Türklerin İlk Ataları-Chou-3

0
386

“Chou” kavminin, bu kitabın konusu olan Etrüsklerle doğrudan doğruya ilgisi yoktur. Fakat Erüsklerle Chou’lar arasında şu benzerlik vardır ki, nasıl Etrüskler İtalya’ya MEDENİYET denilen şeyi getirmişlerse, Chou’lar da Çin’de medeniyeti başlatmışlardır.

Bu kavim hakkında ünlü Alman sinologu Wolfram Eberhard’ın “Geschichte Chinas” ı eserinin bir kaç önemli satırını Türkçe’ye çevirerek aşağıya alıyorum :

“Daha önceki Shang sülalesi dönemindeki kültürde, Çin medeniyetinin tipik unsurları sayılan bazı şeyler henüz eksildi. Her şeyden evvel, aile sistemi daha sonraki Çin medeniyetinin özelliğini oluşturacak olan Baba egemenliği rejimine kavuşmamıştı. Çinlilerin dini de, bazı zıt tesirlerin izini taşımakla beraber, her şeyden evvel bir tarım ve bereket dini idi. Feodal sistem ise, gelişmesinin henüz başlangıcında idi. Bütün bu eksikler Chou sülalesi zamanında tamamlandı… Chou’lar, daha Shang süla”
lesi zamanında, Batıda Shensi bölgesinin orta kısmında, küçük bir devlet kurmuşlardı .. . M.Ö, XI. yüzyılın başında, başka kavimlerin, belki de Türk kavimlerinin baskısı ile, Choular Doğu Shensi’ye itilmiş olsalar gerektir . Hem anlaşılıyor ki, Chou sülalesi, başından beri bir TÜRK SÜLALESI idi.

M.ö. 1050 yılında Chou’ların “Savaşçı kral” lakabını taşıyan Wu-wang  adlı başbuğları Doğuya yönelmiş ve Orta Honan’a ldar’ ilerlemiştir . .. Shang hükümdarını yakalamış ve onu öldürmüştür. Böylece Chou sülalesi kurulmuştur. Biz Çin’in gerçek tarihinin bundan sonra başladığını kabul etmekteyiz …
Fatihler Çin’in aile hayatına kendi toplumlarında uygulanan Baba egemenliği rejimini ve Gök dinini getirmişlerdir … Bu din TÜRK KABİLELERİNİN DİNİ ile pek yakın akraba idi ve menşei onlara dayanmakta idi … Chou’lar insan kurban etme adet’ini resmen kaldırmışlardır … Bu sülale zamanına, Çin’de, çöl kavimlerine mahsus, tepecik şeklide mezarlar yapılmıştır.”

Görüldüğü gibi, Çin’i bir Devlet haline getirip, Çin medeniyetinin temellerini atanların Türkler olduğunu ,Eberhard açık açık söylemektedir. Çin üzerine  egemenlikleri uzun yüzyıllar süren bu Türklere, Alman bilginin verdiği ad CHOU’dur.

Şimdi bu adı tahlil edelim :

Bende, Chou’lar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra, uyanan izlenim şu olmuştur ki, bunların adı Yunanlıların eski zamanlardaki SKU’sunun yumuşamışıdır:

S yumuşamış, C olmuş; K yumuşamış, H olmuş ; U da OU diftonguna dönüşmüş.

Yukarıdaki cümlem, belki de kronolojik bakımdan yanlıştır. Çünkü Sakalara “Sku” diyen Yunanlılar M.Ö. Birinci Binin başında, onlara “Chou” diyen Çinliler ise, daha önce, M.Ö. İkinci Binin sonunda yaşamışlardır. Buna göre, yukrıdaki cümle tersine mi çevrilmeli ? Yani, S sesi C sesine dönüşmüş değil, tersine, C sesi S sesine mi dönüşmüş, demeliyim? Yunanlılarla Çinliler arasında hiç bir karşılıklı etki olmadığı için, hayır ! Fakat, her halde şöyle demem gerçeği yansıtacaktır : Çin’e medeniyet getiren Türkler de kendilerine SOKO diyen Sakaları. Yunanlıların komşusu olan Türkler de kendilerine SOKO diyen Sakalardı. Yunanlıların SKU’su ile Çinlierin CHOU’su arasında biri diğerini doğurma ilişkisi değil, aynı kaynaktan, SOKO’dan doğmuş bulunma, bu bakımdan da eşdeğer olma ilişkisi vardır.

                                             S = C
K = H
U = OU

Evet, İskitler gibi , Chou’lar da Sakalardı.

( Çin imlası çeşitli telaffuzlara elverişli olduğu için, Eberhard’ın sözünü ettiği kavmin adı, Batı dillerinde, başka şekiller de almaktadır. Mesela, Fransız’ların Stock yayınevinin “Atlas historique” ‘inde TCHEOU yazılışına rastlanaktayız (Paris 1968, s. 37 ) . Bizde bir
sinolog sayılan Bahaettin Ögel kararsızdır. “Türk Mitolojisi” adlı eserinde ihtiyatlı davranmış, “İndeks” bölümünde COV, metinde ise CHOU imlasım kullanmıştır. Bu sebeple ben, söz konusu adın okunuşu hakkında uzun zaman tereddüt etmişimdir : Chou kelimesi türkçe imiş gibi mi okunacak. yoksa Frasız’ların lahanası gibi mi? Bereket versin, Eberhard’ın “Çin Tarihi” nin son baskılarından birinde, bu konuda bilgi verilmekte ve CHOU kelimesinin Türkçe imiş gibi okunacağı anlaşılmaktadır.)

Konuyla ilgili ilk yazıyı okumak için buraya tıklayın

Devamı yazısı için tıklayın

Kaynak : Türklerin İlk Ataları- Adile Ayda

Yüzüklerin Efendisi romanında yer alan en önemli karakterlerin hangi mitolojilerden alındığını karşılaştırmalı ve detaylı olarak anlatan inceleme-araştırma çalışması yayımlandı. Bugüne kadar sayısız araştırma yapıldı. Kitaplar, makaleler yazıldı. Ancak tam anlamıyla deşifre edilemedi. Bu konuda rehber bir kitap olacak. Kısacası, Tolkien’in romanı yazarken yaptığı kokteyli nasıl hazırladığını göreceksiniz. Bunun yanında Türk kültürünün diğer kültürlerle olan derin bağlarını da. Röportaj için buraya tıklayın. Kitabı imzalı satın almak için buraya tıklayın. Kitabı indirimli satın almak için buraya tıklayın.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here