Yunan Adaları-Halûk Tarcanın Yorumu


ÖG-İZ…AEGEUS…EGE
Grek masalcılarına göre, Kral Aegeus, deniz kıyısında gezindiği sırada denize düşmüş de anısına hürmeten bu denize onun adı verilmiş imiş!… AEGEUS… Biz onu EGE yapmışız…
ÖG-İZ’E gelince , Ön-Türkçe, büyük su örtüsü , deniz anlamını vermektedir
Aslını bilmek için çok gerilere gideceğiz.
Grek adını ÖK-ERİK şeklinde, Üst Asya’da Kemçik vadisinde, Kızılmacalık yöresindeki bir yazıtta görüyoruz. Bu adı, Herodot’dan çok önce yaşamış Ön-Türk Tarihçisi ÖNGRE-BİNGABAŞI’nın (M.Ö.530/493), taşa vurdurttuğu Türük Bil Tarihi, bölüm 12, satır 1’de okumaktayız (Şine Usu Yazıtı, Ramstedt 1918 / K.Mirşan); ÖK-ERİK, Krallık demektir.
ÖK-Erik’ler soğuktan kaçarak İÇÜY-ÖK’e yani, Yunan Yarımadasına yerleşmişlerdir; bugünkü anlamda tüm Grekler demek değildir.
GREKLER bugün kendilerine -Avrupa demek olan Heliotis’e benzetmek için- HELEN derler. Ptolomeos, “Helenler, Doğu Akdeniz’deki Pers, Grek, Yahudi, vb.. tüm halklara denir” diye yazar. Herodot, Helenlerin Ön- Grek olmadıklarını kaydeder. (K.Mirşan)
Gelelim Ege Adalarına: Fransa’da Clermont Ferrand Üniversitesinde AntikYunan Kürsüsü Profesörü Paul Faure’u dinleyelim (Ulysse le Cretois , Fayarad, 1980):
“ATTİKALILAR ve hemen tüm Ege adalarındaki yerliler ANTİK PELASGLAR’dan geldiklerini iddia ederler”.
Paul Faure, Pelasglar, Adalar ya da Minoen kültürlerinin bir dil ve uygarlık birliği halinde olduğunu kat’i olarak bildirir :
• …inthos,..ssos,..Mnos,…mna,…seus ya da tteus gibi son ekler bulunduğunu kaydeder..
• Buna en güzel örnek, ODYSSEUS’tur. Anadolulu OTUSSE kökeninden gelen bu kelime, “muzaffer” demektir.

Pelasglar, ATMACA demek olan PELAÇ totemini kabullenmiş Ön-Atalarımızın ufak bir bölümüdür.
Bazı araştırmacılar Pelasg’ı unutturmak için bu sözcüğün deniz demek olan PELAS’tan doğduğunu söyler ve denizden gelenler anlamına zorlarlar.
Adalara yayıldıkları gibi Girit’e de TEKTAMOS (TOKTAMIŞ) yönetiminde yerleşmişlerdir.
Tesalya’ya çıkanlar buraya PELASGİA, Makedonya ve Midilliye yayılanlar PELASGONİA adını vermişlerdir.
Akropol’u çeviren bir duvara ise PELAJİK adı verilmiştir. (G.Ville, Luvr müzesi eski Direktörü)
Demokrat Atinalılar Pelasg kökenli olmalarıyla övünürlerdi.
Herodot bunları “Helenleşmiş Pelasglar” diye tanımlardı.
(G.Thomson, Historia Numorum)

Bunu da okuyabilirsiniz  Özgür Barış Etli - Sahte Sarışın

Antik Yunan Kültürü Araştırmacıları Batı’nın şimdiye kadar sırt çevirdiği Büyük Anadolu Kültürünü fark etmeğe başladığı gibi, onun kökeninde de milyon yılda Orta Asya’da Pamir yaylasında başlamış olan bir QARA-TAU KÜLTÜRÜ olduğunu da merak etse ya!…
( A. RANOV..Les Dossiers ’Archeo..1993/185)

Venizelos / Atatürk döneminde bir barış gölü değeri kazanmış olan EGE bu sıfatını çocukça kaybetmese!…

Halûk Tarcan (CNRS)

Kaynak: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153647139262706&id=526282705


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,