Ön Türkçeden Dünya dillerine geçmiş olan 3 son ek


 

1. İSTAN… SİTAN
Bir son ek olan bu sözcük, Ön -Türk söylence biliminde
– ” halkına iyi hizmet etmiş buğ, han, qağan’ın
– Tanrı Biliminde, Tanrı katında , ” Cennette AS/ılı olduğu ifade eden
– As/qan, zaman SİTAN.. İSTAN’a dönüşmüş, Acemce olduğu sanılmıştır.
– son ek olarak ülke ve şehir adlarının sonuna yerleşmiştir:
Türk/İSTAN.. Türkmen/İSTAN.. Bulgar/İSTAN… Yunan/İSTAN.. Ermen/İSTAN
Haya/STAN.. Arab/İSTAN.. Kürd/İSTAN… ACEM/İSTAN ve ASKAN-dinav/İYA
( iskandinavya)

Kazakistan, yeni başkentinin adını ASTANA diye almıştır.
Orta Asya’da aynı adı taşıyan biri kent, Doğu Anadolu’da ASTANA adlı bir tepe vardır.
Bu ek, Ön-Türk kültürünü, isimlere son ek oluşturacak kadar ve bu son eki alacak olan isimlerden
daha  eski olduğunu kısacası Ön -Türk kültürünün ( ırkının değil) yaygınlığını ve etkisini gösterir.

c3b6ntc3bcrk-abecesi-ve-asena

Resim: Ön-Türk abecesi ve asena betimlemesi olan dikiş kutusu

2. İYA.. İYA… İE
lerüün, sahip olma, ” ülke” anlamını taşıyan bu fiil,
– Kent, yöre, devlet adlarının sonuna yerleşmiştir.
Türk/İYE.. Arab/İA.. Armen/İYA.. Mezopotam/İYA.. Bulgar/İYA…
İTAL/İYA… Grec/YA.. Mino/İYA, Herakl/İA, Halkidik/İYA.. Tesal/İYA…
Makedon/İYA… Pelasg’İA.. Uruman/İYA
Tüm dünyada pek çok yayılmış olarak görülür ve Ön Türk Kültürünün ( ırkının değil) etki alanının genişliğini
açığa çıkarır.
– Fransızcada İE.. Turqu/İE: Almancada AY.. Turk/AY
– İngilizcede EY Turk/EY vb.

3. UB-URUQ… BRYG… BURG.. yüce bayındır kent demektir.
Peters/BOURG.. EDİM/BOURG.. Peter/BOUROUGH… Alten/BURG.. Eisen/BURG
Hinden/BURG… Ham/BURG.. vb… en kuzeyde, Norveç’te BURG kenti..

Özellikle Almanya’da- İskitler başta olmak üzere- çeşitli Ön Türk gruplarının yerleştiği yada geçtiği alanda pek çok, sonu Burg’la biten kent vardır.

Kaynak: Haluk Tarcan – Evrensel Uygarlıkların Çatısı

Bunu da okuyabilirsiniz  İtalya'da Etrüsklerin Hakimiyeti

1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,