Apor Nedir?


Apor olayları, tarih boyunca, insanlığın evrimsel ilerleyişine katkıda bulunan peygamberlik kurumu ve diğer mistik ekoller tarafından bir vasıta olarak kullanılmış bulunan, kendine özgü bir ışınlama biçimidir. Bu olayların çok çeşitli oluş teknikleri ve yapıcıları varsa da, genel olarak belirli bir astral plana bağlı enerji ve o planın yasaları ile ortaya çıkan fenomenlerdir. Bu söz konusu astral plan enerjilerini ve yasalarını kullanan bedenli ve bedensiz varlıklar, çok çeşitli hallerde ve niteliklerde apor olayları gerçekleştirebilirler.

Apor, aynı zamanda fizik yetenekli medyumların celselerinde, önceden mevcut bulunmayan eşyanın meydana çıkışıdır. Deney sırasında elde edilebildiği gibi, farkında olunmadan da görülebilen olaylardandır. Ancak bu şekilde psişik olaylar günlük hayatta sık görünmediğinden doğaüstü olaylar olarak yorumlanmaktadır.

Fransızca ” apporter ” (getirmek) kelimesinden türetilmiş olan ” Apor ” , celse odasına sanki duvarlardan, kapalı kapı ve pencerelerden geçerek giren objelerin maddeye nüfuz etmesi şeklinde tezahür eder.

Bazen binlerce kilometre ötedeki bir yere taşınan bu objelerin, bulundukları yerden kaybolarak, aradaki tüm fizik engelleri aşıp, aktarıldıkları yerde tekrar ortaya çıktıkları görülür. Sharwood Eddy, ” Ölümden Sonra Yaşayacaksınız ” adlı kitabında, 1941 yılında kendisinin de bulunduğu bir celse sırasında, dökme demirden yapılma ağır bir kül tablasının Chicago’daki bir apartman katında ortadan kaybolarak hemen hemen aynı anda New York’ taki celse odasında belirdiğini anlatmaktadır.

Aspor ise ters yönde tezahür eden bir apor olayıdır. Celse odasında kaybolan bir obje başka bir yerde ortaya çıkar.

Diğer ruhi olaylarda olduğu gibi, aporların meydana getirilişinde de muhtemelen bir kaç metot kullanılmaktadır. Cisimlerin çoğu kez ılık, hatta sıcak vaziyette gelmeleri, bunların ya atomlar ya da moleküller halinde taşındığı ihtimalini akla getirmektedir. Bu kereler alınan cisimler tamamen soğuk olmaktadır ki, bu da olayda başka bir metodun kullanıldığını göstermektedir.

Bunu da okuyabilirsiniz  İkincil Çakralar

Spiritüalistler, apor fenomenini “ruhsal varlıkların objeleri bulundukları yerden demateryalize etmeleri ve celse odasında tekrar bir araya getirmeleri” şeklinde açıklarlar. Maurice Barbanell ” Bu Spiritüalizmdir ” adlı kitabında, White Hawk ismiyle anılan bir ruhsal varlığın, celse odasında ortaya çıkan taşlarla ilgili bir apor olayı hakkında şu tebliği verdiğinden bahseder: ” Bu olayı ancak şu şekilde açıklayabilirim ki, taşlar entegre olana kadar atomik vibrasyonlarını hızlandırırım. Sonra buraya taşır ve tekrar katı cisim haline gelene kadar vibrasyonlarını yavaşlatırım. “

Objelerin kapalı odaların içerisine ya da dışarısına taşınmaları psikokinezi ( zihnin madde üzerinde tasarruf gücü ) ile ilgili olduğu sanılan bazı ” tekinsiz ev ” ( poltergeist ) olaylarında da görülen bir fenomendir.

Apor olaylarında konu olan objeler yerine, bir celse sırasında odada bir insanın ortaya çıktığı da görülmüştür. S. Edmund’un ” Spiritüalizm, Çözümsel Bir Bakış ” adlı kitabında anlattığına göre, apordan ziyade mükemmel bir ışınlanma olayı olarak değerlendirilmesi gereken bu olay, 19. yy.’ da tanınmış İngiliz apor medyumu Samuel Guppy’nin başından geçmiştir. S. Guppy, kendi celseleri sırasında odada, adeta boşluktan çıkarmışcasına canlı istakozlar, yılan balıkları ve taze çiçekler, meyve ve sebzeler tezahür ettirmekle tanınmıştı. Londra, Highbury’ deki evinde hesap işlerine dalmışken kendisini birden Lambs Conduit Street, 69 numaraya taşıyan ruhsal varlıklar tarafından çatı ve tavanların içerisinden geçirilip celse odasındaki masanın üzerine bırakılmıştı.

Kaynak: Aporlar, Ruhsal Işınlama Olayları- BAM.


2 Comments

  1. Bu başlıkta verdiğiniz bilgiler bilime değil, ancak ve ancak şarlatanlığa örnek gösterilebilir. İlk sayfalarda sizi ciddiye almıştım ama sitenizdeki bu ve buna benzer uydurma bilgiler sizde saygınlık namına bir şey bırakmaz.Hiç değilse kesin bir ifade kullanmasanız da ileri sürülüyor deseydiniz. Biliselliğiniz açısınan size kocaman bir sıfır

    1. Metafizik ( Fizik ötesi) kategorisindeki bir yazıyı bu şekilde eleştirmenizi anlayamadım. Bilim kategorisinde olsaydı sözlerinize hak verirdik. Bilgi verdik suçlu mu olduk? Probleminizi tam olarak çözemedim. Metafizik diye bir kategori açmışsak vampirlerden de cinlerden de hortlaklardan da bahsedebiliriz demektir. İlginiz için teşekkürler.

Comments are closed.