Etrüsklerin Tarihteki Önemi


Etrüsk bilginlerinin hemfikir olduğu  Etrüsklerin medeniyet tarihinde çok önemli bir yeri olduğudur. Gerçekten, bugün İtalyan müzelerini, Louvre Müzesini, British Museum’u dolduran Etrüsk sanat eserleri, yüksek bir medeniyet seviyesini gösteren, inceliği, mükemmelliği ile göz kamaştıran eserlerdir. Bilindiği gibi, Batı medeniyetinin temeli Yunan ve Roma medeniyetleridir. Roma medeniyeti ise, bugünkü tarihî ve arkeolojik incelemelerin kesin olarak ispat ettiğine göre pek çok unsurunu Etrüsklere borçludur .  Örnek  olarak bazı alanlardaki Etrüsk etkisine işaret edelim:
1 – Devlet Teşkilatı ve Hukuk:
Romalılar siyasî ve idarî kuruluş sekillerinin çoğunu Etrüsklerden almıslardır. Meselâ, önce bir Danısma müessesesi olup, daha sonra yasama yetkileri kazanmış olan Yaşlılar Meclisi (Senato) Romalılara Etrüsklerden geçmistir. Roma Hukukundaki meshur “İmperium” mefhumunu bile, Etrsükoloji bilginlerine bakılırsa, Romalılar Etrüsklerden almıslardır. Eski Türklerdeki “Kut” mefhumuna tekabül eden ve Devlet otoritesi, Yönetme yeteneği veya İcra Kuvveti diye izah ve tarif edebileceğimiz bu mefhum, bilindiği gibi bugün her Anayasanın temelidir. Romalılar sadece Devlet otoritesi fikrini değil, Devlet otoritesinin sembol ve amblemlerini de Etrüsklerden almıslardır. Bu arada diğer Lâtin dillerine de geçmiş “taht” anlamındaki “trona” kelimesi bile etrüskçedir1.
2 – Ordu Teşkilatı:
Romalılar askerî müesseseleri de Etrüsklerden almıslardır. Esasen, Roma Ordusunun kurulması ve düzenlenmesi Etrüsk Kralları devrinde olmustur. Onbaşılık, Yüzbaşılık,Binbaşılık müesseseleri Etrüsklerden Romalılara, Romalılardan da diğer Batı milletlerine geçmiştir 2.

3 – İnşaat ve Mimarlık:
Romalılar sur, kale, mabet, köprü insa etmeği Etrüsklerden öğrenmişlerdir. Etrüsklerin dini, dünya islerine ait bilgileri de içine alıyordu. Meselâ, bir köprü inşasına ait sanat, usul ve teknik ancak rahiplerin bildiği birer sırdı. Onun için rahiplerin bir ismi de Köprü-yapan idi. Romalılar bunu tercüme ederek, “Pontifex” seklinde kendi rahiplerine de unvan yapmışlar vekelime Romalılardan Hıristiyan Kilisesine geçmiştir. Bugün Papanın taşıdığı başlıca ünvan Lâtince olarak “Pontifex Maximus”, fransızca olarak “Pontife Suprême” dir. Manası da “Büyük Köprü Mimarı” dır3
4 – Yol İnşaatı:
Romalılardan evvel Etrüsklerin İtalya yarımadasını yollara kavuşturduğu bugün ispat edilmiştir. Bugün Roma çevresindeki meşhur yollardan biri olan Via Clodia Etrüskler tarafından yapılmıştır4.

Bunu da okuyabilirsiniz  Türklerin İlk Ataları-1

5 – Bataklıkları kurutma ve toprağı sulama tekniği:
Romalıların bunları Etrüsklerden öğrendiklerini gösteren hikâye ve efsaneler mevcuttur5.
6 – Plâstik Sanatlar:
Bugün Etrüskler bilhassa resim ve heykelcilik alanında meydana getirdikleri sanat  hazineleri ile tanınmaktadır. Roma kurulduktan sonraki ilk yıllarda Roma’yı, Roma’nın meydanlarını, binalarını, mabetlerini hep Etrüsk sanatçıları süslemişlerdir 6.
7 – Kuyumculuk:
Romalılar kuyumculuğa da Etrüsklerden öğrenmiş ve daha sonra diğer Batı milletlerine öğretmişlerdir. Avrupa’nın çeşitli müzelerinde bugün seyredilebilen Etrüsk mücevherlerinin güzelliği ve inceliği insanı hayran ve şaşkın bırakmaktadır. Meşhur Fransız etrüskologlarından Raymond Bloch diyor ki: “Bunların eşi bugün yapılamamaktadır…
Bugünkü kuyumcular Etrüsklerin bu inceliği elde etmeyi nasıl başarabildiklerine akıl erdirememektedir.”7

1 Massimo Pallotino, “Etruscologia”, Hoepli, Milano 1968, s. 221.
2 Agnes Carr Vaughan, “Those mysterious Etruscans”, Robert Hare, London 1966, s. 144–145.
3 H. V. Morton, “A traveller in Rome”, Methuen and Co. London 1966, s. 358.
4 Hugh Hencken, “Tarquinia and Etruscan origins”, Nijmegen 1968, s. 23.

H. H. Scullard, “The Etruscan cities and Rome”, Thames and Hudson, London 1967, s. 62.
6 Dr. Sükrü Akaya, “Etrüsk Kültürü ve Roma Kültürüne tesiri” Türk Tarihinin Anahatları, Seri III, No. 4, s. 20-21.
7 Raymond Bloch, “The Etruscans”, Thames and Hudson, London 1965, s. 184.


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,