Pelasglar-2

0
292

Pelasg dilinden Hellenlerin diline pek çok kelime geçmiştir. Hint-Avrupalı olmayan bu kelimeleri bugünkü Batılı dilciler ne yapacaklarını bilemiyorlar. Başka çare bulamayınca, bu kelimelere uygulamak için, “pre-hellenique” (Hellen-öncesi ) , “mediterraneen” ( Akdenizli) ,”asianique” ( Anadolu’lu ? ) ,”egeen” (egeli) gibi acayip ve anlamsız sıfatlar icat etmişlerdir.

“Egeli” sıfatını icat eden Albert Severyns adlı Belçika’lı bilim adamıdır. Severyns, kullandığı bu anlamsız sıfata rağmen, bizim görüşümüzü doğrulayan aşağıdaki satırların sahibidir :

“Yunanlılar, kendilerinden daha kültürlü olan Egelilerden bronz, kaay, kurşun, demir ve hatta “maden” anlamındaki kelimeleri almışlardır.

Albert Severyns bu kelimelerin Hint-Avrupa’lı olmadığını söylemekten de çekinmiyor.

Ayrıca, “egeli” sıfatından arada bir vazgeçip, Paul Kretschmer’in 1925 den önceki görüşüne katılarak, “pelasgique” sıfatını kullandığı da oluyor. Ve etrüskçenin Pelasg dilinin bir lehçesi olabileceğini kabul ediyor.

Hammerström, Devoto, Charskin gibi dil bilginleri Yunan dilindeki Hint-Avrupalı olmayan kelimeleri Etrüskçe kelimelerle karşılaştırmışlar ve büyük benzerlikler bulmuşlardır. Hatta, bazı saf araştırmacılar bundan Etrüsklerin Yunanlı oldukları neticesini bile çıkarmaya kalkmışlardır.

Bazı etrüskologlar. mesela Jacques Heurgon ,Etruria’nın güneyinde Etrüsklerle kaynaşmamış bir Pelasg toplumunun yaşamış olduğunu haber verir????ler. Bunlar elbette Yunanistan’dan veya Ege adalarından gelip, Pelasg lehçesini konuşanlarla bir arada yaşamayı tercih edenlerdir. Kırım’dan gelen Türklerin Eskişehir’de oturmayı, Rumelin’den gelenlerin Adapazar’ına yerleşmeyi tercih etmeleri gibi..
Çünkü Pelasgca ile Etrüskçe arasında bir lehçe farkı bulunmuş olduğu şüphesizdir. Fransa fransızca????sı ile Kanada fransızcası, Bavyera almancası ile Hamburg almancası arasındaki fark gibi,
Toplu bir Pelasg göçünden ne tarihte, ne de efsanelerde bir kayıt bulunmaması gösteriyor ki, Pelasglar İtalya’ya aile veya aileler, hatta tek kişi halinde, tüccar gemileri ile gelmişlerdir.

İleride yine Pelasglardan söz etmek üzere, bu fasıla son vermeden önce, Batılı bilim adamlarının işine gelmeyen bir sürü şey söylediği için, hiçbir zaman adı anılmayan veya kendisine iftira atılmak için anılan, Ondokuuncu yüzyıl etrüskoIoglarından
Fransız Noel des Vergers’den bir cümle zikredeceğim
:
“Gerek İtalya, gerek Yunanistan hakkında edinebildiğimiz en eski bilgiler gösteriyor ki, bu iki ülkeyi  ilk zamanlarda etkilemiş medenileştirici amil Pelasglardır”

Kaynak: Adile Ayda – Türklerin İlk Ataları

Yüzüklerin Efendisi romanında yer alan en önemli karakterlerin hangi mitolojilerden alındığını karşılaştırmalı ve detaylı olarak anlatan inceleme-araştırma çalışması yayımlandı. Bugüne kadar sayısız araştırma yapıldı. Kitaplar, makaleler yazıldı. Ancak tam anlamıyla deşifre edilemedi. Bu konuda rehber bir kitap olacak. Kısacası, Tolkien’in romanı yazarken yaptığı kokteyli nasıl hazırladığını göreceksiniz. Bunun yanında Türk kültürünün diğer kültürlerle olan derin bağlarını da. Röportaj için buraya tıklayın. Kitabı imzalı satın almak için buraya tıklayın. Kitabı indirimli satın almak için buraya tıklayın.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here