Telepati Nedir?

0
575

    

Parapsikoloji Bilimi’nin araştırma sahasına giren ve Duyu­lar Dışı Algılama yeteneklerimizden biri olan “Telepati” gün­lük yaşantımızda çoğunlukla kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Duyular Dışı Algılamalarımız’in içinde en fazla bilineni ve en yaygın olanıdır. Halk arasında “Altıncı Duyu” adı veri­len bu telepati yeteneğimizden biz farketsek de fark etmesek de yararlanırız. Az ya da çok hepimizde olan bir yetenektir. Ancak bazılarımızda bu yeteneğin, diğer insanlara nazaran çok daha gelişmiş bir durumda olduğu görülmektedir. Pratik çalış­malarla en kolay geliştirilebilecek olan yeteneklerimizin de ba­şında yeralır.

 TESADÜF ZANNETTİKLERİMİZ

Uzun bir süredir görmediğiniz bir arkadaşınızın birden ak­lınıza gelmesi ve onunla kısa bir süre sonra yolda karşılaşma­nız, telefon çaldığında kimin aradığını önceden hissetmeniz, karşınızdaki bir kişinin aklından geçenleri bir anda farketme-niz, ilk defa karşılaştığnız bir kimsenin genel karakteristik durumuyla ilgili tahminlerde bulunabilmeniz, çevrenizdeki insan­ların sizin hakkınızda kısmen de olsa neler düşündüklerini al­gılayabilmeniz v.s.

İşte bunlar günlük yaşantınızda kullandığınız telepati yete­neğinizin bir sonucu olarak karşınıza çıkmaktadır. Fakat bir çoğumuz yukarıda saydıklarımıza benzer tecrübelerle karşılaş­tığımızda bütün bunları “tesadüfle açıklamaya çalışırız. Oysa­ki bütün bunlar “tesadüfün değil, “Telepati’nin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

DÜŞÜNCE NAKLİ

Telepati en genel tanımıyla bir düşünce nakli işlemidir. Bir kimsenin zihnindeki herhangi bir düşüncenin, bir başkası tara­fından algılanmasına Parapsikoloji’de Telepati adı verilmekte­dir. Telepati esas itibariyle basit bir işlemdir ve bunun esraren­giz hiç bir tarafı yoktur. Bu işe zaman ayıran ve birazcık gayret gösteren herkes, bu yeteneğin mevcudiyetini kendi kendine ka­nıtlayabilir.

İçinizdeki her türlü şüphe, tereddüt ve karamsarlık duygu­larını bir kenara bırakın. Bu tür duygular zihninizin dağılması­na ve konsantrasyonunuzun bozulmasına sebebiyet verirler. Bu nedenle telepati alanında neler yapabileceğinizle ciddi bir şe­kilde ilgileniyorsanız; o veya bu şekilde içinizdeki tüm şüphe­leri kendi arzu ve gayretinizle bir tarafa itmeniz gerekir. Çünkü şüphe telepatideki başarınıza büyük bir engel oluşturur.

     TELEPATİ VE ŞUURALTI İLETİŞİM

Telepati’de mesajı gönderenin şuuraltı ile alıcının şuuraltı arasında da bir irtibatın olduğunu biliyoruz. Gönderilecek olan herhangi bir düşünce yoğun bir hale getirilip, verici tarafından gönderildiğinde, alıcının şuuraltında öyle canlı izlenimler yara­tılır ki, bu izlenim şuurlu zihne intiklal eder. Söz konusu dü­şünce enerjisini algılayan alıcı; küçük bir hissediş tarzında ya da son derece kuvvetli bir duygu tarzında, hatta bazen birtakım imajlar gördüğünü söyleyerek bunu dile getirir.

Beş duyumuzun haricindeki Duyular Dışı Algılamaları­mız’dan biri olan Telepati aynı zamanda bir zihinsel yetenek olarak da izah edilebilir. Çünkü zihinsel aktivitelerimizle çok büyük bir ilgisi vardır. Bu yüzden bu yeteneğimizi daha etkin kullanabilmek için yapılacak telepati egzersizleri esnasında zihnin boşaltılması ve sadece yapılacak telepati çalışmasına konsantre olmanın çok büyük bir önemi vardır.

