı kategoride başvuru yapılması beklense de herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

d) Yürütme Kurulu’nun tamamı İdare tarafından belirlenecektir. Jüri Üyesinin belirlenmesinde aşağıda belirtilen nitelikler göz önüne alınacaktır:

 Akademik kariyere sahip, ulusal veya uluslararası bir üniversitede görevli öğretim üyesi veya öğretimelemanı,

 Yıllık ihracat oranı 5.000.000 TL üzeri olan şirketlerde çalışan iş geliştirme müdürleri ve ceo’ları,

 TÜBİTAK programları kapsamında hakemlik, yürütücülük yapmış ve TÜBİTAK TEYDEP 1601 programı kapsamında Mentor Eğiticiliği eğitimi almış kişilerden oluşacaktır.

3. Değerlendirme Kriterleri

 Birinci aşamada, web sitesi üzerinden bütün kategorilerde yapılan tüm başvurular, Jüri Üyelerince oluşturulan teknik kriterler doğrultusunda başarı sıralaması dikkate alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puan alan kişiye doğru belirlenecektir. Böylece projenin ikinci aşaması olan, her dört kategoriden projelerini Final programında sergileyecek toplamda 100 (yüz) öğrencinin belirlenmesi sağlanacaktır. Birinci Aşama sonunda, tüm kategorilerde ilk 100 arasına giren öğrencilerin isimleri, proje son başvuru tarihinden sonra 1 ay içinde web sitesi üzerinden ilan edilir.

 İkinci aşamada her dört kategoride toplamda ilk 100 arasına girmiş olan öğrenciler, projenin final sergisi sonucunda projelerini Jüri Heyeti önünde birebir sunacaklardır. Projeler, Jüri Üyelerince oluşturulan teknik kriterler doğrultusunda değerlendirilir ve en yüksek puan alandan en düşük puan alan projeye göre bir sıralama belirlenir. Böylece her kategorinin birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belirlenir.

 Yarışma kapsamında toplam ödül, 100 bin TL olarak belirlenmiştir.

4. Katılım & Koşullar

a) Umut Vaad Eden Deha Ödülleri, Umut Vaad Eden Genç Uluslararası Bilim Yarışması, gençlerimizin, uluslararası bilimsel etkileşimde bulunmalarının sağlanması, bilimsel araştırmalara yöneltmek ve onların “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

b) Yarışmamıza, Türkiye’den ve yurt dışından lise ve dengi okul öğrencileri ile üniversite öğrencileri ve yeni mezun lise ve üniversite öğrencileri başvuru yapabilir.

c) Araştırma Projeleri, Teknoloji ve Enerji Verimliliği kategorilerinde projeler hazırlanarak değerlendirmeye alınacaktır. Ancak Araştırma Projeleri kategorisinde tüm bilim dallarında proje üretilebilir ve hepsi tek bir kategoride değerlendirilecektir.

d) Projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve özgün olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler başvuru aşamasında elenecektir. Özgün olmayan projelerin sorumluluğu, proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.

e) Yarışmaya bir öğrenci ancak üç proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci tarafından hazırlanabileceği gibi, ekip çalışması içinde de hazırlanabilir (en fazla 3 öğrenci ve 1 danışman). Ödüller, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın proje başına verilecektir

Yüzüklerin Efendisi romanında yer alan en önemli karakterlerin hangi mitolojilerden alındığını karşılaştırmalı ve detaylı olarak anlatan inceleme-araştırma çalışması yayımlandı. Bugüne kadar sayısız araştırma yapıldı. Kitaplar, makaleler yazıldı. Ancak tam anlamıyla deşifre edilemedi. Bu konuda rehber bir kitap olacak. Kısacası, Tolkien’in romanı yazarken yaptığı kokteyli nasıl hazırladığını göreceksiniz. Bunun yanında Türk kültürünün diğer kültürlerle olan derin bağlarını da. Röportaj için buraya tıklayın. Kitabı imzalı satın almak için buraya tıklayın.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here