Ruhsal Güçleri Geliştirme – Nefes Alma Egzersizleri


Nefes alma egzersizleri gevşeme çalışmalarının en temel uygulamalarından biridir. Gevşemenin sağlanmasında etkin bir rol oynar. Nefes alma tekniklerini uygularken burundan nefes alıp, ağızdan nefes vermek gerekir.
Nefes Alma Teknikleri üç safhadan oluşur:
1 Yavaş Nefes Alma
2 Nefes Tutma
3 Nefes Verme
Önce ağır ağır ve derin birkaç kez soluk alıp vermeye başlayın… Bunu yaparken sizi çevreleyen havanın kozmik bir enerji sağlayan sıvı olduğunu ve soluk alırken ciğerlerinize ak¬tığını düşünün…
Artık özel bir teknikle nefes alıp vermeye başlayabilirsiniz:
İçinizden yavaşça 7’ye kadar sayarak soluk alın ve içinizden 3’e kadar sayarak soluğunuzu tutun… Gerilmeyi hissedin ve bu durumu koruyun… Sonra aynı tempoda 5’e kadar sayarak soluğunuzu yavaşça vermeye başlayın… Soluğunuzu verdikçe sizi kapsayan gevşeme durumuna geçtiğinizi hissedeceksiniz. Bunu 7 kez tekrar edin ve sonra kendi temponuza dönün.
Gevşemeyi ve buna karşılık gerilimin yerini alan derin huzuru hissedin… Gitgide gevşediğinizi, soluk alıp verdikçe şuurunuzun kendi içinize, enerjinizin ve düşüncenizin çıktığı kaynağa döndüğünü hissedin.
Soluk alıp verme çalışmalarını yaparken ciğerlerinizin üst bölümlerini de kullanmaya özen gösterin.
Kendinizi içinizden hissedin ve ağır ağır düzenli bir şekilde nefes almaya devam edin… Bu düzenli soluk alış verişi, sizi beşikteymiş gibi ağır ağır sallamaya ve sakinleştirmeye devam edecektir.

Zihninizi tamamen kendi haline bırakın… Şimdiye kadar hiç tatmadığınız büyük bir huzur duygusunun içinizden sizi sarmalamasına izin verin. Bir kaç dakika sonra a ritmi ile, be­yin ritmleriniz tamamen uyum sağlamış olacak. Bu güne kadar hiç tatmadığınız bir huzur ve rahatlık hali içinde olacaksınız.

Bu arada kendinize:

“Gevşiyorum… gevşiyorum…” diye içinizden telkininde bulunun. Gevşemenin şuuruna varın. Bir süre sonra enerji ve düşüncenizin kaynağı ile tam bir uyum içinde olacaksınız.

Bunu da okuyabilirsiniz  Durugörü Çalışmaları

Artık uyku ile uyanıklık arasındaki şuur halinin içindesi­niz. Her “Gevşiyorum…” diye düşündüğünüz an, vücudunuz, beyniniz, tüm benliğiniz gevşemeye hızla devam edecek…

    OLUMLU SÖZLER

Çalışmanızı daha olumlu hale getirmek ve kolaylaştırmak için aşağıdaki telkinsel sözleri kendi kendinize içinizden tek­rarlayabilirsiniz.

  • Vücudumu hissediyorum…
  • Ve onu tamamen serbest bırakıyorum..
  • Çalışmalarım ilerledikçe daha rahat gevşiyorum..
  • Her gün, her yönden daha iyiye gidiyorum…
  • Güvenimi geliş Hayata güveniyorum…
  • Kendime güveniyorum..
  • Gayet rahat… Gayet sakinim…

GEVŞEMENİN DERİNLEŞTİRİLMESİ

Çalışmanızın bu bölümünde gerçekleştireceğiniz teknikle, gevşeme halinizi daha fazla derinleştireceksiniz. Buraya kadarki uygulamalarınız sizi hafif gevşeme dediğimiz bir şuur hali içine sokacaktır… Şimdi bir adım daha öteye geçiyoruz… Hiç bir endişeye kapılmadan kendinizi tamamen çalışmanın akışına teslim edin…

