Kendi Kendine Telkin


Kendinize telkin edeceğiniz isteklerinizden sadece birini belirleyiniz. Kendi kendine telkin çalışmanızda bir teybe ihtiyacınız olacak. Daha önce üzerine herhangi bir kayıt yapılmamış boş bir kaset alın. Kasedin başından 15-20 dakika boş bırakın. Sonra isteğinize bağlı telkinsel cümleleri kaydedin.

Bu telkinsel cümlelerin hazırlanışında dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntılar vardır.

     1-  Kuracağınız cümleler uzun, devrik ve anlaşılması zor bir üslup taşımamalıdır

     2-  Cümleler asla olumsuzluk öğesi taşımamalıdır  Oluştu­rulacak cümlelerin tamamı olumlu emirler içirmeli ve kesinlik­le olacak olmalı keşke olsa gibi tereddüt içermemelidir. Şimdi­ki zaman kurulacak kelimeler için en uygun kalıptır.

Örneğin, “kendine güvensizlik” meselesini ele alalım:

“Kendime güvenmek istiyorum…”, “İnşallah bu kendime güvensizlikten kurtulacağım…”, “Kendime güvensizliğim ge­çecek…” gibi cümleler asla kullanılmaması gerekir.

                                                    Doğru cümle kalıpları şöyle olmalıdır:

“Kendime güveniyorum…” “Çok rahat konuşuyorum…”, “Yaşama güveniyorum…”, “içimdeki güç her geçen gün biraz daha artıyor…”

Olması istenen şeyin sanki olmuş gibi tasavvur edilerek cümlelerin kurulması gerekir.

3- Cümle sayıları tekrarca fazla, ancak adetçe mümkün ol­duğunca az olmalıdır. Telkin çalışmalarında altın kural şudur: Telkini kuvvetli yapan onun tekrarıdır. Aynı cümleyi en az 5 kez tekrarladıktan sonra yeni bir cümleye geçin. En fazla 8-9 farklı kelimeyi 5’er kez tekrarla­dıktan sonra yeniden ilk baştaki cümlelerinize geri dönün ve bu telkinleri 10 dakika süresince kasedinize kaydedin.

4- Cümleler kendinden emin ve kesin bir üslupla hafif kı­sık sesle okunmalıdır. Her bir cümlenin arasında en az 3 saniye süre bırakılmalıdır. Kasedinizi kendiniz doldurabileceğiniz gi­bi bir başkasına da doldurtabilirsiniz.

Bunu da okuyabilirsiniz  Piramitlerin Enerjisi

PATİK UYGULAMA

Bu çalışmanızda başarı elde edebilmek için size daha önce verilen gevşeme egzersizlerini kusursuz uyguluyor olmanız şarttır.

Odanıza geçin ve hazırlamış olduğunuz kasedinizi çalıştırın.. Gözlerinizi yarı kapalı tutarak, parmaklarınızı hafif­çe bükünüz. Vücudunuzun bütün kaslarını tam bir istirahat ve hareketsizliğe terk ediniz. Pasif bir halin sizi kuşatmasına izin verin. Zihninizi hareketsizlik kelimesine ait imajları canlandır­maya bırakın. Yani hareketsizlikten başka bir şey düşünmeyin. Uyuşuklukla beraber bir hafiflik hissi sizi yavaş yavaş saracak­tır.

Gözlerinizi kapayın… Gevşeme metotlarını uygulayarak, derin gevşeme haline ulaşın… Bunun için 15-20 dakikanız var. Bu süre içinde kasedinizin boş kısmı çalışacak. Tam gevşeme haline ulaştığınızda ise, kasedinizdeki telkinler otomatik olarak sizin şuuraltınıza kaydedilmeye başlayacaktır.

Kasedinizin telkinleri sona erdiğinde 1-2 dakika daha gev­şeme halinde kaldıktan sonra kendinizi yine gevşeme halinden çıkış yöntemlerine uyarak uyandırabilirsiniz.

   KKATE ALINMASI GEREKEN NOKTALAR

  • İlk başlarda uykuya dalabilirsiniz. Bu normaldir. Çalış­malarınızı ilerlettikçe, uykuya dalmadan gevşeme halinde kal­mayı başarabilirsiniz.
  • Şuuraltı, siz onu neye ikna ederseniz, önce onu yapar. Bu çalışmalarla siz şuuraltınızı programlamakta olduğunuzun bilincinde olun. Arzu edilen sonuca ulaşacaksınız.
  • Başarının kaç seanstan sonra geleceği önceden belli de­ğildir. Bazen görünüşle ufak bir değişme elde etmek için birçok kez seansları tekrar etmek gerektiği halde, bazen çok ça­buk önemli değişimler elde edilebilir.
  • Genel telkin kurallarına göre pratik ve tekrar, telkinin başarıya ulaşmasını arttırsa da, önceden falan tesir şu kadar za­manda, şu kadar tekrarla istenilen sonucu meydana getirecek­tir, diye kesin bir şey söyleyebilmek mümkün değ Kaldıki hemen birkaç seanstan sonra netice elde edilmiyor gibi gö­rülse de, şuuraltınıza verdiğiniz telkinlerin sonuçları daha son­ra da ortaya çıkabilir. Çünkü kendi kendinize telkin seanslarını yaparken, şuuraltınıza bir dizi halinde, bir nevi reaktif enerjikaynaklan bırakıyorsunuz demektir. Bunlar, siz hiç farketmeseniz de içten içe tesirlerine devam ederler. Ve belli bir süre sonra etkileri bir anda ortaya çıkabilir. Bu nedenle hiç bir şey elde edilmiyormuş gibi zannedildiği durumlarda bile telkinleri­nizin şuuraltınızda reaktif bir kaynak gibi çalışmakta oldukları­nı asla unutmayın…
  • Seçmiş olduğunuz belli bir konu üzerinde düzenleyece­ğiniz seanslarınızın adedi 25’i geç Günde bir kez ol­mak üzere toplam 25 gün çalıştıktan sonra, o konuyla ilgili telkinsel çalışmalarınızı kesin ve 1 ay bekleyin. Arzu edilen so­nuç bu 1 ay süresince de elde edilmemişse aynı konu üzerinde seanslarınıza tekrar başlayabilirsiniz. 25 gün sonra yeniden ça­lışmanıza 1 ay süresince ara verin. Tüm bu çalışmalarınıza rağmen hala istediğiniz sonuca ulaşamadıysanız o konuyu bı­rakın. Başka bir konu üzerinde telkin çalışmalarınıza devam edebilirsiniz… Çok daha sonraları hatta belki de dört – beş ay sonra bir anda o ilk isteğiniz, şuuraltınızın derinliklerinden bir yanardağ gibi fışkırarak başarıyı size getirebilirğiniz bir filme gitmek zorunda olduğunuzda, üst üste içinizden 40 kez “o kişilerin arasında kendimi çok huzurlu hissediyo­rum” veya “….’filmine gitmeyi çok istiyorum” diye tekrar edin.
Bunu da okuyabilirsiniz  6.Çakra - ALIN ÇAKRASI (3.göz/zihin/Ajna)

Bu tür aceleye getirilmiş bir telkinin bile çok büyük yarar­ları vardır. Mucizevi bir şekilde bunun yararını göreceksiniz. Halk arasında “Kırk defa söylersen gerçeklişir” sözü boşuna söylenmiş bir söz değildir… Deneyin kararınızı siz verin…


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,