Akhenaton: Firavun Mu? Peygamber Mi?

Amerikalı araştırmacı Augustus Le Plongeon’a göre, Mı­sır’da, iki din anlayışı mevcuttur. Bunlardan ilki, sırlara inisi­ye olan rahipler içindir ve…

Türklerde Kehanet

Eski Türkçede “kısmet,” “şans” ve “kehanet” diye çevrilebilecek kavramlar için iki terim vardır; bunlardan biri iyi tanıdığımız…

Türk Mitolojisinde Umay

Tanrıça ya da dişi ruh olarak ele alabileceğimiz Umay hakkındaki en erken belgeler Orhun Abideleri’dir. Tonyukuk yazıtının 38. satırında düşmanın çokluğu…