Tarama Kategorisi

Metafizik

Ekminezi Nedir?

Ekminezi, geçmiş yaşamı tekrar yaşamak demektir. Kişi hangi yaşa getirilirse o yaşın ruh halini canlandırmakta ve yaşamaktadır. " Ekminezi " tabirini Prof. Dr. Pitre ortaya koymuştur. Hipnotizma ile uyuttuğu süjesinin 10-20 sene önceki…

Apor Nedir?

Apor olayları, tarih boyunca, insanlığın evrimsel ilerleyişine katkıda bulunan peygamberlik kurumu ve diğer mistik ekoller tarafından bir vasıta olarak kullanılmış bulunan, kendine özgü bir ışınlama biçimidir. Bu olayların çok çeşitli oluş…

Edgar Cayce Ve Kehanetleri

1877-1945 yılları arasında yaşamış olan Cayce, "Uyuyan Kâhin" adıyla tanınan Amerikalı bir medyumdu. Yalnızca, kendisinde bir trans durumu yarattıktan sonra kehanette bulunabiliyordu. Kehanetlerinden bazıları uzak gelecekle ilgiliydi; ama…

Hint Simyası

Tinsel teknik olarak simya Hindistan'da da belirlenmiştir. Yogi-simyacılarla ilgili Arap ve Avrupalı gezginle­rin belirttiği "halk" geleneği vardır: Bunlar nefesi ritimli hale getire­rek (pranayama) ve bitkisel ve madensel ilaçlar…

Çin Simyası

Çin'de mistik metalurji ile simya arasında kopma olmadığını bir ölçüde söyleyebiliriz. Marcel Granet'in dikkat çekmiş olduğu gibi "Taoculuk büyülü sanatların ve ilk güçlerin sırlarını ellerinde tu­tan en ayrıcalıklı kişiler olan demirci…

Ortaçağda Simya

İki yüzyıl boyunca devam etmiş olan İtalyan Rönesansı'nın başlan­gıcında Yeni Platonculuk ve Helenistik Hermetizm'in yeniden keşfi bir coşkuya yol açtı. Yeni Platoncu ve Hermetik öğretilerin, felsefe ve sa­natlar üzerinde derin ve yaratıcı…

Psikokinezi Nedir?

Kısaca "PK" denilen ve "psişe-hareket" anlamına gelen " psikokinezi ( psychokinesis) sözcüğü inorganik ve organik maddenin zihin gücü ile etkilendirilmesini kapsayan ve daha ziyade zihnin maddeye hakimiyeti olarak bilinen paranormal…

Psikokinezi

İnsanlar Maddeleri Harekete Geçirebilir mi? Televizyondaki Tatlı Cadı dizisinin sevgili Samantha'sına hepimiz özenmişizdir. Burnunun bir hareketiyle istediğini yapabilmenin, insanın işlerini oldukça kolaylaştıracağı bir gerçek.…