Metafizik

Düşünce Gücü ve Telkin Nedir?

DÜŞÜNCENİN GÜCÜ VE TELKİN

Telkinin gücü, psişik mahiyetli düşünce enerjisinden kay­naklanır. Telkin yollamak demek, yoğun bir düşünce enerjisi yollamak demektir. Düşünce enerjisinin telekinetik etkileri üzerinde daha sonra ayrıntılarıyla duracağız. Ancak şimdi dü­şünce enerjisi ile insanlar üzerinde nasıl etkilerde bulunulabileceğini bizzat sizin de deneyerek görebileceğiniz bir kaç pratik uygulamadan bahsetmek istiyoruz:

Deney 1

Otobüste, sinemada ya da çalıştığınız ofiste sırtları size dönük durumda bulunan kişilerden birini seçin. O kişinin başı­nın arkasına konsantre olun. Ve o kişinin geriye dönerek size bakmasını yoğun olarak düşünün ve isteğin… Bunu zihninizde canlandırın… En geç 60 – 90 saniye içinde seçtiğiniz kişinin geriye dönerek size bakacağına ya da ensesini kaşıyacağına şa­hit olacaksınız.

Adeta küçük bir oyuna benzeyen bu deneyle, insanlar üze­rinde düşünce gücü sayesinde telkine dayalı nasıl bir etki mey­dana getirilebildiği görülebilir.

Deney 2

Bu deney için en az 6-7 kişiye ihtiyaç vardır. Bir aile top­lantısı ya da arkadaşlarınızla beraber olduğunuz bir ortamda bu deneyi gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız deneye katılanlara bir psi deneyi yapacağınızı söylemeniz mutlaka gerekli değil­dir. Olayı bir toplantı oyunu olarak da sunabilirsiniz. Ancak deneyin ne şekilde gerçekleştirileceğini önceden herkese anla­tın.

Odada bulunanlardan bir kişiyi kura yolu ile belirledikten sonra dışarıya çıkmasını isteyin. Odada konuşulanları duymamaması için gerekli önlemleri alın. Geride kalanlar dışarıya çı­kan kişinin odaya döndüğünde içgüdüsel olarak yapmasını is­tedikleri bir iş belirlesinler. Örneğin arkadaşınızın odaya geri dönüşünden sonra masaya doğru yürümesi ve masanın üzerin­deki vazodan bir çiçek alarak koklaması gibi…

Seçtiğiniz işi belirledikten sonra, en az 2 – 3 dakika boyun­ca hepiniz o iş üzerine konsantre olarak, arkadaşınızın istekle­rinizi yerine getirmesini içinizden ona telkin yollamaya başla­yın. Sadece arkadaşınızı ve yapacağı işi düşünün. Başka bir şe­yin düşüncenizin konsantrasyonunu bozmamasına özen göste­rin. Belirlenen süre dolduktan ve içinizden biri arkadaşınızı ge­ri çağırdığında da konsantrasyonunuza devam edin. Arkadaşı­nız odaya girdiğinde de konsantrasyonununuzu sürdürün.

Konsantrasyonunuzun gücüne ve telkin verme kabiliyeti­nizin oranına göre arkadaşınız istenen telkinsel emri yerine ge­tirecektir. Çalışmanızın başarıya ulaşmasında en önemli etken­lerden biri de kuşkusuz, seçmiş olduğunuz arkadaşınızın telkin alma hassasiyetidir.

Bu ve buna benzer deneyler telkinin gücünü basit oyunlar­la insanlara göstermektedir. Ancak bizi asıl ilgilendiren bu kü­çük oyunlar değil, telkin gücünü kullanarak kendi üzerimizde istemediğimiz alışkanlıklarımızı ya da davranış biçimlerimizi bu yöntemle değiştirebilmektir. Fakat bu tür küçük oyunlar telkin alma ve telkin verme yeteneğinizin gelişmesine büyük oranda yardımcı olur.

Kendi kendine telkin metotlarını kullanarak neler elde edi­lebilir?

1- Her türlü psikosomatik hastalıkların tedavisi.

Mide ülseri, asabi tansiyon, kanser, cinsel soğukluk vs…

2- Psikolojik rahatsızlıklar.

Sebepsiz korkular, fobiler, aşırı sinirlilik, stres, depresyon, obsesyon, posesyon, kekemelik, tikler vs…

3-Her türlü fiziksel ve psikolojik alışkanlığı
Sigara, Alkol, Uyuşturucu bağımlılığı vs…

4-İstenmeyen davranış biçimleri

Topluluk karşısında konuşamamak, kendini ifadede zorluk, içe dönüklük, utangaçlık vs…

5- Şişmanlık veya zayıflık.

Herhangi bir bilgi ya da fikir, bize onu kabul etmeye mü­sait bir ruh durumunda olduğumuz zaman daha fazla tesir eder. Örneğin bir hastaya söylenen bir çift olumlu söz, onun sağlı­ğında bazen gözle görülür büyük bir değişikliğe sebep olabilir. Bunun içindir ki, istenen telkinlerin üzerimizde gerçekleşmesi için öncelikle onları kabul edebilen bir zihin içinde bulunma­mız gerekir.

Bu yüzden kendi kendine telkin çalışmalarında ön hazırlık oldukça önemlidir. Öncelikle başarısızlık endişesini ve kendi­nize güvensizliği üstünüzden mutlak surette atmanız gerekir. Bu çok temel ve birinci şarttır.

İkinci şart ise, ilk telkinlere başlamadan önce kendinizde değiştirmek istediğiniz noktalar ve varılmak istenen hedefler hakkında ayrıntılı bir plan hazırlayarak bunları bir yere not etmenizdir.

Orta Dünyanın Analizi'ni satın almak için tıklayın

admin

1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Konut değerleme Uzmanı, Ekstrembilgi Yöneticisi, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü, TDUB üyesi

Related Articles

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker