Türklerin İlk Ataları-Yakutlar-4


Öyle anlaşılıyor ki, Eski Çağda ve Ortaçağda, tarih ve coğrafya bakımından Yunanlılardan etkilenen bazı milletler (Jermenler, Slavlar) Yunanlıların Sakalar için kullandıkları SKÜTHAİ adını kullanmışlar, kullanmaya uzun zaman devam etmişlerdir. Belki Yunanlıların çoğul eki olan İ’yi kaldırıp, kendi çoğul eklerini koymuşlardır. Zamanla bu kelime, bu milletlerin dilinde aşınmıştır…

Çünkü S harfi ile başlayan kelimelerin, bazı milletlerin ağzında aşınması olayına Fonetik tarihinde rastlanmaktadır : S harfi İ, Y veya E harfine dönüşür.

Mesela, Türk dilindeki YER kelimesinin en eski şekli SİR imiş. Önce “yir” olmuş, daha sonra “yer”.

İngilizcede SPİNACH, almancada SPiNAT şeklinde olan, “ıspanak” anlamındaki kelime, fransızcada aşınıp, EPlNARD olmuştur.

Ya. bazı milletlerin, Yunanlılardan alıp Sakaları adlandırmak için kullandıkları Sküthai veya SKUT kelimesi nasıl aşınmıştır ? Öyle anlaşılıyor , önce YİKUT, daha sonra YAKUT şeklini alarak ….

Ve … Kırım’daki, Doğu Avrupa’daki, Ortaasya’daki Sakalar, yani Türkler, yeni yeni adlar aldıkları için, eridiler, yok oldular zannedilirken, deforme bir ad olan Yakut adı, nedense, sadece çok çok Kuzeye çekilmiş veya itilmiş olan Sakalara verilmiştir.

Zira, Yakut Türkleri kendilerine asla Yakut demezler, SOKO derler. Onlara Yakut diyenler Ruslardır.

Kaynak : Adile Ayda – Türklerin İlk Ataları

 Devamı için tıklayın

Bunu da okuyabilirsiniz  Safevi - Muhammed Hüdabende -1. Abbas - Dönemi

1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,