Telepati çalışmalarında; iç dünyanızı berrak ve küçük bir dalga meydana getirebilecek en ufak çakıl taşını bile algılaya­bilecek derecede sakin bir havuz suyu gibi tutunuz. Telepatik mesajı gönderen sadece göndermekte olduğu mesaja yoğunlaş-malı, alıcı ise zihnini tamamen boşaltarak nötr bir halde bek­lemelidir.

TELEPATİK ALGILAMA YETENEĞİNİZİN GELİŞTİRİLMESİ

İyi bir algılayıcı olmak için birinci adım, şuurlu zihnimizi sakinleştirmeyi öğrenmektir. Bu çalışmalar oyun gibidir. On­lardan zevk almasını bilmelisiniz. Her hangi bir alıştırma üze­rinde çok zaman harcamayın. Aynı alıştırmayı tekrar takrar yapmak yerine, çabucak birinden diğerine geçmek daha iyidir.

Kaygısız bir tutum büyük başarılara götürür…

Bu bakımdan alıştırmaları kesinlikle kendinizi zorlama­dan, rahat ve huzurlu bir zihinle yapmalısınız. Sizi başarıya yaklaştıracak en önemli etkenlerden biri budur. Telepati çalışmalarına “ya yaparım, ya ölürüm” tutumundan çok; hevesle ve “nasıl yapacağımızı görelim bakalım” tarzında bir tutumla yaklaşın.

Yorgun ya da keyifsiz olduğunuz zamanlar kesinlikle alış­tırma yapmayın. Sıkıntı, stres ve her türlü heyecansal halleri­niz; Duyular Dışı Algılamalarınız’ın su üstüne çıkmasına engel oluşturur. Bu nedenle mümkün olduğunca sakin bir şuur hali içinde çalışmalarınızı sürdürün…

Parapsikoloji Laboratuvarlan’nda yapılan çalışmalarda, Duyular Dışı Algılama alıştırmalarını sakin bir zihinle yapma­yan araştırmacıların psişik güçlerini, yanlış cevaplar verecek şekilde kullandıkları tespit edilmiştir. Bu durumlarda insanlar, psişik yeteneklerini çalışmaya katmadan, rast gele yaptıkları tahminlerin ötesine geçememişlerdir.

Telepatik alış herhangi bir kimsenin zihninden geçen duy­gu ve düşünceleri hissedebilmektir. Telepatik alış, özellikle duygusal olarak birbirlerine yakın olan kişilerin arasında çok daha kolay ortaya çıkabilmektedir. İnsanlar arasındaki sempati, telepatik alış verişi kolaylaştıran en önemli etkenlerin başında gelmektedir.

Yaşam içinde karşınızdaki bir kişinin ne düşündüğünü ya da ne hissettiğini telepatik bir algılayışla ve hiç bir çaba gös­termeden, bir anda hissettiğiniz birçok anlarınız olmuştur. Kendiliğinden ortaya çıkan bu telepati yeteneğinizi dilerseniz geliştirebilmeniz mümkündür…

Kaynak: Ruhsal Güçleri Güçlendirme Teknikleri – Ergun Candan

Yüzüklerin Efendisi romanında yer alan en önemli karakterlerin hangi mitolojilerden alındığını karşılaştırmalı ve detaylı olarak anlatan inceleme-araştırma çalışması yayımlandı. Bugüne kadar sayısız araştırma yapıldı. Kitaplar, makaleler yazıldı. Ancak tam anlamıyla deşifre edilemedi. Bu konuda rehber bir kitap olacak. Kısacası, Tolkien’in romanı yazarken yaptığı kokteyli nasıl hazırladığını göreceksiniz. Bunun yanında Türk kültürünün diğer kültürlerle olan derin bağlarını da. Röportaj için buraya tıklayın. Kitabı imzalı satın almak için buraya tıklayın.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here