Telepatik Sezgilerle İnsanları Tanıma


Tüm ömrümüz boyunca insanlarla iç içe yaşarız… Ve za­man zaman özellikle de yeni tanıştığımız kişiler hakkında ye­terli bir fikre sahip olamamaktan şikayet ederiz. Hatta aradan yıllar geçmesine rağmen hala bazı kişileri tanıyamamış olmak­tan yakınırız… Bunun tek sebebi sezgisel yeteneklerimizi kul­lanmamamız ya da sezgisel yeteneklerimizi yanlış değerlendirmemizdir.

Her zaman sezgiler bize gerçekleri söylemez diyenlere siz inanmayın. Sezgiler her zaman doğruyu söyler… Ancak bazen şuurumuza dışarıdan gelen parazit tesirlerin sonucu içimize yanıltıcı bir his ya da bir düşünce doğar. Bu, bizim tanımladı­ğımız bir sezgi değildir. Bu tamamen bizi yanlış bir yöne sevkedebilecek ve tamamen dış parazit tesirlerin sonucu oluşmuş bir enerji topunun bizim tarafımızdan algılanmasıdır. Bunların çoğu çevremizdeki insanların yanlış kanaatlerinden oluşan ne­gatif düşünce enerjileridir.

Şimdi vereceğimiz egzersizi arkadaşlarınızla birlikte uy­gulayabilirsiniz… Bu egzersiz, insanları kısa sürede tanımada ve onlar hakkında doğru bilgilere ulaşmada size büyük bir de­neyim kazandıracaktır:

Birbirinizi tanıyan 4-5 kişi bu çalışma için idealdir. Her­kes rahat bir şekilde otursun. Odanızın ışığını azaltın. Eğer mümkünse sadece mavi bir ışıkla odanızı aydınlatın. Grubunu­zun içinde sadece bir kişinin yakından tanıdığı ve diğer grup üyelerinin daha önceden tanımadığı bir kişiyle anlaşın ve gelip sizin tam ortanıza otursun…

Zihninizi tamamen boşalttıktan sonra 2 dakika boyunca o kişiye bakın. Ama sadece bakın. Hiç bir fikir yürütmeden onu izleyin. Ona konsantre olun.. Daha sonra kendinizi gevşeterek gözlerinizi kapatın eğer isterseniz gözlerinizi açık da tutabilir­siniz. 10 dakika boyunca içinize doğan sezgilere kulak verin.Kişiyle ilgili neler hissettiğinizi ayrıntılarıyla gevşeme halin­den çıktıktan sonra not defterinize kaydedin. Çalışmanız sona erdiğinde herkes notlarını Notlarda birbirine paralel ya da aykırı yönlerin olup olmadığına bakın. Ve gerçekleri o kişi­den ve o kişiye tanıyan arkadaşınızdan öğrenin. Bakın bakalım o kişiyi 10 – 15 dakika içinde ne kadar tanıyabilmişsiniz. Bu tür egzersizleri yaptıkça başarı oranınız kendiliğinden artacak­tır. Buna emin olabilirsiniz. Belli bir süre sonra hiç gevşemeye ihtiyaç hissetmeden bile karışınızdaki kişiye kısa bir süre bak­mak onunla ilgili pekçok sezginin içinize doğduğuna şahit ola­caksınız.

Bunu da okuyabilirsiniz  Ortaçağda Simya

Eğer böyle bir çalışmayı yapabileceğiniz bir arkadaş grubunuz yoksa bu çalışmayı tek başınıza da yapabilirsiniz.

İş yerinizde, okul hayatınzda ve yaşamınızın çeşitli dö­nemlerinde sürekli yeni insanlarla tanışırsınız. O kişiye iyice bakın… Live geldiğinizde ılık bir duş alın ve odanıza girin… Derince gevşeyin ve zihninizi boşaltarak ona yönlenin… İlk içinize doğan duygulara ve düşüncelere önem vermeyi ihmal etmeyin…Yeni tanıştığınız kişiden bir resim alabilirseniz ça­lışmanızı çok daha kolay yapabilirsiniz… İzlenimlerinizi ayrın­tılarıyla not edin ve zaman içinde ne kadar haklı çıktığınızı kontrol edin.

İster grup arkadaşlarınızla, ister tek başınıza bu çalışmaları yapın her ikisinde de size dışarıdan gelen bir takım tesirler çala­caktır. Buna ek olarak sizin o kişi ile ilgili onun dış görünüşün­den etkilenerek ortaya çıkartacağınız ön yargılarınızın da dev­reye girme ihtimali vardır. Bu iki unsurun çalışmanızı etkile­memesine özen gösteriniz…

Parazit tesirlerden söz etmişken onlardan korunma yolları­na değinerek konumuza devam edelim…

PARAZİT TESİRLERDEN KORUNMA YOLLARI

Yukarıda sözünü ettiğimiz bize dışarıdan gelen yanıltıcı et­kilere parazit tesirler diyoruz. Bu parazit tesirler insanlardan düşünce yoluyla yayılan çoğunlukla negatif yüklü enerjilerdir. İnsanların farkında olmadan çevrelerine yaydıkları bu enerji­ler, sürekli çevremizde dolaşırlar. Ve biz bunlardan farkında ol­madan etkileniriz. Özellikle de gevşeme durumunda bu tesirler daha kolay hissedilebilir. Bunlara ek olarak spatyomdan dün­yaya yansıyan, bedensiz ruhsal varlıklardan gelen tesirler de vardır. Bunlar psişik çalışmalarda en büyük engelleri oluştururlar. Bu tesirlere karşı bir etki alanının yaratılması gerekir. Bu da aslında ayrı bir çalışma konusudur. …Ve bu noktaya önem gösterilmesi gerekir.

