Kalp Pili Nedir? Nasıl Çalışır? Nasıl Takılır?

0

Sağlıklı Kalp ve Dolaşım Sistemi

Kalbiniz, yaklaşık yumruğunuz ebadında, şaşırtıcı bir kastır. Yaklaşık yarım kilo ağırlığındadır. Göğüs kemiğinin arkasında ve hafif solunda bulunmaktadır. Kalbin güçlü kas kasılmaları, kalp vurusu (nabız) olarak adlandırılır. Her kalp vurusu kanı vücudun içinde dolaştırır. Kalbiniz dakikada yaklaşık 5,6 litre, saatte 284 litre kan pompalar. Kalbinizin ritmik pompalama işlemi, oksijenle dolu kanı ve besini vücudunuzun bütün hücrelerine gönderir. Dolaşım sistemi de, vücudunuzdaki her hücreye sürekli kan tedarik edilmesini sağlar. Kan, hücrelerinize besin maddeleri ve oksijen tedarik ederken, atık ürünleri ve karbondioksiti de dışarı taşır.

Kalp, kalbi sol ve sağ taraf olarak ayıran bir kas duvarına (septum) sahiptir. Sol ve sağ taraflar, bir de yatay olarak bölünmüşlerdir. Bu bölünme dört ayrı kalp odacığı yaratır. Üst iki odacık, sağ atriyum ve sol atriyumdur. Alt iki odacık, sağ ventrikül ve sol ventriküldür. Her atriyum ile ventrikül arasında bir kapakçık vardır. Kalp kapakçığı, kanın tek yönde akmasını sağlar. Kan, kalbe atriyumlardan girer. Atriyumlar, kanı kapakçıklardan ventriküllerin içine pompalar. Kanı vücudunuzun kalanına pompalayan, ventriküllerin güçlü pompalama hareketidir.

Kalbin Atmasını Sağlayan Nedir?

Kalbiniz kendi elektrik sistemine sahiptir. Bu elektrik sistemi, kalbinizin atmasını sağlar ve kalp hızınızı kontrol eder. Kalbinizde elektrik sinyalleri üreten özel dokular mevcuttur. Elektrik sinyalleri, kalbin içerisindeki özel yollar boyunca yayılırlar.

Yaşa göre nabız değerleri

0 – 1 yaş arası bir insanın 60 saniyedeki kalp atışı 120 – 140 arası,
1 – 3 yaş arası bir insanın 60 saniyedeki kalp atışı 90 – 120 arası,
3 – 7 yaş arası bir insanın 60 saniyedeki kalp atışı 90 – 100 arası,
7 – 20 yaş arası bir insanın 60 saniyedeki kalp atışı 80 – 90 arası
20 yaşını aşmış insanlarda kalp atışı 60 saniyede 60 – 80 arası

SA (sinoatriyal) veya sinüs düğümü

Sinüs düğümü olarak adlandırılan özel bir doku grubu, kalbin doğal jeneratörüdür. Sinüs düğümü, atriyumların kasılmasını sağlayan bir elektrik sinyali gönderir. Atriyumların kasılması ile ventriküllere kan pompalanır.

AV (atriyoventriküler) düğüm

Bu yapı, elektrik sinyalini sağ atriyumdan ventriküllere geçirir.

İleti yolları

Bu yollar, elektrik sinyalini ventriküllerin içine yayar. Sonra, ventriküller kasılır ve kanı kalpten dışarı, vücudun kalanına pompalar.

Kalp Pili Sistemi Nasıl Çalışır?

Kalp pili sistemi bir kalp pilinden ve kablosundan (lead) oluşmaktadır. Kalp pili ise elektronik devresi ve pilden (batarya) oluşmaktadır. Kalp pili kablosu (lead), kalp pili ve kalp arasındaki elektrik hattını tamamlar. Kalp pili sistemi iki önemli işlevi yerine getirir: uyarma ve algılama.

Uyarma, kalp pilinin, kablosu aracılığıyla kalbinize bir elektrik uyarısı göndermesi anlamına gelir. Bu uyarı, bir kalp vurusu başlatır. Kalp pili, kalbin kendi ritmi kesildiğinde, düzensizleştiğinde veya çok yavaşladığında kalbin hızını ayarlar.

Kalp pili, aynı zamanda kalbin doğal elektrik aktivitesini algılayacaktır (izleyecektir). Kalp pili, kalp ritminin çok düşük olduğunu belirlediğinde kalbe bir uyarı gönderir. Kalp pili doğal bir kalp vurusu algıladığında, uyarı göndermeyecektir.

Kalp pili, çoğu hastanın semptomlarını rahatlatır. Ancak kalp pilleri şifa değil, temel kalp ritmi bozuklukları için bir tedavidir. (Kalp pilleri kalp hastalığını önlemez, durdurmaz veya kalp krizlerini önlemez.)

Kalp Pili Nedir?

Kalp pili, mühürlenmiş bir metal kap içinde bulunan bir pil ve elektronik devreden yapılmıştır. Lead‘lerin (kabloların) takıldığı bir konnektör (bağlantı) bloğu metal kaba monte edilmiştir.

Pil (Batarya)

Pil (batarya), kalp pili için güç sağlar. Pil, küçük, mühürlü bir lityum pildir. Normal koşullarda yıllarca dayanır.

Elektronik Devre

Elektronik devre, kalp pili içinde bulunan minyatür bir bilgisayardır. Pilden gelen enerji, küçük elektrik darbelerine dönüştürülmektedir. Küçük elektrik uyarıları, kalbin atmasını sağlar. Elektronik devre, kalbe iletilen elektrik uyarılarının zamanlamasını ve yoğunluğunu kontrol eder.

Kap

Pil ve elektronik devre, metal bir kap (kutu da denir) içinde mühürlüdür.

Konnektör Bloğu

Kalp pilinin metal kabının üstünde bulunan plastic konnektör, kalp pili ve kabloları (lead‘ler) arasındaki bağlantı noktasını oluşturmaktadır.

Kalp Pili Kablosu (Lead) Nedir?

Kalp pili kablosu (lead), kalp piline bağlanan yalıtılmış bir teldir. Lead (kablo), kalp pilinden kalbe elektrik uyarısını taşır. Lead (kablo), aynı zamanda kalbin doğal aktivitesini kalp piline iletir.

Lead‘ler (kablolar) oldukça esnek ve güçlüdür. Bu güç ve esneklik, lead‘in vücudun hareketi ve kalp atımlarının neden olduğu bükülme ve kıvrılmaya dayanmasına izin verir.

Bir veya daha fazla lead kullanılabilir. Lead sayısı doktorunuz tarafından önerilen kalp pili tipine bağlıdır.

bir-uyarim-kablosu-lead-kalp-pili

Kalp Pili Kablosu (Lead) Nasıl Takılır?

Lead‘in bir ucu konnektör bloğunda kalp piline bağlanır. Diğer ucuysa sağ ventrikül veya sağ atriyuma takılır. Lead, kalbin iç veya dış duvarına yerleştirilebilir. Lead çoğu zaman kalbin iç duvarına yerleştirilir. Buna endokardiyal lead denilir. Ayrıca buna transvenöz lead denildiğini de duyabilirsiniz, çünkü lead kalbe damar aracılığıyla (ven aracılığıyla) takılır. Lead‘in ucu (elektrot) kalbin iç duvarına yerleştirilir. Bazen lead kalbin dış duvarına takılır. Buna epikardiyal lead denilir. Bu tip lead‘de göğüse bir insizyon yapılır (göğüste bir bölüm açılır). Sonra lead, kalbin dış duvarına takılır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.