Hititlerde Falcılık


 

Hititlerde iki tür falcılık mevcuttur. Bunlardan ilki kehanet falcılığıdır. Tanrıların gönüllü olarak verdikleri işaretlerin yorumuna dayanan bu fal türü Hititler’ e Babil’den gelmedir; bu yüzden de terminolojisi de Babilcedir. Bu fal türünde hayvanların iç organları, eksik doğumlar ve doğa olaylarının oluş biçimlerine bakarak gelecekten haber vermeye çalışılırdı.

hitit6“Eğer bir kadın ikiz erkek çocuğu doğurursa, o kadın fena halde hastalanacaktır ya da ölecektir. Babası zengin ise fakirleşecek, fakir ise zenginleşecek ve çocukları iyi büyüyeceklerdir. Eğer bir kadın ikiz kız çocuğu doğurursa, o kadın ölecektir. Evin sahibi mahvolacak, evi boşalacaktır.”

hititfal3Eski Babil ve Hititler’de olağandışı olayları izlemek için kullanılan karaciğerin kilden kopyaları da yapılırdı. M.Ö. 1200’ lere tarihlenen tablet Hitit ” ciğer falcılığı “nın önemli kaynaklarından biridir.

Diğer bir falcılık türü ise; Anadolu kaynaklıdır. Kararlarda geç kalmamak için tanrıların işaretlerini ya da doğa olaylarını beklemeden, bu olayları yapmacık olarak yaratıp tan-rılarının düşüncelerini öğrenmek için kullanılan yoldur.

hititfal7Fal metinlerini önemli kılan, başka yerden öğrenilmesi olası olmayan bilgileri içeriyor olmalarıdır. Hititler başlarına gelen kötülüklerin kaynağı olarak tanrıların öfkelerini görürler ve bu öfkeyi dindirmek için adaklar sunarlardı. Öfkenin sebebi olan günahları öğrenmek için en çok kullanılan yöntemlerden biri de falcılıktı. Fal rahipleri tarafından oluşturulan komisyonlar büyük bir titizlikle çalışırlar, araştırma ve soruşturmalar yaparlar, yüzlerce soru sorarak gerçeği aydınlatmaya çalışırlar ve yapılan tüm bu çalışmalar kayda geçirilirdi. Rahiplere ifade veren kişiler tanrıların gazabından korktukları için her zaman doğruyu söylerlerdi. Bu kayıtlar sayesinde faili meçhul cinayetler, tanrı heykellerinin tahrip edilmesi, kralın ordusu ile birlikte kışı geçireceği yerler ve cinsel suçlar gibi birçok bilgi öğrenilmektedir.

Hititler’ de genel olarak dört çeşit fal vardır; bunlardan ilki Talih Falı’dır. Anadolu kökenli olan bu falın tam olarak nasıl bakıldığı bilinmemekle beraber zar ya da bakla tanelerinin birleşiminin kullanıldığı düşünülmektedir. Falda şekiller iyi ya da kötü olarak gruplandırılıyordu; şekillerden iyi olanlar çoğunlukta ise sonuç olumlu ya da evet, kötü olanlar çoğunluktaysa olumsuz ya da hayır olarak yorumlanıyordu.

Bunu da okuyabilirsiniz  Şah İsmail Dönemi (1501 – 1524)

hititfal5İkinci fal tipi ise; yine Anadolu kökenli olan Kuş Falı’dır. Burada fal kuşları denilen ve sayıları kırkı aşan göçmen kuşlar kullanılıyordu. Kuşların konakladıkları dağ, ırmak vs. gibi yerlere gidilip hareketleri gözlenirdi. Kuş falı rahipleri Kızılırmak ve Yeşilırmak Vadisi, Bafra, Ceyhan, Seyhan ve Göksu Deltası’ na giderek kuş gözlerlerdi. Kuşların uçuş biçimi, kalkış ve iniş hareketleri, konakladıkları yerlere bakarak çeşitli sonuçlar çıkarmışlardır.

hitit7Üçüncü fal türü ise; Et Falı’ dır ve Babil ya da Hurri kökenli olduğu düşünülmektedir. Sırf bu amaç için kesilen hayvanların organlarına bakarak tahminler yürütülmesine dayanan bir fal türüdür.

Dördüncü fal tipi; Su Yılanı Falı’ dır. Bu yılanlar içi çeşitli bölmelere ayrılmış havuzların içine atılıyor ve buradaki gidiş geliş hareketleri gözlenerek sonuç çıkarılıyordu.

Kaynak : Hititler- Çiğdem Atakuman, Deniz Erdem, Tuğba Tanyeri Erdemir, İlker Koç.