Tarama Kategorisi

Din

Sümerlerde İnanç-Din

Sümerlerin siyasi yapıları, inançları, ekonomik hayat, kültür ve mitolojileri konusundaki neredeyse tüm bilgiler, yazılı tablet ve silindir mühürlerde algılanan bilgilere dayanmaktadır. Sümer dilinde yazılmış yüz binlerce tablet ve…

12 Sayısının Gizemi

Kadim Babil'de çok iyi bilindiği gibi ay 12 noktadan geçerdi, tabii güneş de. Ayrıca antikiteden beri bilinen 12 kuzey, 12 de güney yıldızı vardır ve bunlar yaşayan ve ölü 24 hakim mitini etkilemiş olabilir; ayrıca 12 kapının cennete, 12…

Vikings Dizisinde Türk Mitolojisi ve Şamanizm

Tarihsel drama türünde çekilen son dönemlerin en ilgi çeken yapımlarından biri olan Vikingsdizisi Kanada-İrlanda ortak yapımı olup yapımcılığını Michael Hirst yapıyor. History kanalında yayınlanan dizinin şu ana (Haziran 2015) kadar 3…

Paganizm Nedir?

Paganizm sözcüğü Latince "paganus" sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcüğün anlamı köye ait, köylü demektir. Ancak zaman içinde, Roma Imparatorluğu'nun Hıristiyanlığı kabulü ile Hıristiyanlık şehirlerde daha çabuk yayılmış ve eski din köylerde…

Kore Mitolojisi

Kore mitolojisi, Kore yarımadasından gelen ulusal efsanelerden ve halk hikayelerinden oluşur. Kökeni Şaman dini, Budizm, Çin mitleri, Konfüçyüsçü ve Taocu efsane ve mitlerin karışımıdır. Efsaneler bölgelere göre büyük değişiklik…