Bedeninizin bir fabrika olduğunu ve hücrelerinizin de ora­da çalışan birer işçi olduklarını varsayın. Önce sağ ayak baş parmağınıza konsantre olun ve oradaki işçilerin yavaş yavaş yürüyerek ayağınızın bileğine kadar geldiklerini düşleyin. Da­ha sonra diğer parmaklarınızdaki işçilerin ayak bileğinize gelip toplanmasına izin verin. Onların ağırlıklarını hissedin. Ayak bileğinizde toplanan işçileri şimdi de yavaşça kaval kemiğini­zin üzerinden dizinize, kalçanıza, göğsünüzü takip ederek boy­nunuza, yanaklarınızdan geçerek tam alnınızın ortasına kadar çıkartın. Hepsi orada toplansın…

Daha sonra aynı işlemi sol ayağınız için uygulayın.

Şimdi de sıra ellerinize geldi…

Aynı metotla sağ baş parmağınızdan başlayarak önce tüm parmaklarınızdaki işçilerin bileğinizde toplanmasını daha son­ra da kolunuzun üst bölümlerine doğru hareket ederek omuz ve boynunuzdan geçerek; alnınızın ortasında bekleyen diğer işçi­lerle buluşmasını sağlayın. Bunun aynısını sol eliniz için de yaptıktan sonra, alnınızın ortasında iki kaşınızın ortasında top­lanan tüm işçilerin havaya doğru yükselerek sizi terk ettiklerini düşleyin. Bırakın havaya doğru yükselerek gitsinler. Onların ağırlıkları, yerini büyük bir hafiflemeye bırakmaya başlaya­caktır. Bunu hissedin… Gittikçe hafiflediğinizi adeta havada yüzercesine dalgalanmaya başladığınızı göreceksiniz.

Bunu da okuyabilirsiniz  İkincil Çakralar

Bu andan itibaren artık vücudunuzu hissedemeyebilirsiniz. Vücudunuzun sanki tüm odayı kaplamışcasına şiştiği duygu­suna da kapılabilirsiniz.

Hedeflenen a şuuru ve derin gevşeme hali içine girmiş bu­lunuyorsunuz… Tamamen gevşemiş durumdasınız… Kendinizi lam anlamıyla bu şuur halinin içine terk edin… Nelere oluyor diye mantık yürüterek olayın akışını engellememeye özen gösterin. Bırakın her şey kendi doğallığı içinde gelişsin, a ritmi­nin getirdiği o olağanüstü gevşeme halini bir müddet daha ya­şayın…

KONTROLÜN TEKRAR ELE ALINMASI

Kendinizi gevşemiş durumdan çıkmaya, bu a şuuru duru­munu yavaş yavaş terk etmeye hazırlayın. Bu gevşeme duru­mundan çıkarken, bütün vücudunuz en iyi durumda olacak. Görüş keskinliğiniz artacak, çevrenizi daha canlı göreceksiniz. Büyük bir huzur haliyle beraber, aktif bir canlılık hissedeceksi­niz.

Kendinizi gevşeme halinden çıkmaya en az 1.5 dakika ka­dar hazırlayın… Yavaş yavaş gevşeme halinizin sona ermeye başladığını kendi kendinize telkin edin…

Gevşeme durumundan çıkarken, önce ayak parmaklarınızı oynatın, bacak kaslarınızı hareket ettirin, çenenizi oynatıp, yumruklarınızı yavaşça sıkın… Derince nefes alın… Ve gerin kendinizi…

Gözlerinizi açtığınızda bu çalışmanın sonuna gelmiş ola­caksınız. Artık gözlerinizi açabilirsiniz…

Bu çalışmanızın süresi 25 – 30 dakika ile sınırlıdır. Bu sü­releri aşmamaya dikkat ediniz.

Uyku ile uyanaklık arasındaki gevşeme halinin yaşanabil­mesi için çeşitli gevşeme metotları vardır. Biz burada size, en kolay uygulayabileceğiniz bir metodu aktardık. Bu egzersizleri tekrarlayarak rahatlıkla gevşeme durumuna geçmeyi başarabi­lirsiniz.

20 dakikalık bir gevşeme çalışmasıyla 8 saatlik uykuya değer bir enerji  toplayabilmeniz mümkündür.

Kaynak : Ruhsal Güçleri Geliştirme Teknikleri -Ergun Candan 


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,