Yenilenebilir Enerji-Jeotermal Enerji


Jeotermal Enerji, yerkabuğunun ince olduğu yerlerden çıkan sıcak sulara ve gayzerlere dayalı bir enerji türüdür. Kaynağını, 1.500-10.000m derinliklere yaklaşan magmanın derin yeraltı sularını ısıtmasından alır. Elektrik enerjisi üretimi için gerekli sıcaklıklara nadir yerlerde rastlanmakla beraber, ısıtma gereksinimine yönelik olarak kullanılabilir. Güvenilir bir kaynak olup zamanın ortalama %97’sinde kullanıma hazırdır. Dünyada halen 6.000MW kurulu kapasite var. Bunun 2,500MW’I ABD’de ve bu kapasitenin 2010’da 12.000, 2030’da da 49.000Mw’a çıkartılabileceği söyleniyor. Birim üretim maliyeti 4,5-7 cent/kws civarında (Altın, 2002). Son hesaplamalara göre gezegenimizin çekirdeğindeki ısı inanılmaz derecede, 5500 °C’dir

Dünya’da Jeotermal Enerji
Jeotermal akışkandan elektrik üretimi dünyada ilk olarak 1904 yılında İtalya’da gerçekleştirilmiş ve bugün İtalya, Amerika, Japonya, Filipinler ve Yeni Zelanda başta olmak üzere 22 ülkenin jeotermal kaynaklı elektrik üretimi 8274 MW’ ulaşmıştır. Dünyadaki jeotermal enerjinin doğrudan kullanımı (ısıtma, termal turizm, kültür balıkçılığı vb.) ise 11300MW’dir. Dünya’da 2 Milyon konut eşdeğerinin üzerinde jeotermal ısıtma yapılmaktadır. Jeotermal enerji üretim maliyeti, diğer enerji kaynaklarına oranla düşüktür.

Türkiye’de Jeotermal Enerji

Türkiye’de yüksek sıcaklıklı jeotermal akışkan içeren sahalar Ege Bölgesinde veya genelde Batı Anadolu’da yer almakta, düşük ve orta sıcaklıklar da Orta ve Doğu Anadolu’da yer almakla birlikte Türkiye’nin kuzeyine de uzanmaktadır. Kısaca Türkiye’nin tüm sathında jeotermal enerji az veya çok mevcuttur. Türkiye’de 40°C ’nin üzerinde jeotermal akışkan içeren 140 adet jeotermal saha bulunmaktadır. Bu sahaların 136 tanesi merkezi ısıtmaya, sera ısıtmasına, endüstriyel proses ısı kullanımına ve kaplıca kullanımına uygundur. Diğer 4 sahanın teknik ve ekonomik olarak elektrik üretimine uygun olduğu saptanmıştır. 200°C ’de üretilen su, elektrik enerjisi üretiminde kullanıldıktan sonra sera ısıtması ve kuru buz üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca santralde buhardan ayrıştırılan karbondioksit gazı atmosfere verilmeyip santrale entegre olan Kar boğaz Şirketi tarafından 40.000 ton sıvı CO2 ve kuru buza dönüştürülmektedir. Bunlardan Aydın-Germencik (200-232°C), Denizli-Kızıldere (200- 212 °C), Çanakkale-Tuzla (173 °C), Aydın-Salâvatlı (171 °C) elektrik üretimine yönelik olarak değerlendirilebilecek sahalar, diğerleri ise merkezi ısıtmaya uygun sahalardır. Türkiye’de jeotermal ısıtma 1964’de Gönen Park Otel’le başlayıp günümüze kadar hızla gelişerek devam etmiş ve 1994 yılında toplam kapasite 20.000 konut eşdeğerine ulaşmıştır. Simav’da jeotermal akışkan 4 km taşınarak 2°C kayıpla şehir merkezine götürülmüştür. Jeotermal enerjide üretim maliyeti diğer enerji kaynaklarına göre çok daha düşüktür.

Bunu da okuyabilirsiniz  Yenilenebilir Enerji Nedir? Avantajları ve Dezavantajları

Jeotermal enerjinin elektrik üretiminde kullanılması, ekonomik açıdan en önemli olan kullanım şeklidir. Elektrik enerjisi elde edebilmek için gerekli ön araştırmaların ve tesis masraflarının çok yüksek olmasına karşın kurulduktan sonra çok düşük maliyetle işletilmesi de en büyük avantajlardandır.

Kaynak: http://www.yildiz.edu.tr/~oscg/AlanegitimindeBitirmeProjeleri/YenilenebilirEnerjiler.pdf


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,