Etrüsk Kralı Ancus (Anku) Martius


 

Yine bir yıl beklendikten sonra, krallığa Numa’nın bir torunu olan ANKU (s) Martius seçildi. Ankus’un kişiliğinde, Livius’un deyimi ile, “Numa’ya benzeyen tarafları da, Romülüs’e benzeyen taraflar da vardı”.

677 M.Ö – 617 M.Ö arasında yaşadı. Yaklaşık M.Ö 641 ve M.Ö 617 tarihleri arasında hüküm sürer.

Kral Marcius Roma kendi düşmanlarını bastırabilecek güçlü bir krallık olduğunu kanıtladı. Roma etrafındaki kabilelerin birçoğu gücünü fark etti.

Tarihi kayıtlar, birçok kabile halkları Kral Marcius’un yönetimi sırasında Roma şehre yerleşmiş ve  Roma yaşamını benimsemeye başladığını göstermektedir. Roma Latin kabile etkisi daha sonra Roma hükümeti, siyasi, toplumsal ve eğitim sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olacaktı. Daha sonra pek çok batılı toplumları etkileyecektir.

ancus-marcius

Ankus daha çok Latinlerle savaştı. Barışçı ve dindar birisiydi ancak topraklarını savunmak için savaşmak zorunda kalmıştı. Onun zamanında ekonomik alanda bazı gelişmeler oldu. Roma’nın ilk kez Tiber Irmağının ötesinde Janiculum Tepesine kadar genişletilmesini sağladı. Dış Ticaret için Ostia limanı kuruldu. Tuz işletmelerindeki çalışmalara hız verildi. Roma’da hapishane inşa etmiş ilk kraldır. Romaya su kemeri inşa etmiştir.

Ankus’un krallığı 24 yıl sürdü.

Ankus’dan sonra halk TARKHUIN (us) Priskus’u krallığa getirdi.

 

Bunu da okuyabilirsiniz  Etrüskler ve Rönesans

1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,