Etrüsk Kralı Tullus Hostilius


 

Numa’nın ölümünden sonra, yine bir yıl beklendi. Daha sonra, Sabinlerle savaş sırasında büyük şöhret kazanmış bir generalin torunu olan Tullus Hostilius kral seçildi. Bu kralın Etrüskçe adı şüphesiz TULLU idi.

hostillius-tullus

Yeni kral, Numa’nın aksine, savaşı seven bir genç adamdı. Fakat düşmanını isabetsiz yerde seçti : Yoktan bir sebeple, Romülüs’ün atalarının şehri olan Uzun Alba’ya saldırdı.

Titus-Livius, bu münasebetle, şöyle der :

“Romalılar da, Albalılar da TROYALI idiler. Lavinium Troyalılar tarafından, Alba ise Lavinium’ lıtlar tarafından kurulmuştu. Roma’nın kurucuları da, krallarının neslinden idiler. Romalılar ile Albalılar arasındaki savaş baba ile oğul arasındaki bir savaş gibi olacaktı”.

Tullus Hostilius, senatörler tarafından Romalı olması ve büyük babasının Sabinlere karşı Romulus ile birlikte savaşması nedeniyle kral olarak seçilmiştir.Numa Pompilius’un ölümünün ardından barışın ruhunun zayıfladığı görülür. Romalılar ve Roma’nın dışındaki tepelerde oturan Alba Longalılar arasındaki dostluk, insanların birbirlerinin arazilerine ve bahçelerine baskınlar yaparak hayvan ve ürünlerini çalmaya başlamalarının ardından zamanla azaldı ve çatışmalar baş gösterdi.

Roma kralı Albalıları yenilgiye uğrattı. Alba ahalisini Roma’ya taşınmaya zorladı. Alba’yı yerle bir etti.

 

Titus-Livius, bu münasebetle düşüncesini şöyle ifade ediyor :

“Dört yüz yılın eseri olan Alba bir saat içinde yok edildi”

Alba’nın yöneticisi durumdan şikayet edince Tullus Hostilius tıpkı küçük bir çocuk gibi “Siz başlattınız!” dedi. Alba ve Roma orduları savaş hazırlıklarına başladılar. Alba diktatörü Mettius Fufetius çözüm olarak, her iki taraftan seçilecek üç kardeşin bir birleriyle dövüşmesini, kaybeden tarafın kazanan tarafın hakimiyeti altına girmesini içeren bir teklifte bulundu. Romalı Horatii kardeşler, Albalı Curiatii kardeşleri kılıç ve kalkanla yapılan bir dövüş sonucunda yendiler ve Horatius’lardan sadece biri hayatta kaldı. Böylece Alba Longa’lılar Roma idaresi altına girdiler. Albalılar bir savaşta Roma’ya yardım etmeyi reddedince, Hostilius Alba’nı diktatörü Mettius Fufetius’u iki farklı yöne giden arabalara bağlayarak öldürdü. Alba Longa’yı yıktı ve Albalılara yaşamaları içinCaelian tepesini verdi.

Bunu da okuyabilirsiniz  Etrüsk Uygarlığı ile ilgili Görüşler

Tullus, Albalılar’dan sonra, Sabinlere saldırdı. Onlara karşı da zafer kazandı. Fakat bütün bu zaferler kendisine uğurlu gelmedi. Önce Roma’da korkunç bir salgın hastalık çıktı. Kral kendisi de hastalandı. Daha sonra, Sarayına yıldırım düştü. Bina yanmaya başladı. Tullus alevler içinde can verdi. 32 yıl hüküm sürmüştü.

Kaynak:

Türklerin İlk Ataları- Adile Ayda

Wikipedia


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,