Durugörü Nedir ?

0
329

En basit tanımıyla Durugörü: Beş duyunun dışında, eşya­ları, olayları ve düşünceleri algılama ve görmedir. Ruhsal görü adı da verilen bu yetenek, Duyular Dışı Algılamalar içinde üzerinde en fazla araştırma yapılan yeteneklerimizden biridir.

Beş duyu organlarımızdan biri olan gözler, bu algılamada fonksiyon görmezler. İki kaşın arasında; gözler genellikle ka­palıyken ya da her hangi bir objeye konsantre edildiği bir sıra­da adeta televizyon ekranında bir film seyredercesine, bir ta­kım şekillerin görülmesidir. Bu yeteneği gelişmiş kişilere du­rugörü medyomu adı verilir.

 Başlıca 3 farklı durugörü çeşidi vardır:

1- Basit Durugörü:

Herhangi bir anlam ve mesaj taşımayan bir takım imajlarin görülmesidir. Çoğunlukla gözler kapalıyken beliren bir takım imajlardan oluşur. Durugörünün ilk aşamasıdır. İnsaların belli bir bölümünde bu yetenek kendiliğinden işler du­rumdadır. Ve bu oran hiç de küçümsenemeyecek boyutlar­dadır… Bu seviyede bir durugörüye sahip olan kişiler, gözlerini kapadıklarında istedikleri imajları rahatlıkla görebilirler. Bu i-majlar ya kendi isteklerine bağlı olarak görülür, ya da bir takım imajlar otomatik olarak gelip geçer.

2- Mekan İçinde Durugörü:

Uzakta meydana gelen olayları ya da yerlerin algılanması ve görülmesidir. Normal olarak görülmesi mümkün olmayan uzaktaki bir yerin veya kapalı, saklı olan şeylerin görülerek tariflerinin yapılabilmesi bu seviyeli bir durugörü yeteneğinde mümkündür.

Zaman içinde Durugörü:

Geçmiş ya da gelecekten bilgi veren kahinlerin kullandık­ları yetenektir. Durugörünün en gelişmiş safhasıdır. Durugörü-nün bu safhasında görülen imajlar geçmiş bir zaman diliminde meydana gelmiş olan bazı olaylarla ilgili olabileceği gibi gele­cekte ortaya çıkacak olan bazı olaylarla ilgili de olabilir. Bura­da da adeta bir film seyredermişcesine olaylar izlenebilir. Bu derece gelişmiş bir durugörü yeteneğine sahip olan kişilerin sayısı bir hayli azdır. Çok ender olarak görülür.

     KENDİNİZİ TEST EDİNİZ

Gözler kapalıyken istenen bir imajın gözönünde can­landırılması durugörü yeteneğinin temelidir. Öncelikle böyle bir yeteneğinizin kısmen de olsa sizde işler durumda olup ol­madığınızı kontrol edin:

Gözlerinizi kapatın…  10 –  15 saniye bekleyin… Ve gözünüzün önünden geçen imajlar olup olmadığına dikkat edin… İmajlar kendiliğinden gelip geçiyorlar mı? İstediğiniz herhangi bir imajı zihin ekranınızda canlandırabiliyor musunuz? Yoksa hiç bir şey gözünüzün önünden geçmiyor ve her yer simsiyah mı görünüyor?

Gözleriniz kapalıyken her taraf simsiyah görünüyorsa du­rugörü yeteneğinizin tamamen işlemez durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bir takım renkler hatta imajlar gelip geçiyorsa durugörü yeteneğiniz size göz kırpıyor demektir. Eğer iste­diğiniz imajları kolaylıkla zihin ekranınızda canlandırarak onu adeta televizyon ekranından seyredermişcesine canlı olarak görebiliyorsanız durugörü yeteneğinizin su üstüne çıkmaya başladığını söyleyebiliriz. (Basit durugörü)

Gözlerinizi kapattığınızda bir takım yerler , insanlar ve o-laylar görüyorsanız bunların herhangi bir anlam taşıyıp taşı­madığını kontrol ediniz. Örneğin gözlerinizi kapattığnnzda bir arkadaşınızı ders çalışırken gördüyseniz; hemen onu arayarak gerçekten de o anda ders çalışıp çalışmadığını öğrenin. Ayrın-lılara dikkat edin. O anda ders çalışmıyorsa daha önce çalışmış olabilir. Eğer böyle bir durum varsa arkadaşınızı ders çalışırken gördüğünüz ayrıntıların gerçek olup olmadığını araştırın. Ders çalıştığı masanın rengi, masasının üzerindeki eşyalar, odasının şekli vs…

Belki de birkaç dakika sonra ders çalışmayı planlıyor da olabilir…

Bütün bu ayrıntılar sizdeki durugörü yeteneğinizin duru­mu hakkında bir bilgi verir. Tabii tek bir denemeyle karar ver­meyin. Belki başka bir zamanda daha farklı görüntüler de ala­bilirsiniz. Böylelikle basit durugörü mü, mekan içinde du-nıgörü mü, yoksa zaman içinde durugörü yeteneğine mi sahip olduğunuzu anlayabilirsiniz.

Yüzüklerin Efendisi romanında yer alan en önemli karakterlerin hangi mitolojilerden alındığını karşılaştırmalı ve detaylı olarak anlatan inceleme-araştırma çalışması yayımlandı. Bugüne kadar sayısız araştırma yapıldı. Kitaplar, makaleler yazıldı. Ancak tam anlamıyla deşifre edilemedi. Bu konuda rehber bir kitap olacak. Kısacası, Tolkien’in romanı yazarken yaptığı kokteyli nasıl hazırladığını göreceksiniz. Bunun yanında Türk kültürünün diğer kültürlerle olan derin bağlarını da. Röportaj için buraya tıklayın. Kitabı imzalı satın almak için buraya tıklayın. Kitabı indirimli satın almak için buraya tıklayın.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here