Çakra Nedir? Ne İşe Yarar?


ÇAKRALARIN İŞLEVİ

İnsan bedeninde enerjinin aktığı yüzlerce enerji merkezi bulunmaktadır. Çakralar, beden üzerindeki bu enerji merkezleridir. Ve yaşam enerjisi de bedene çakralar yoluyla akar.

Çakra, Sanskrit (eski bir Hint dili) dilinde hareketli daire – tekerlek – veya enerji vorteksi anlamına gelir.Çakraların, gözle görülmeyen enerji bedenimiz üzerinde çarka benzeyen delikler halinde olduğu ve geniş ağızları ile bedene yaklaştıkça daralan, uzun ince hunilere benzediği söylenir (RS-2b).
Girdapsı yapılarıyla hem evrenden ve yeryüzünden gelen enerjileri bedene aktarma görevini yaparlar, hem de bu enerjinin beden dışına, çevreye yayılmasını sağlarlar. Kısacası çakralar; kişinin fiziksel bedeni ile enerji bedeni arasında iletişim görevini üstlenmişlerdir.
Doğu kültüründe ise her bir çakranın huni şeklinde çiçeğe benzediği (RS-2a) ve lotus çiçeği olarak adlandırıldığı bu yüzden de her bir çakranın taç yapraklarıyla ifade edildiği belirtilmektedir.
Çakralar, bedende kuyruk sokumu bölgesinden, başın tepe noktasına kadar uzanan omurga kanalı boyunca çeşitli noktalara karşılık gelirler. Omurga kanalı, en önemli enerji kanalıdır. Ve çakralardaki enerjinin akıcı ve dengede olması da, bu enerji kanalının temiz olmasına bağlıdır.
İnsanın enerji sistemine enerjinin girdiği iki temel çakra vardır. Kök çakra ve taç çakra. Kök çakrayla dünyadan, Taç çakrayla da evrenden enerjiyi alırız. Ayrıca MİDE çakrasıyla da GÜNEŞ ile bağlantı kurarız.
Her çakra bedenin değişik bölgesine/organa enerji taşır ve o bölgeden sorumludur.
Her biri kişiliğimizin farklı bir yönünü enerjisel olarak etkiler. Ayrıca her biri de diğeriyle bağlantılı ve sürekli enerji alışverişi içindedir.

Çakraların her birinin hem fiziksel bedeni, hem de bilinci etkileyen belirli fonksiyonları, frekansı, adı, notası, duyusu, mantrası, şekli ve rengi vardır. İhtiyaç hissettiğimiz çakranın dengelenmesi için bu çakranın rengini kullanabilir (aynı renkte yiyecekler yemek, içmek, giyinmek, çevremizde o renkte obje bulundurmak, o çakraya ait kristaller kullanmak gibi) ve notasında mantrasını seslendirebiliriz.

Bunu da okuyabilirsiniz  1.Çakra - KÖK ÇAKRASI (Temel/Muladhara)

cakralar-bedenin-enerji-merkezleri

Çakralar, insan bedeninin işlevini tam olarak yerine getirmesini sağlayan endokrin sistemiyle – iç salgı bezleriyle – ve sinir sistemiyle ilişkilidir. Endokrin sistemi; hormon üretilmesini ve salgılanmasını sağlayarak, bedenin büyüme, gelişme ve üreme ile ilgili tüm faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlar. Yaşam için hormonlar arası dengeyi oluşturur.
Bu nedenle, bir veya birkaç çakradaki bedeni besleyen enerji akımının kısıtlanması sonucu oluşan tıkanıklıklar ve dengesizlikler bütün çakra sistemini etkiler.
Çakralarda oluşan tıkanıklıkların ve dengesizliklerin nedenine gelince; çakralar, enerji sistemi içinde, korku, öfke, endişe gibi olumsuz duygulardan ve çevre baskısından ya da desteklenme ihtiyacından doğan engellere karşı duyarlıdırlar. Genelde yaşam süreci içinde, çevredeki insanların desteğine ya da onayına fazlasıyla ihtiyaç duyulduğunda, bu ortamı oluşturabilmek ve uyum sağlayabilmek için kişi kendi yaşantısından özveride bulunabilir. Yaşam tarzını değiştirebilir. Özünde hissettiği düşünce ve duygularını, çevreyle örtüşmediği için bastırabilir. Bu durum, kaçınılmaz olarak çakra ya da çakraların enerjisinin engellenmesine neden olur.

Sonuçta, yaşam enerjisi zayıflar ve zayıflayan yaşam enerjisi de enerji bedenlerine gerektiği gibi akamaz. Bu dengesizlikler kalıcı duruma geldiklerinde yani çakralar düzgün çalışmadıkları zaman da, beden, sağlığını devam ettirmekte zorlanır.
“Çakraları açık veya kapalı” diye bir ifade kullanmak pek doğru olmaz. Önemli olan çakralardaki enerjinin dengede olmasıdır. Günlük hayatımızda, her bir çakrayı mükemmel bir şekilde dengelemek olanaksızmış gibi görünse de, hedef, mükemmellikten ziyade, her çakradan yayılan enerjinin farkına varmaktır.
Farkındalık ise, kişinin kendisini kayıtsız şartsız olduğu gibi kabullenmesiyle oluşur. Kayıtsız şartsız kabullenebilmek de büyük oranda dürüstlük ve cesaret gerektirir. Dürüstlük; kendimizi, tüm fiziksel ve ruhsal özelliklerimizle, yaptıklarımızla ve yapamadıklarımızla, korkularımız ve kaygılarımızla bir bütün olarak görebilmek, cesaret ise; bu gördüklerimizle yüzleşebilmek ve bunları dönüştürebilmektir.
Çakraların varlığını bilmek ve enerjisel etkilerini anlamak, yaşamımızın her anında, kendi varlığımızda uyumlu ve sağlıklı bir bütünlük yaratmak açısından son derece önemlidir.
Çakra sisteminin farkına varan bir kişi, bilinçli olarak kendinde hem fiziksel, hem de ruhsal yönden denge sağlar. Yaşamını daha bilinçli olarak yönlendirebilir, kendi hakkında en hayırlı olan kararları verebilir ve karşısına çıkan fırsatları değerlendirebilir

Bunu da okuyabilirsiniz  Durugörü ve Kahinlik


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,