Aura’nın katmanları ve bedenleri


İçten Başlayarak;

Eterik beden (fiziksel bedenin ikizi)

Duygusal beden (astral)

Zihinsel beden (mental)

Ruhsal beden (spiritüel)

Eterik Beden

Eterik beden tüm hücrelere kadar ulaşıp onları enerjiyle besleyerek, fiziksel bedeni koruyucu bir kabuk gibi sarar ve bedeni hastalıklardan korur. Şekil itibariyle fiziksel bedene çok benzer ve fiziksel bedenle o kadar sıkı bir etkileşim içindedir ki, bir anlamda fiziksel bedenin ikizidir. Eterik beden, yaşam enerjisini evrensel alandan bireysel alana yani vücudumuza iletir. Eterik beden kişinin sağlık durumunu gösterir. Olumsuz düşünceler ve duygular ile birlikte sağlıksız beslenme, aşırı alkol, sigara ve ilaç kullanımı gibi bir yaşam tarzı, eterik bedenin enerji yayılımının kuvvetini azaltabilir. Bu durumda, aurada düşük frekanslı enerji alanları meydana gelir. Enerji bedeni zayıflar ve eterik bedenin zarar görmesi sonucu fiziksel hastalıklar oluşur. Eterik beden, fizik bedeni ile duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenler arasında enerji ve bilgi aktarımına aracılık eder. Eğer eterik bedenin enerjisinde dengesizlik varsa, enerji ve bilgi aktarımı da düzensizleşir.

Aura görme yeteneğini geliştirmiş olan ya da bunun için pratik yapan kişiler, fiziksel bedenin etrafında ilk önce eterik beden olan bu ince tabakayı görürler. Hem eterik beden, hem de fiziksel beden, zihinsel bedenden etkilenerek tepki gösterirler. Bu durumda, olumlu düşünmenin ve düşünce sistemimizi bu yönde yeniden programlamanın sağlık üzerinde çok etkili olduğunu göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Eterik beden; yaşam enerjisini MİDE çakrası yoluyla güneşten ve KÖK çakrası yoluyla dünyadan alır.

Duygusal Beden

Duygusal beden, kişinin olumlu, olumsuz tüm duygularını ve duygularındaki değişiklikleri barındırır. Bilinçaltı kendini bu enerji alanı ile yansıtır. Duygusal bedendeki herhangi bir olumsuzluk eterik bedeni anında etkiler. Saklanan her türlü duygu sonucunda rahatsızlıklar oluştuğunda da, bedendeki enerji akışı bozulur ve sonuçta tüm enerji sistemi zarar görür. Duygusal bedende bilinçsizce saklanan her türlü duygunun yansıttığı enerji titreşimleri, kişinin çevresine gönderdiği bilinçli, bilinçsiz mesajlarını oluşturur. Çevresine olumlu mesajlar gönderen kişi, benzer titreşimdeki huzur, sevgi, neşe ve coşku dolu bir ortamı oluşturan olayları ya da kişileri hayatına çeker. Eğer kişi içinde öfke ya da korkular taşıyorsa, bu ortamı destekleyen koşullarla karşılaşır ve etkilenir. Böylece çevremiz; farkında olarak ya da olmayarak bilinçaltımıza geçirdiğimiz bütün mesajları bize ayna gibi yansıtır. Duygusal bedenle bağlantılar; KALP ve TAÇ çakraları yoluyla kurulur.

Bunu da okuyabilirsiniz  Ölecek Kişileri Önceden Bilen Kedi Oscar

Zihinsel Beden

Düşünce şeklimiz üzerinde etkilidir. Genelde insanların zihinsel bedeni, duygusal bedeniyle iç içe geçmiştir. Bu yüzden de çoğu insan düşünceleriyle, duygularını ayırt etmekte ve duygularının etkisinde kalmadan düşünmekte zorlanır. Alışkanlık haline gelmiş düşüncelerin yaşantımız üzerindeki etkisi fazladır. Çevremizde olup bitenleri bu değişmeyen düşünce kalıplarıyla değerlendirmek de sorunların tekrar tekrar oluşmasına sebep olur. Mantıklı bir düşünce yapısına sahip olan bir kişinin zihinsel bedeninin frekansı düşüktür. Aşırı mantıklı düşünmek ya da duygusal olmak dengeyi bozar.Tarafsız, net ve olumlu düşünmek ise zihinsel bedenin sağlıklı ve dengede olmasını sağlar. Zihinsel bedenle bağlantılar; ALIN ve BOĞAZ çakraları yoluyla kurulur.

Ruhsal Beden

Ruhsal beden, çok yüksek frekansla titreşir ve sevgi içeren her şeyin en yüksek boyutudur. Kişi bilinçli farkındalığını geliştirdikçe, ruhsal bedeni de gelişerek geniş bir alana yayılır. İşte bazı insanların yanlarında inanılmaz huzur ve sevginin hissedilmesinin nedeni de budur. Ruhsal beden enerjiyi ÜST BENLİKTEN alır ve fiziksel beden dahil tüm enerji bedenlerinin (zihinsel, duygusal ve eterik ) enerjilerini artırır. Ruhsal beden Tanrısal yanımızla bağlantılıdır.


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,