Türklerin İlk Ataları-Tur-7

0
364

Türklerin bir adı Saka ise, bir adı da Tur’dur. Bu adın geçtiği ilk tarihi belge İranlılardaki Zerdüşt  dininin kutsal kitabı Avesta’dır. Şunu hatırlatalım ki, Zerdüşt’ün yaşadığı dönem M.ö. II.veya VI. yüzyıldır, yani Herodot’tan çok öncedir. Bu dönemde artık iki komşu millet olan İranlılar ile  TUR  veya TURA diye adlandırdıkları Türkler arasında ilişkiler başlamıştı. Bu ilişkiler düşnanca idi. Yani iki illet devamlı savaş halinde idi. Bu savaşlardan bazılarını Firdevsi Şehnamesinde anlatmıştır. (Farsça’da TURAN hem ‘Turlar”, hem de “Turların Ülkesi” demektir.)

Fransız bilim adamlarıdan J. Blochet “Revue de l’Orient Chretien” dergisinde yayınladığı “Lenom des Turcs dans l’Awesta” başlıkı yazısı ile Avesta’da geçen Tur ve Tura kelimelerinin Türk anlamına geldiğini ispat etmiş bulunmaktadır.

Marquart adlı ünlü türkologa göre, ilk defa kendilerine Tura adını verenler İskit (Saka) menşeli Messaget’lerdir. O Messaget’ler ki, Batılı tarihçilerin çoğu İranlı sayarlar. Tura veya Tur adı çok daha eski dönemlerde de vardı.

M.S. XV. yüzyıl Bizans aydınlarının zannettikleri gibi, Troyalılar Türk ise, Etrusklerin Troya şehrine vermiş oldukları TRUİA adı ile İranlıların Türklere vermiş oldukları TURA adı arasında bir ilişki olmuş olabilir.

Bz “Tur” kelimesinin “Türk” kelimesinin de kökü olduğu kanaatindeyiz. “Türk” kelimesinin ikinci harfinin uzak geçmişte bir U olup, daha sonra Ü’ye dönüşmüş olduğu düşüncesindeyiz.

“Türk” kelimesinin menşei hakkında teoriler ileri süren türkologlar unutuyorlar ki, Türkiye lehçesi dışındaki bütün Türk lehçelerinde, bu kelime iki hece halinde telaffuz edilir: TÜRÜK veya TÖRÖK . Bu adın en eski telaffuzu şüphesiz TURUK idi. “Türk” kelimesinin menşeini bulmak için TUR kelimesine eklenmiş UK veya OK ekinin ne olduğunu aramak lazımdır. ( Biz, israr etmeksizin, bunun kabile anlamında olan “ok” (uk) kelimesi olabilecegini telkin etmek isteriz.)

Not: TURA’nın TRUİA’ya dönüşmesinde hem “metathese”, hem “epenthese” (yeni bir harfin araya sıkışması) denilen fonetik olayların yer almış olması mümkündür. Nitekim fransızca İslam Ansiklopedisine göre ( “Turan” maddesi ) , Avesta’nın XII. Yaşt’ında geçen, Türk anlamındaki TUİRYA sıfatı üzerinde bu türlü fonetik olayların izleri” görülmektedir.

Devam yazısı için tıklayın

Kaynak : Adile Ayda- Türklerin İlk Ataları

Yüzüklerin Efendisi romanında yer alan en önemli karakterlerin hangi mitolojilerden alındığını karşılaştırmalı ve detaylı olarak anlatan inceleme-araştırma çalışması yayımlandı. Bugüne kadar sayısız araştırma yapıldı. Kitaplar, makaleler yazıldı. Ancak tam anlamıyla deşifre edilemedi. Bu konuda rehber bir kitap olacak. Kısacası, Tolkien’in romanı yazarken yaptığı kokteyli nasıl hazırladığını göreceksiniz. Bunun yanında Türk kültürünün diğer kültürlerle olan derin bağlarını da. Röportaj için buraya tıklayın. Kitabı imzalı satın almak için buraya tıklayın. Kitabı indirimli satın almak için buraya tıklayın.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here