1.Çakra – KÖK ÇAKRASI (Temel/Muladhara)


1) İlgili Özellikleri

Omurganın sonunda, kuyruk sokumu bölgesindedir ve dünyadan enerji alır.
Rengi; alev kırmızısı
Elementi; toprak
Duyusu; koku alma
Notası; do
Mantrası; lam
Bedende etkilediği bölgeler; kan ve hücre yapımı, omurga, kemikler, dişler, tırnaklar gibi bedenin tüm sert bölgeleri, bacaklar, boşaltım sistemi, böbrekler, üreme organları, erkeklerde üreme, makat, kalın bağırsak.
İlgili salgı bezi; böbrek üstü bezleri. Her iki böbreğin üzerinde yer alırlar. Burada üretilen önemli hormonlardan bir tanesi adrenalindir. Adrenalin hormonunun görevi, heyecanlandığınızda, korktuğunuzda ya da bir tehlikeyle karşılaştığınızda bedeni bu olağanüstü durumlara hazır hale getirmektir. Bütün bedeni alarm durumuna geçirerek daha güçlü ve daha dayanıklı olmasını sağlar.

2) Enerjisel Fonksiyonu

Kök çakra; alışkanlıklarımızın ve içgüdülerimizin merkezidir. Yaşamımızı sürdürmek için gereken beslenme, üreme, güvende kalma ve koruma güdüleri bu çakra tarafından yönetilir.
Bu çakra aynı zamanda, kabullenişin, kendi varlığımızı kabullenmemizin merkezidir. Eğer kendimizi tüm olumlu, olumsuz özelliklerimizle bir bütün olarak görüp, bu bütünü olduğu gibi kabul eder, sever ve eleştirmeyi, yargılamayı bırakırsak, hem beden, zihin ve ruh sağlığımız dengede olmuş olur. Hem de ailemizi, diğer insanları ve yaşamımızı olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmiş oluruz. Birini kabul etmek için de mükemmel zamanın oluşmasını beklemeyelim. Çünkü bu zamanı hiç bulamayabiliriz.
Kök çakrası, insanın ürediği, soyunu devam ettirdiği düzeydir. Aile ve toplum bağları, ailede öğrenilen sadakat, güven, adalet ve dürüstlük ile inanç kalıplarına bağlılık bu çakranın enerjisi gereğidir.
Kök çakra, beden ve bedenin fiziksel fonksiyonlarıyla ilgilidir ve kişiyi yeryüzüne, maddi dünyaya bağlar. Dünyadan enerji alarak kendinde toplar, dönüştürerek bedene yayar ve bedendeki negatif enerjiyi de yere gönderir.
1. çakra, duygusal ve zihinsel sağlığın temelidir. Kişinin duygusal ve zihinsel uyumu da ailede başlar ve ilk sosyal çevre ile devam eder.
Kök çakra, diğer çakraların yaşam gücünün kaynağıdır. Kök çakrasındaki bir engelleme, tüm enerji sistemini, diğer çakraları da etkiler. Ayrıca, ayak tabanları ile dizlerin arkasındaki ikincil çakralar, kök çakrayla bağlantılı olduğundan, bu bölgelerdeki bir enerji dengesizliği kök çakrayı doğrudan etkiler. Kök çakradaki bir blokaj da buraları etkiler. Kök çakra, doğu felsefesinde “kundalini merkezi” olarak geçer.

Bunu da okuyabilirsiniz  Kendi Kendine Telkin

3) Enerjinin dengede olması

Bu çakranın enerjisi dengede olduğunda kişi, dünya yaşamına çok iyi uyum sağlar. Sarsılmaz bir güven duygusuna sahiptir. Kişi kendini güvenle dünya yaşamına açar. Hayata bağlı, iş ve okul hayatında başarılı olur ve yaşamdan keyif alır.
Beden sağlığı yerindedir. Kişi kendini canlı ve enerjik hisseder.
İstikrarlı ve sabırlıdır.
Kök çakradaki enerjinin dengede olmadığı zaman kişide; ölüm kaygısı, biri ya da birileri tarafından terk edilme kaygısı, yaşamı sürdürememe kaygısı gibi kaygılar ortaya çıkar.

4) Aşırı Faaliyet

Eğer kök çakrasının enerjisi fazlaysa;
Baskıcı ve sahiplenicidir.
Özgürce, maddi-manevi alıp, vermekte zorlanır.
Yemeğe ve içmeye düşkünlük, aşırı seks ortaya çıkar.
Davranışları mesafelidir.
Bencil ve açgözlüdür. Tüm dert maddi olur.
Kaybetme kaygısı, saplantılar, saldırganlık, gücenme, kızgınlık gibi duygu süreçleri yaşanır.

5) Enerjinin bloke olması

Eğer kök çakradaki enerji yeterli değilse;
Aşırı tedbirli davranır. Endişe ve güvensizlik hissi yoğundur. Yani dünya düzenine güvenme duygusu sarsılır. Deprem kaygısı gibi konular oluşmaya başlar. Kendi kabuğuna çekilir, yaşamdan keyif almaz.
Eğer üstteki iki çakranıni enerjisi de azsa, aşırı iştahsızdır. Bunun sonucunda fiziksel olarak çok zayıf olur.
Eğlence ve seksle pek ilgisi yoktur.
Sinirli ve tedirgindir.
Cimridir.

6) Hastalıkları

Omurga, kemik, diş ağrıları, kansızlık, bağırsak, sindirim ve mesane sorunları, prostat ve jinekolojik sorunlar, siyatik, varis, kronik bel ağrısı, her türlü kilo problemleri, çoğul kişilik, davranış bozukluğu, depresyon ve alkol gibi yıkıcı alışkanlıklar.

Simgesi: 4 yapraklı lotus

Tepe çakra için buraya 

Karın Çakrası için buraya

Mide çakrası için buraya

Kalp Çakrası için buraya

Boğaz çakrası için buraya 

Alın çakrası için buraya

Çakra nedir öğrenmek için buraya  tıklayın


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,