Şimdi size bu parazit tesirlerden ve çevremizden bize ge­lesi muhtemel negatif enerjilerden korunma yollarını maddeler halinde aktarıyorum:

1 -Psişik çalışmalarınızı sürekli aynı odada yapınız. Bu, odanızın sizin enerjilerinizle dolmasına ve başka enerjilerin orada barınamamasına sebebiyet verecektir. Odanızın aurası gün geçtikçe daha yüksek seviyeli bir hal alacaktır.

Bunu da okuyabilirsiniz  Ektoplazma

2- Psişik çalışmalar yaptığınız odanızın aurasını düşürme­mek için kesinlikle, o odada münakaşalara girişmeyin, kızgın­lık, öfke, kin, kıskançlık gibi negatif enerjileri odanızda üretmeyin ve başkalarının da üretmesine izin vermeyin. Odanızda fırsat buldukça pozitif enerji yayma çalışması yapın. Bunu yapmak son derece kolaydır. Gevşedikten sonra tüm odanızı temizleyecek olan sevgi şefkat, merhamet gibi pozitif yüklü enerjilere konsantre olun.

3- Odanızda özellikle çalışmadan bir saat önce sadece ma­vi bir ışık yakını Mavi rengin negatif enerjileri polarize etme özelliği vardır. Anadolu Halk Kültürü’nde ortaya çıkan nazar boncuklarının mavi renkte olması bir tesadüf değildir.

4- Ruhsal olgunluğunuz arttıkça sizi saran biyomanyetik enerji alanınız yani auranız da buna bağlı olarak güçlenecektir. Bu da bilgilerinizin artmasıyla doğru orantılıdır. Mümkün ol­duğunca ruhsal bilgilerinizi arttırmaya gayret gösterin. Ön yar­gılara yer vermeyin. Sürekli araştırıcı ve sorgulayıcı bir zihin hali içinde olun. Her şeye inanmayın… En iyi korunma yolla­rından biri, soru soran bir zihindir. Daha önce kulaktan dolma öğrendiklerinizi sorgulayın… Biraz şüphecilik sağlıklıdır; kuş­ku duyun, kanıt isteyin… Ruhsal olgunluk ve ruhsal kültür en büyük korunmayı sağlayacaktır.

5- Auranızı güçlendirici imajinasyon ve telkin çalışmala­rında bulunun. Kendinizi pozitif bir enerji alanıyla sarabilirsi­niz. Bunu yapmak için gözlerinizi kapatın, gevşeyin ve kendi­nizi parlak beyaz bir ışıkla çepeçevre kuşatılmış olarak imaj ine edin. Beyaz ışığın, hem ön hem de arka tarafınızdan genişleye­rek başınızın üstünden geçtiğini ve ayaklarınızın altına kadar sizi kuşatmasını isteyin. Beyaz ışık tüm olumsuzlukları yok et­me gücüne sahiptir. Koruyucu bir kalkan görevi yapar. Bu dü­şüncenin önemli bir etki yaratacağından emin olabilirsiniz. Fır­sat buldukça bu konsantrasyon çalışmasını tekrarlayın.

6- Yüksek seviyeli “Ruhsal İdareci Planlar”dan yardım ta­lep edin. Onların enerjileri ile sizi desteklemelerini isteyin. “İs­tek Yasası”nın kainatta çalışmakta olduğunu unutmayın. Ne is­terseniz sonunda onunla karşılaşacaksınız. Düşüncelerinizle siz aslında farkında olmadan kainatta işlemekte olan yasalar sonucu kendi geleceğinizi kendiniz tayin ediyorsunuz. İnsanla­rın zaman zaman istekleriyle karşılaşmadıklarından şikayet et­tiklerini duymuşsunuzdur. Kim bilir belki bazen siz de bundan şikayet ettiğiniz de olmuştur. Bunun tek sebebi düşüncelerinizi doğru kullanamayışınız ve isteklerinizi yanlış dile getirmenizdir. “Ah keşke şu olsa…” diyerek ona ulaşamayacağınızı daha önce söylemiş ve kendi kendine telkin konusunu işlediğimiz bölümümüzde bunun nasıl yapılabileceğini aktarmıştık…

Bunu da okuyabilirsiniz  Astral Madde ve Astral Tortu


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,