The relationship between Sumerian and Turkish languages


The meaning of the “Sumer” word has not been solved until today. Because such a word has not existed in the Sumerian language and tablets. Probably the word “KENGER” has undergone phonetic changes to neighboring civilizations. It is still used today as a result of accidentally reading the word “ŞUMAR” in Akadian tablets as “SÜMER”.

In Turkish history, the word “KENGER kelime is the most commonly mentioned word, size and state.

The former name of the Persian Gulf is the Kenger Sea.

Harzem, the name of the country and the kingdom of Harezm KENGER original name. Antiquity continued until Mongol invasion.

The name of Çankırı from 1925 is KENGERÜ.

“KENGERIS and KENGÜ” are the place names in Orkhon Inscriptions.

KANGAL dog name, Anatolia came from the word KENGER (KANGAR).

The name KENGER is in Manas and Oguz epics.

The name KENGER is a village of Manisa-Kula

KENGER is a plant with milk and chewing gum.

KENGER is one of the oldest Turkish tribes, and the Seljuks and Azeri Turks are of KENGER origin.

Farabi was born in Otar, the ancient city of KENGER.

Etymology of the “Cumhuriyet, demokrasi, laiklik” words

“CUMHUR” passed through the Sumerian language to Arabic. The origin of the word is “Dumugir” Dumugir means the citizen of Kenger, Sumer.

DUMU means Kaz lineage, generation, son, seed ”in different Turkic dialects such as Sumerian (Kengerian) and Kazakh and Turkmen. “DUMUZI” is a fertility / seed god in Kenger.  Still in Turkey, in some areas, the girls engaged in “dumuzum” as they say.

 

GIR means “lush, noble, native, noble” in Sumerian language. “DUMUGİR” (non-slave) free Kenger people were used to mean the citizens of Kenger. The word “Cumhur” was passed from Arabic to Ottoman. The word “Cumhur” is “iyet” addition. Then it is used as  “Cumhuriyet” (Republic) in Turkish language. “DUMU” in Sumerian (Kenger) language is used as DEMO (S) (Folk, People) after 2000 years in Greek.

The word “ATUKU” means “master of power” in Sumerian language. In today’s Turkish language, ATAK is used as ATİK. “TAKAT” in Arabic, “TOKAT” in Hebrew, “KRATO (S)” in Greek. The word “DUMUGİRATUKU” means “the power of the people “in Sumerian language.

Bunu da okuyabilirsiniz  The Etruscans: A Population-Genetic Study

The word “DEMOCRATIC” refers to the “power of the people” in world languages today. The word “democracy” came from the ancient Turkish culture.

The first democracy in history is seen in the Sumerians (Kengers). In the Sumerians, the Assembly of the Elderly (Senate), the Youth Assembly.  However, the world thinks it is Greek discovery.

“LU” means Human, “LULU” people in Sumerian. “ig” is a suffix. “ig” means “oriented”. Lu-ig means “folk oriented”.  Today, there are LU and ULUS words in the etymology of Laik (secular) and LAISITE (populism).

 

Summerian Karaçay Turkish Turkey Turkish English
az az Az few
baba ata Baba (ata) dad
gaba gabara Yünlü yelek/ Kaban coat
daim dayım Doyum, doyma satiety
me men Ben I / me
mu Bu, ol Bu, o this
ne ne Ne what
Ru ur Vur hit/shot
Er er Er, asker Soldier /Man
Tu Tuv- Doğ- be born
Tud tuvdu doğdu Borned /birthed
Ed öt geç late
Çar çarh çark wheel
guruvaş karavaş Kadın köle female slave
üç üç three
üd ot Od, ateş fire
Uzuk uzun uzun long
Tuş tüş- Düş-, aşağı inmek fall
Eşik Eşik Eşik ,kapı thresold/ door stone
Aur avur ağır slow
Jau Jav/cav Yağ oil
Jen Jer/cer Yer place
Egeç egeç kızkardeş sister
Or or Orak çalmak Sickle
Kal kal- Kal- remain??
Kız kız Kız girl
Kuş kuş Kuş bird
Uat uvat- Ufala-, kır- crumble
Jarık Jarık/carık Aydınlık, ışık light
Jaz Jaz/caz- Yaz- summer
Jün Jün/cün Yün wool
Jol Jol/col Yol road
Jır Jır/cır Türkü, şarkı (Ir) sing
Jarım Jarım/carım Yarım half
Çolpan çolpan Çoban (Sabah) yıldızı Morning Star, Venus
Çibin çibin Sinek (cibin-lik) swatter
İrik İrk/irik 5 yaşındaki koç male sheep
Kur kur Kur- ???
koru koru Koru- grove
küre küre Küre- sphere
Kadau kadav Sürme kilit sliding lock
Kan kan Kan blood
San san Sayı number
ikki eki İki two
Buz buz Boz ice
Üz üz Kopar tear
Süz süz Süz filter
Ez öz Öz, kendi self
Ör öl Öl die
ul ul Oğul son
Bunu da okuyabilirsiniz  The Black Sea And The Balkans Under Ottoman Rule

 

400 common words were found between Sumerian and Turkish.

Source:

1. Osman Nedim Tuna

2. http://tdk.gov.tr/

3. Muazzez İlmiye ÇIĞ, Sumerde Tufan Tufanda Türkler, Kaynak Yayınları, 2008

 


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,