Tarama Kategorisi

Uzay

Dünya Göktaşı Haritası

Eldeki jeolojik bulgulara göre bundan yaklaşık 3,8 milyar yıl öncesine dek Dünya ağır bir meteorit bombardımanına maruz kaldı. Dünyanın evriminde bu çarpmaların hiç şüphesiz çok önemli etkileri de oldu. Yerkabuğunda kısa süreli…

Kozmoloji Nedir? Kozmolojinin Tarihçesi

Yunanca düzenlemek, süslemek, yerli yerine koymak anlamına gelen “kosmeo” sözcüğünden türetilen “kosmos”, ilk kez Platon (MÖ 428/427-348/347) tarafından evren anlamında kullanılmıştır. Evrenbilim olarak da adlandırdığımız kozmolojinin ilgi…

Zamanın Bir Yönü Var mı?

Zaman akmıyor olsa bile, zamanın bir okunun olup olmadığı, olayların zaman içinde geliştiği ve fizik yasalarınca ayırt edilen bir yön bulunup bulunmadığı sorusu hâlâ anlamlıdır. Bu soru, olayların uzay-zaman içine nasıl serpiştirildiğine…

Güneş Enerjisi Nedir?

Yaşamın kaynağı olan Güneş, doğal sistem enerjisinin büyük bir bölümünü sağlar. Çapı yaklaşık 1.4 milyon kilometre olup, iç çevresinde çok yoğun gazlar bulunur. Yeryüzünden yaklaşık 151.106 milyon km uzaklıktadır. Nükleer yakıtlar…

Yerellik ve Dolanıklık ( Dolaşıklık )

Özel ve genel göreliliği kabul etmek, Newton'un mut­lak uzay ve mutlak zamanından vazgeçmek demektir. Kolay olmasa da zihninizi bunu yapmak üzere eğite­bilirsiniz. Her hareket edişinizde sizin şimdinizin, sizinle birlik­te hareket…

Kütleçekimi Kuramının Yıkılışı-2

Yamulmalar, Eğriler ve Kütleçekimi Einstein özel görelilikle, her gözlemcinin uzay-zamanı, za­manda ardışık olarak birbirini izleyen anlarda uzayın tümü ola­rak kabul ettikleri paralel dilimlere böldüğünü gösterdi. Ama burada beklenmedik…

Kütleçekimi Kuramının Yıkılışı-1

Einstein hiçbir şeyin ışıktan da­ha hızlı olmadığını öne süren özel göreliliğin, iki yüzyıldan daha uzun bir zaman Ay'ın, gezegenlerin, kuyrukluyıldızların ve gök­yüzüne doğru fırlatılan her şeyin hareketini inanılmaz bir kesin­likle…

Göreli Uzay – Göreli Zaman

Haziran 1905'te Einstein kesin olarak esirin sonunu ilan eden, "Hareket Eden Cisimlerin Elektrodinamiği Üzerine" gi­bi alçakgönüllü bir ismi olan bir makale yazdı. Bu makale, bir hamlede uzay ve zaman kavrayışımızı da sonsuza kadar…