Psikokinezi Nedir?


Kısaca “PK” denilen ve “psişe-hareket” anlamına gelen ” psikokinezi ( psychokinesis) sözcüğü inorganik ve organik maddenin zihin gücü ile etkilendirilmesini kapsayan ve daha ziyade zihnin maddeye hakimiyeti olarak bilinen paranormal olguyu ve bu olgunun ” telekinezi” ( telekinesis uzaktan hareketi), kriptokinezia  ( cryptokinesis: gizli hareket) yada telerji ( telergy : uzaktan eylem) gibi değişik adlarla anılan çeşitli tezahür biçimleri ifade eder.

Geniş anlamıyla PK, fiziki medyomluk, tekinsize tezahürleri, psişik fotoğrafçılık, levitasyon ve ruhsal şifacılık gibi çeşitli parapsişil fenomeni kapsar. PK yeteneğine sahip olan kişiler maddeyi ve maddesel faaliyeti, hiçbir fiziki vasıta kullanmaksızın sadece zihin gücü ile uzaktan etkileyebilirler.

lbni Sina (980-1037), beşeri zihinde, objelerin pozisyonunu ve hatta mahiyetini değiştirebilen belirli bir gücün mevcut olduğuna inanıyordu.

Paracelsus (1493-1541) ise; “Bedenimden yardım görmeksizin ve kılıç kullanmaksızın, sadece gayretli düşüncenin kudreti ile bir başka kişiye zarar vermek benim için mümkündür’ diyordu. Francis Bacon (1561-1626), ölümünden 1 yıl sonra yayımlanan “Sylva Sylvarum” adlı eserinde, beşeri imajinasyonun objektif bir güce sahip olduğunu ve harekete neden olabileceğini ifade ediyor ve örneğin; ‘zar atarak’ bu gücün denenebileceğini söylüyordu …

Ne ilginçtir ki, tam 300 yıl sonra, Kuzey Carolina, Duke Üniversitesi’nden Dr. J.B. Rhine da parapsikoloji araştırmaları dahilinde yürüttüğü ilk sistematik bilimsel PK deneylerinde ‘zar atma’ metodunu kullanacaktı.

PK yeteneğinin bilinçli olarak kullanılmasının yanı sıra, bilinçsiz olarak tezahür ettirilen “kendiliğinden -PK” (spontaneous PK) fenomenleri de mevcuttur. Bilimsel parapsikoloji araştırmaları öncesinde ruhsal varlıklara atfedilen ve “tekinsizev” (poltergeist) adıyla anılan bu tür fenomenlerin yine de beşeri bir amil aracılığıyla tezahür ettikleri bu gün artık anlaşılmış bulunmaktadır. Böylece, “tekinsizev” sözcüğü yerine de “tekerrür eden kendiliğinden psikokinezi” (recurrent spontaneous psychokinesis) ya da kısaca “RSPK” deyimleri kullanılmaya başlanmıştır.

Bunu da okuyabilirsiniz  Ölecek Kişileri Önceden Bilen Kedi Oscar

Ünlü Hassas kişi Uri Geller, ” Kendi Öyküm” ( My Story, London Corgi Books, 1977) adlı özyaşam öyküsünde, dünyaca tanınmış bilim adamı ve roket uzmanı Dr. Warnher van Braun’a  PK yeteneğini nasıl kanıtladığını anlatmaktadır.

Dr. Van Braun’dan altın nikah yüzüğünü çıkarmasını ve avucunda tutmasını rica ettim. Yüzüğün üzerinde konsantre olmaya başladım. Eline ya da yüzüğüne değmemeye dikkat ederek, elimielinin yakınına koydum. Yüzük, birden bükülerek oval bir biçim aldı. Dr. Van Braun ( yeteneğim hakkında) kuşkulu olduğunu ve bükülme olayı meydana geldiğinde şaşırdığını kabul etti. Daha sonra bir gazeteciye şöyle diyordu.

Bir başka psikokinezi yazısı için buraya tıklayın

” Geller, hiç dokunmadan, benim avucumda duran altın nikah yüzüğünü büktü. Nasıl yaptığını bilmiyorum. Hiçbir bilimsel açıklama yapamam. Büyün bildiğim şu ki, yüzüğüm daha önceden tamamen daireseldi, Şimdi ise oval biçimdedir.”


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,

One Comment

Comments are closed.